Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Pejić Petar
Sistem prezentacije trodimenzionalnih modela arhitektonskih objekata metodom proširene stvarnosti

Arhitektura

06.12.2018. - 05.01.2019.
Dević Saša
Pristupi razvoju baze podataka Opšteg informacionog modela za elektroenergetske mreže

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

06.12.2018. - 05.01.2019.
Marko Oskar
Primena inovativnih metoda mašinskog učenja u biosistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

29.11.2018. - 29.12.2018.
Ožvat Sanja
Matematičko modeliranje linijskog strujanja vode i transporta nanosa primenom latis Bolcman metode za prirodne vodotoke

Mašinsko inženjerstvo

23.11.2018. - 23.12.2018.
Cvetković Sreten
Uticaj vrednosti na odnos autentičnog liderstva i interne komunikacije u vojno-organizacijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

23.11.2018. - 23.12.2018.
Nikolić Dimitrije
Parametarski model za projektovanje složenih afinih svodova

Arhitektura

22.11.2018. - 22.12.2018.
Ćosović Mirsad
Dizajn i analiza algoritama za distribuiranu estimaciju stanja upotrebom probabilističkih grafičkih modela i primena u pametnim elektroenergetskim mrežama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

20.11.2018. - 20.12.2018.
Gardašević Dragana
Lokalizacije Geršgorinovog tipa za nelinearne probleme karakterističnih korena

Primenjena matematika

19.11.2018. - 19.12.2018.