FTN akreditovan u prvom krugu


09.05.2008. - 00:00
Po odluci Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, FTN uspešno se akreditovao kao visokoškolska ustanova. Fakultet je akreditovao i sve svoje studijske programe.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je na sednici održanoj 12. aprila pregledala dokumentaciju svih visokoškolskih ustanova koje su aplicirale za dobijanje akreditacije odmah u prvom krugu.

Nakon uspešne provere ispunjenosti uslova za rad, Fakultet tehničkih nauka našao se među 13 fakulteta koji su dobijanjem akreditacije zapravo dobili dozvolu za rad po propisanim kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.