Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Popadić Bane
Napredno upravljanje pretvaračem povezanim na mrežu pri nesimetričnim naponskim prilikama u elektroenergetskom sistemu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

12.10.2018. - 11.11.2018.
Dimitrovska Daniela
Rana sećanja: umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

11.10.2018. - 10.11.2018.
Dražić Slobodan
Metode zasnovane na obliku za kvantitativni opis i poređenje oblika objekata prikazanih digitalnim slikama

Primenjena matematika

10.10.2018. - 09.11.2018.
Bojović Petar
Neprekidnost sesije IP servisa kod heterogenih mobilnih mreža primenom softverski definisanih mreža

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

09.10.2018. - 08.11.2018.
Birgermajer Slobodan
Nove konfiguracije mikrotalasnih pasivnih kola u tehnologiji mikrostrip grebenastog talasovoda na bazi procepa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

27.09.2018. - 27.10.2018.
Todorović Ivan
Upravljanje pretvaračem kojim se ostvaruje podrška distributivnoj mreži tokom poremećaja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

26.09.2018. - 26.10.2018.
Ostrogonac Stevan
Modeli srpskog jezika i njihova primena u govornim i jezičkim tehnologijama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

26.09.2018. - 26.10.2018.
Kovačević Branimir
Predlog proširenja multimedijalnog sistema u automobilu servisima digitalne televizije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.09.2018. - 17.10.2018.