Doktorske disertacije/Doktorski umetnički projekti i izveštaji komisije stavljeni na uvid javnosti
Primedbe na izveštaj ili na doktorsku disertaciju, odnosno doktorski umetnički projekat dostavljaju se u štampanom obliku na adresu Univerzitet u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, u roku od 30 dana od dana stavljanja na uvid javnosti.

Anonimne primedbe se neće uzimati u razmatranje.
 

Manojlović Dragan
Novi model za simulaciju ponašanja spregnutih veza drvo-beton ostvarenih štapastim spojnim sredstvima pri statičkom dejstvu

Građevinsko inženjerstvo

18.06.2024. - 18.07.2024.
Pavlović Marko
Daljinska detekcija sadržaja organskog ugljenika u zemljištu na bazi dubokog učenja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

18.06.2024. - 18.07.2024.
Gašparić Filip
Vibrotaktilna povratna sprega za prediktivno i korektivno upravljanje mioelektričnom protezom šake

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

10.06.2024. - 10.07.2024.
Jotić Goran
Određivanje metroloških performansi koordinatnih mjernih sistema

Mašinsko inženjerstvo

06.06.2024. - 06.07.2024.