Edicija "Tehničke nauke - monografije"

1 Momčilo Novković, "Nelinearni modeli vremenskih serija. Doprinos teoriji i praksi"29.04.2015.20150429
2 Marin Gostimirović, Dragoje Milikić, "Upravljanje toplotnim pojavama pri obradi brušenjem"30.03.2015.20150330
3 Risto Kovač, "Osnovi teorije očvršćavanja odlivaka"27.03.2015.20150327
4 Radivoje Bjelaković, "Optimizacija mreže daljinskog grejanja"02.04.2015.20150402
5 Tihomir Đorđević, Vuk Bogdanović, "Kapacitet putnih i uličnih ukrštanja. Prioritetne raskrsnice (novi koncept)"26.03.2015.20150326
6 Vladimir Katić, "Kvalitet električne energije - viši harmonici"26.03.2015.20150326
7 Dragoljub Novaković, "Rukovanje materijalom u grafičkim sistemima"26.03.2015.20150326
8 Srđan Kolaković, "Vode Vojvodine - neki aspekti funkcionalnosti sistema za zaštitu od spoljnih i unutrašnjih voda na području Vojvodine"27.03.2015.20150327
9 Rado Maksimović, "Složenost i fleksibilnost struktura industrijskih sistema"27.03.2015.20150327
10 45 godina Katedre za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku27.03.2015.20150327
11 Uloga i značaj profesora Živojina Ćuluma u popularizaciji nauke25.03.2015.20150325
12 Katarina Gerić, "Prsline u zavarenim spojevima"30.03.2015.20150330
13 Dušan Milović, Mitar Đogo, "Greške u fundiranju"31.03.2015.20150331
14 Dušan Malbaški, "Objekti i objektno programiranje kroz programske jezike C++ i Pascal"31.03.2015.20150331
15 Radoš Radivojević, "Fakultet tehničkih nauka: razvoj - delatnost - rezultati"08.04.2015.20150408
16 Vladimir Milačić, "Industrija znanja: nova magistrala održivog razvoja"30.03.2015.20150330
17 Ivo Marinić, "Ekonomske osnove urbanog razvoja"25.03.2015.20150325
18 Ruža Halaši, Ilija Ćosić, Tibor Halaši, "Naš Tesla"11.12.2013.20131211
19 Goran Anđelić, "Investiranje"31.03.2015.20150331
20 Miodrag Stević, "Povećenje tečnosti merenja numerički upravljanih mernih mašina"31.03.2015.20150331
21 Pavel Kovač, "Modeliranje procesa obrade: faktorni planovi eksperimenta"01.04.2015.20150401
22 Dragana Bajić, "Pretraga, sinhronizacija, sekvence i stanja: jedan drugačiji pristup Search, Synchronization, Sequences, States: A Diffrent Approach"31.03.2015.20150331
23 Nikola Radaković, "Razvoj baze znanja za projektovanje tehnologije obrade"25.03.2015.20150325
24 Milinko Vasić, "Geotehničko klasifikovanje stenskih masa za podzemne objekte"01.04.2015.20150401
25 Duško Đurić, "Sliv reke Save na području Republike Srpske - neki aspekti odbrane od poplava i korišćenja voda"25.03.2015.20150325
26 Dragan Kukolj, "Sistemi zasnovani na računarskoj inteligenciji"03.04.2015.20150403
27 Radomir Folić, Borjan Popović, "Parcijalno prethodno napregnute konstrukcije"08.04.2015.20150408
28 Jovan Tepić, "Istraživanje uticaja mase i brzine šinskih vozila na vrednost otpora od krivine"08.04.2015.20150408
29 Bojan Tepavčević, "Trgovi u Vojvodini: morfogeneza, fizička struktura i funkcije"31.03.2015.20150331
30 Mirjana Marković, "Pokrenimo niti... Naučimo tkati"11.12.2013.20131211
31 Ljubomir Šooš, Janko Hodolič, "Upravljanje otpadom u Slovačkoj"31.03.2015.20150331
32 Tibor Halaši, Ilija Ćosić, Ruža Halaši, "Milutin Milanković kao inspiracija"03.04.2015.20150403
33 Dragana Popović, Vesna Spasić Jokić, Goradana Đurić, "Černobilj: više od akcidenta?"03.04.2015.20150403
34 Zdarvko Tešić, Ratko Nikolić, "Programi, tehnologije, organizacija i upravljanje razvojem kompetitivnog sela"26.03.2015.20150326
35 Ferenc Časnji, Tripo Torović, Vladimir Muzikravić, "Energetska efikasnost traktora"08.04.2015.20150408
36 Radomir Folić, Damir Zenunović, "Spregnute konstrukcije čelik - beton"31.03.2015.20150331
