Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Alkher Majed
Model za implementaciju lean koncepta u kliničkim laboratorijama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.04.2019. - 19.05.2019.
Berić Dalibor
Model informacionog sistema za podršku upravljanju industrijskim preduzećima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

17.04.2019. - 17.05.2019.
Rodić Dragan
Optimizacija procesa elektroerozivne obrade savremenih inženjerskih materijala

Mašinsko inženjerstvo

27.03.2019. - 26.04.2019.