Rasporedi i realizacija
Prigovore, sugestije i pitanja možete poslati na sledeće adrese:
- prigovore na raspored nastave na: ftnraspored@uns.ac.rs
- prigovore na raspored ispit na: ftnispit@uns.ac.rs
- prigovore i obaveštenja o realizaciji nastave na: ftnnastava@uns.ac.rs
- informacije o zauzeću sala na: ftnispit@uns.ac.rs