Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Brkanić Ivana
Model korisničkog vrednovanja prostornih karakteristika stana

Arhitektura

22.02.2018. - 24.03.2018.
Marković Marko
Metoda određivanja deformacija građevinskih struktura primenom fiber optičkih senzora

Geodetsko inženjerstvo

22.02.2018. - 24.03.2018.
Miler Jerković Vera
Primena uopštenih inverza u rešavanju fazi linearnih sistema

Primenjena matematika

21.02.2018. - 23.03.2018.
Stojanović Katarina
Urbane transformacije vojvođanskih naselja u kontekstu finansijalizacije od početka novog milenijuma

Arhitektura

09.02.2018. - 11.03.2018.
Stepanov Jasna
Model za evaluaciju sistema upravljanja komunalnim otpadom primenom metode ocenjivanja životnog ciklusa

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

01.02.2018. - 03.03.2018.
Škiljaica Ivan
Razvoj metoda za određivanje tehničkih i eksploatacionih parametara brodova potiskivača i potiskivanih sastava

Saobraćajno inženjerstvo

31.01.2018. - 02.03.2018.
Klipa Đuro
Model upravljanja performansama procesa socijalne zaštite i tranzicije modula e-uprave u pametnu upravu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

26.01.2018. - 25.02.2018.
Stević Željko
Integrisani model vrednovanja dobavljača u lancima snabdevanja

Saobraćajno inženjerstvo

24.01.2018. - 23.02.2018.