Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Joža Ana
Metoda merenja talasne dužine monohromatske svetlosti primenom spektralno osetljivih optičkih komponenti

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

12.06.2019. - 12.07.2019.
Gazivoda Nemanja
Nova metoda za povećanje efektivne rezolucije stohastičkih mernih instrumenata visokih performansi

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

11.06.2019. - 11.07.2019.
Doder Đorđije
Uticaj prekidnih režima na fenomene prenosa mase i toplote pri sušenju materijala sfernog oblika

Mašinsko inženjerstvo

10.06.2019. - 10.07.2019.
Karaklić Danijela
Prostori sa fazi rastojanjem i primena u obradi slike

Primenjena matematika

27.05.2019. - 26.06.2019.
Paunović Marija
Mere neodređenosti i primena u aktuarstvu

Primenjena matematika

27.05.2019. - 26.06.2019.
Bolesnikov Minja
Model za unapređenje poslovanja preduzeća iz ciklične industrije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.05.2019. - 21.06.2019.
Dalčeković Nikola
Platforma za transformaciju softverskih rešenja pametnih elektroenergetskih mreža na cloud bazirani višeorganizacijski SaaS

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

22.05.2019. - 21.06.2019.
Hiršenberger Helena
Unapređenje metodologije upravljanja projektima u konzervaciji i restauraciji kulturnog nasleđa

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.05.2019. - 21.06.2019.