Akreditacija
Od osnivanja, 1960. godine Fakultet tehničkih nauka je posvećen ostvarenju kvalitetnih procesa obrazovanja koji su zasnovani na uspešnim rezultatima naučno-istraživačkog rada i njihovoj primeni u realnim uslovima. Tokom vremena Fakultet je, prema uočenim potrebama privrednog okruženja kao i prema aktuelnim potrebama društva, razvio studijske programe koji obrazuju učesnike u nastupajućim tehnološkim i socio-ekonomskim promenama u društvu, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i tehnološke resurse koji obezbeđuju ostvarenje misije.

Akreditacija za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta18.01.2016.20160118
Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Fakulteta tehničkih nauka11.04.2017.20170411
Pravilnici10.04.2017.20170410
Dozvola za rad04.03.2016.20160304
Knjiga predmeta (2012)21.12.2012.20121221
Knjiga saradnika (2012)21.12.2012.20121221
Knjiga nastavnika (2012)21.12.2012.20121221
Naučnoistraživački rad Fakulteta tehničkih nauka24.09.2014.20140924
Akreditacija za obavljanje nastavne delatnosti na Fakulteta tehničkih nauka26.10.2012.20121026
Strategija obezbeđenja kvaliteta11.04.2017.20170411
Politika ISM11.04.2017.20170411
Osnovni zadaci i ciljevi26.10.2012.20121026
Misija i vizija Fakulteta26.10.2012.20121026
Uverenje o akreditaciji studijskih programa24.06.2011.20110624
FTN akreditovan u prvom krugu09.05.2008.20080509