Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Stanisavljev Sanja
Razvoj stohastičkog modela optimizacije vremena trajanja ciklusa proizvodnje u malim i srednjim preduzećima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.03.2017. - 21.04.2017.
Poznić Aleksandar
Povećanje ukupnog kočnog momenta magnetoreološke disk kočnice primenom kombinovanog režima rada

Mehatronika

22.03.2017. - 21.04.2017.
Jelić Miodrag
Fotoluminescencija i Ramanova spektroskopija specifičnih kompleksnih organometalnih jedinjenja na bazi cinka, kobalta i bakra pogodnih za primenu u organskim svetlećim diodama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

02.03.2017. - 01.04.2017.