Konferencije


21.07.2015. - 10:51 

Glavni organizator skupa (NIO) Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduPlanirani naučni skupovi u zemlji u 2015. godini po prioritetima:

21 Skup TRENDOVI RAZVOJA Univerzitet u promenama

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

Univerzitet u Novom Sadu
Zlatibor 16-20 februar 2015
U susret humanom gradu/Towards a Human City

Karakter skupa:Međunarodni
Interval održavanja: Svake 2 godine

AP Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Novi Sad 22-23 oktobar 2015
First International IEEE CE Workshop Novi Sad

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

IEEE CE Chapters of Greece and Russia
Novi Sad 11 mart 2015
18th International Symposium on Power Electronics - Ee2015

Karakter skupa:Međunarodni
Interval održavanja: Svake 2 godine

Društvo za energetsku elektroniku, Novi Sad,Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Novosadski sajam, Novi Sad
Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu 2015
Zajednička konferencija University of Pecs i FTN

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

University of Pecs
Novi Sad maj 2015
Workshop projekat ELISE - iMUSEUM

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

TU Ilmenau, Nemačka
Novi Sad septembar 2015
HARDVER I SOFTVER

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad oktobar 2015
KONFERENCIJA " SAVREMENA GRAĐEVINSKA PRAKSA 2015"

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, Novi Sad
Andrevlje, Edukativni centar za privredno tehnološki razvoj Vojvodine " CePTOR 14. i 15. maj 2015
XIII međunarodni skup "iNDiS 2015"

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake 3 godine

FTN
Novi Sad 01-03. oktobar 2015
International Congress of Precision Machining 2015

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake 2 godine

Faculty of production Tehnologies and Management of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Češka
Novi Sad 01-03 oktobar 2015
Završna konferencia WBCInno projekta"

Karakter skupa:Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Novi Sad septembar 2015.
Završna konferencija SENSEIVER projekta

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Novi Sad oktobar 2015
The 7th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET 2015

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake 2 godine

Faculty of Engineering, Princ of Songkla University (PSU), Thailand
Tajland 19 i 20 jun
Socijalni identitet u uslovima krize i njen uticaj na evropske integracije

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Novi Sad 12. jun 2015
UNAPREĐENJE SISTEMA ZAŠTITE NA RADU

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

Savez zaštite na radu Vojvodine, Novi Sad, Udruženje za bezbrdnost na radu "28. april" Makedonija
Tara oktobar 2015
12th International Scientific Conference MMA 2015 - Advanced Production Technologies

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake 3 godine

FTN
Novi Sad novembar 2015
ELEKTROTEHNIKA U MEDICINI

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad novembar 2015
IX Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

INEA - Institut za evropske poslove, Dizeldorf
Novi Sad oktobar 2015
Naučno - stručna konferencija - ETIKUM 2015

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Novi Sad jun 2015
VII Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija građevinarstva, arhitekture i zaštie životne sredine "PhIDAC 2015"

Karakter skupa:Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Novi Sad septembar 2015