Akreditacija
Od osnivanja, 1960. godine Fakultet tehničkih nauka je posvećen ostvarenju kvalitetnih procesa obrazovanja koji su zasnovani na uspešnim rezultatima naučno-istraživačkog rada i njihovoj primeni u realnim uslovima. Tokom vremena Fakultet je, prema uočenim potrebama privrednog okruženja kao i prema aktuelnim potrebama društva, razvio studijske programe koji obrazuju učesnike u nastupajućim tehnološkim i socio-ekonomskim promenama u društvu, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i tehnološke resurse koji obezbeđuju ostvarenje misije.