Konferencije


21.07.2015. - 10:51 

Glavni organizator skupa (NIO) Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduPlanirani naučni skupovi:

Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad, 30. juni – 4. juli 2025
Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad, 23-25.09.2021.
Univerzitet u Novom Sadu
Kopaonik, 15-18.02.2021.
Društvo za energetsku elektroniku, Novi Sad;  Institut Nikola Tesla, Beograd; Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd; IEEE Serbia and Montenegro Section, Joint Chapter PELS/IES/IAS; IEEE PELS; IEEE IES; IEEE IAS
Novi Sad, 28-30.10.2021.
6-st Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications (META 2021)
 
Novi Sad 5-7. marta 2021.
 
Novi Sad septembar 2021.
Društvo građevinskih konstruktora Srbije, Beograd
Novi Sad 24-26. novembar 2021.
International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM), Association for Design, Elements and Constructions (ADEKO)
Novi Sad 10-12. jun 2021.
eCAADe (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe)
Novi Sad, 08-10.09.2021.
 
Novi Sad, decembar 2021.
INEA – Institute for European Affairs, Düsseldorf, Nemačka
Novi Sad, kraj septembra-početak oktobra 2021.
43th International Conference of Europen Academy for Industrial Managemet - AIM 2021
Europen Academy for Industrial Managemet
16-19. septembar 2021.
Savez zaštite na radu Srbije Fakultet zaštite na radu Niš
Tara, oktobar 2021.
Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, Novi Sad
Ruma, 10-11. jun 2021.
 
Novi Sad, 24. i 25. april 2021.
 
Online 17.-18. septembar 2021.
Danube University Krems (Austria),  Budapest University of Technology and Economics (Hungary), Arheološki institut Beograd (Srbija)
Novi Sad, 7-9. septembar 2021.
 
Novi Sad, januar 2021.
Udruženje ''Humani grad'' Novi Sad; AP Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Novi Sad, druga polovina oktobra 2021.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad, decembar 2021.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad, oktobar 2021.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad, april 2021.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad, april 2021.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad, maj 2021.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad, mart 2021.
7th Conference on the Engineering of Computer Based Systems

Karakter skupa: Međunarodna konferencija
Interval održavanja: Svake druge godine

FTN, ACM, ACM SIGAPP, ACM SIGOPS
Novi Sad, 26.-27.05.2021.


Planirani naučni skupovi u 2020. godini:

3rd International Scientific Conference "TRANSPORT FOR TODAY'S SOCIETY"

Karakter skupa: Međunarodna konferencija
Interval održavanja: Svake druge godine

FTN
Bitolj, Makedonija, 28.-30.05.2020.Planirani naučni skupovi u zemlji u 2018. godini po prioritetima:

12. Međunarodna naučna konferencija ETIKUM 2018

Karakter skupa: Međunarodna konferencija
Interval održavanja: Svake godine

Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad, 06.-08.12.2018.
Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji  - TREND XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA Kopaonik

Karakter skupa: Nacionalni sa medunarodnim ucešcem
Interval održavanja: Svake godine

Univerzitet u Novom Sadu
Kopaonik, 21-23.2.2018
Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad, 28-29.9.2018.
VII Međunarodna konferencija Mass Customization and Personalization in Central Europe

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake druge godine

Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad 19-21.9.2018.
9th International Symposium on Graphic Engineering and Design

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake druge godine

University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, Zagreb, Óbuda University, Institute of Media Technology, Budapest, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana.
Novi Sad, 8-10.11.2018.
KOD - Konstruisanje, oblikovanje i dizajn

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake druge godine

FTN
Novi Sad, 6-8.06.2018.
"Merno-informacione tehnologije (MIT 2017)

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake druge godine

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad, 06-08.12.2017.
DOGS2017 - Digitalna obrada govora i slike

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake druge godine

FTN
Novi Sad, 23-24.11.2017.
RTV, AEC Srbija - Društvo audio - inženjera
Novi Sad, 22-25.11.2017.
Unapređenje sistema zaštite na radu

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Tara, oktobar 2017.
Kongres metrologa

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake druge godine

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Zlatibor, 11-13.10.2017.
19th International Symposium on Power Electronics - Ee2017

Karakter skupa:Međunarodni
Interval održavanja: Svake 2 godine

Društvo za energetsku elektroniku, Novi Sad,Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Novosadski sajam, Novi Sad
Novi Sad, 19-21.10.2017.
FTN
Novi Sad, 18-21.10.2017.
XVII Međunarodna konferencija Industrijski sistemi - IS '17

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake treće godine

FTN
Andrevlje, 4-6.10.2017.
VI Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 17

