Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Milošević Milena
Predlog arhitekture srednjeg sloja softvera za računarski sistem u vozilima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

25.01.2023. - 24.02.2023.
Kamenko Ilija
Automatsko podešavanje parametara PID regulatora zasnovano na rasplinutoj logici sa primenom u automatizaciji stambeno-poslovnih objekata

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

19.01.2023. - 18.02.2023.