Aktuelne vesti


28.02.2014. - 12:32
Radno vreme Biblioteke FTN-a

Radno vreme Biblioteke: od 7 do 20 časova (ponedeljak-petak).
Rad sa korisnicima: od 8 do 19 časova.
Subotom Biblioteka radi od  8 do 12 časova.

 


26.02.2014. - 09:58
Postanite član Biblioteke

Ko može postati član/korisnik Biblioteke?Članovi Biblioteke mogu da budu:
• studenti akademskih i strukovnih studija Fakulteta tehničkih nauka;
• nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka.
...

 


26.02.2014. - 10:07
Iznajmite knjigu

Koje usluge mogu koristiti studenti i doktorandi članovi Biblioteke?Članovima Biblioteke omogućeno je:
• korišćenje svih fondova Biblioteke;
• zaduženje 2 knjige sa rokom vraćanja do 30 dana (i produženje roka vraćanja do 15 dana);...

 


26.02.2014. - 10:00
Kako da publikujete delo u Ediciji "Tehničke nauke"?

Savet za bibliotečku i izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka realizuje odluke po procedurama u skladu sa Pravilnikom o bibliotečkoj i izdavačkoj delatnosti Fakulteta. Na kraju kalendarske godine Savet predlaže NNV Fakulteta usvajanje Plana izdavačke delatnosti za narednu godinu. U cilju izrade Plana izdavačke delatnosti svaka katedra dostavlja plan na obrascu Q2.PO.01-02 koji je propisan sistemom kvaliteta Fakulteta do prvog decembra tekuće godine....