37 Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević, Slavica Mitrović, "Globalizacija - rešenja i dileme"03.04.2015.20150403
38 Vladimir Milačić, "Politička ekonomija industrije znanja - elementi teorije i prakse - Political Economy of Knowledge Industry - Elements for Theory and Praxis"03.04.2015.20150403
39 Ferenc Časnji, Tripo Torović, Ivan Klinar, Petar Malešev, Branislav Veselinov, Života Antonić, Nebojša Nikolić, Boris Stojić, Dragan Ružić, Jovan Dorić, "Aktuelni pravci razvoja traktora"03.04.2015.20150403
40 Branko Škorić, Damir Kakaš, "Karakterizacija površina mikro i nano prevlaka"03.04.2015.20150403
41 Jelena Kiurski, "Registar polutanata grafičke industrije Novog Sada"03.04.2015.20150403
42 Slavka Nikolić, "Menadžment između mislećeg i osećajnog"31.03.2015.20150331
43 Vladan Radlovački, "Opšti model i ocenjivanje efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima serije standarda ISO 9000"31.03.2015.20150331
44 Vojin Grković i Aleksandar Jovanović, "Termoenergetska postrojenja - projektovanje tehnologije rada i upravljanje rizicima"03.04.2015.20150403
45 Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević i Slavica Mitrović, "Strukturalna kriza – forme i uzroci"08.04.2015.20150408
46 Ilija Ćosić, Vladimir Katić, Ilija Kovačević, Janko Hodolič, Rado Maksimović i Srđan Kolaković, "FTN na putu ka Evropskom obrazovnom prostoru"08.04.2015.20150408
47 Mirjana Kranjac, "Realizacija projekata uz podršku fondova Evropske unije"08.04.2015.20150408
48 Dušan Gvozdenac, Branka Nakomčić-Smaragdakis i Branka Gvozdenac-Urošević, "Renewable energy"31.03.2015.20150331
49 Đorđe Vukelić, "Automatizovano projektovanje pribora"26.03.2015.20150326
50 Dušan Gvozdenac, Branka Gvozdenac-Urošević i Zoran Morvaj, "Energetska efikasnost"25.03.2015.20150325
51 Milan Šunjevarić i Branislav Todorović, "Radio-relejne i satelitske komunikacije"08.04.2015.20150408
52 Đurđica Stojanović, "Logistički autsorsing"29.04.2015.20150429
53 Siniša Kuzmanović, Milan Ikonić i Zoran Anišić, "Menadžment životnim ciklusom proizvoda"11.12.2013.20131211
54 Željka Bojanić "Zadovoljstvo poslom naučnih radnika"12.02.2015.20150212
55 Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević "Procesi deindustrijalicazije"25.03.2015.20150325
56 Rade Doroslovački, Vladimir Katić "Razvojne aktivnosti nastavnog procesa na FTN-u"25.03.2015.20150325
57 Aleksandar Kovačević "Istraživanje teksta i primena"05.03.2015.20150305
58 Dragan Govedarica, Dunja Sokolović "Semulacija emulzija koalescencijom u sloju vlakana"29.04.2015.20150429
59 Sebastijan Baloš "Perforirane ploče za balističku zaštitu"31.01.2017.20170131
60 Gordana Milosavljević "Razvoj poslovnih informacionih sistema vođen modelima"31.01.2017.20170131
61 Rade Doroslovački,..i dr. "Uspešnost studiranja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu"31.01.2017.20170131
62 Dragan Ružić "Mikroklima u motornim vozilima"31.01.2017.20170131
63 Rade Doroslovački,..i dr "Efikasnost master akademskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu"31.01.2017.20170131
64 Goran Savić, Milan Segedinac "Softverska infrastruktura za upravljanje kurikulumom u elektronskoj nastavi"31.01.2017.20170131
65 Srđan Vulanović, Ivan Beker, Milan Delić "Projektovanje integrisanog sistema menadžmenta na osnovu rizika"31.01.2017.20170131
67 Rade Doroslovački ... [i dr.], Pravci razvoja strukovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu31.01.2017.20170131
66 Milan Zeljković, Slobodan Tabaković, Zoran Milojević, Aleksandar Živković, Slobodan Navalušić "Savremeni prilazi u razvoju proizvoda specifične namene"31.01.2017.20170131
68 Igor Dejanović "Softverski alati za dizajniranje i implementaciju jezika specifičnih za domen"31.01.2017.20170131