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake druge godine

Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Saobraćajni fakultet Doboj
Doboj BIH 17-18.11.2017.
INTERTRIBO 2017

Karakter skupa: Međunarodni

FTN
Novi Sad, Septembar 2017.
Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama "Čista energija - šansa za sve"

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

Institut za evropske poslove (INEA, Diseldorf) i Fakultet tehničkih nauka u Novom sadu, uz pokroviteljstvo pokrajinskog parlamenta
Novi Sad, 26.09.2017.
U susret humanom gradu/Towards a Human City

Karakter skupa:Međunarodni
Interval održavanja: Svake 2 godine

AP Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Novi Sad 21-22.09.2017
Letnja škola "SUMMER SCHOOL ON IMAGE PROCESSING (SSIP17)"

Karakter skupa: Međunarodni

FTN
Novi Sad, 13-22.07.2017.
The 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET 2017

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake 2 godine

Faculty of Engineering, Princ of Songkla University (PSU), Thailand
Novi Sad, 8-10.06.2017.
Scenski dizajn: prakse, poetike i teorija

Karakter skupa: Međunarodni

Sterijino pozorje, OISTAT - International Organization of Scenographers, Teatre Architects and Technicians
Novi Sad, 25-27.05.2017.
Savremena građevinska praksa 2017

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

Univerzitet u Novom Sadu
Andrevlje, 25-26.05.2017.
FTN
Novi Sad, 22.05.2017.
International Symposium on Multiple - Valued Logic (ISMVL 2017)

Karakter skupa: Međunarodni

FTN
Novi Sad, 21-25.05.2017.
META 2017: Mathematics in Engineering - Theory and Applications

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Novi Sad, mart 2017.
XII Međunarodno savetovanje rizik i bezbednosni inženjering

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Kopaonik, 09-11. januar 2017.
GRID simpozijum 16

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake druge godine

FTN
Novi Sad, 3-4.11.2016.
XIII Međunarodni Simpozijum: Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2016

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake druge godine

FTN
Novi Sad, 13-14.10.2016.
Prva međunarodna konferencija "Transport for Today's Society 2016"

Karakter skupa: Međunarodni

FTN
Bitolj, Makedonija, 19-21.05.2016.
Naučno - stručna konferencija - ETIKUM 2017

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

Medicinski fakultet katedra za stomatologiju
Novi Sad 6-8.12.2017.
12th International Scientific Conference MMA 2015 - Advanced Production Technologies

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake 3 godine

FTN
Novi Sad novembar 2015
ELEKTROTEHNIKA U MEDICINI

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad novembar 2015
UNAPREĐENJE SISTEMA ZAŠTITE NA RADU

Karakter skupa: Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

Savez zaštite na radu Vojvodine, Novi Sad, Udruženje za bezbednost na radu "28. april" Makedonija
Tara oktobar 2015
Završna konferencija SENSEIVER projekta

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Novi Sad oktobar 2015
IX Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

INEA - Institut za evropske poslove, Dizeldorf
Novi Sad oktobar 2015
HARDVER I SOFTVER (H&S 2015)

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Novi Sad 27. oktobar 2015
XIII međunarodni skup "iNDiS 2015"

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake 3 godine

FTN
Novi Sad 01-03. oktobar 2015
International Congress of Precision Machining 2015

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake 2 godine

FTN
Novi Sad 01-03 oktobar 2015
Završna konferencia WBCInno projekta"

Karakter skupa:Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Novi Sad septembar 2015.
Workshop projekat ELISE - iMUSEUM

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

TU Ilmenau, Nemačka
Novi Sad septembar 2015
VII Međunarodni simpozijum studenata doktorskih studija građevinarstva, arhitekture i zaštie životne sredine "PhIDAC 2015"

Karakter skupa:Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Interval održavanja: Svake godine

FTN
Novi Sad septembar 2015
XII međunarodna naučno-stručna konferencija MMA 2015 - Fleksibilne tehnologije

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake treće godine

FTN
Andrevlje, 25-26.09.2015.
Socijalni identitet u uslovima krize i njen uticaj na evropske integracije

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Novi Sad 12. jun 2015
Zajednička konferencija University of Pecs i FTN

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

University of Pecs
Novi Sad maj 2015
KONFERENCIJA " SAVREMENA GRAĐEVINSKA PRAKSA 2015"

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, Novi Sad
Andrevlje, Edukativni centar za privredno tehnološki razvoj Vojvodine " CePTOR 14. i 15. maj 2015
First International IEEE CE Workshop Novi Sad

Karakter skupa: Međunarodni
Interval održavanja: Svake godine

IEEE CE Chapters of Greece and Russia
Novi Sad 11 mart 2015