Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Simić Miloš
Dinamičko formiranje distribuiranog mikro okruženja u računarstvu u oblaku

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.01.2022. - 16.02.2022.
Barna Lipkovski Marija
Konstruisanje ličnog identiteta jezikom i hronotopom interneta: umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

29.12.2021. - 28.01.2022.
Bojanić Tamara
Integrisani model menadžmenta rizika u poslovnim procesima u industrijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

27.12.2021. - 26.01.2022.
Žeželj Boris
Model efikasnog upravljanja i načina finalne prerade biomase

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

27.12.2021. - 26.01.2022.
Kovač Tomislav
Robustan metod za topološku analizu grafa uravnoteženih i neuravnoteženih elektrodistributivnih mreža

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

23.12.2021. - 21.01.2022.
Bošković Dunja
Model prihvatanja tehnologije i primena na komunikacione platforme

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.12.2021. - 21.01.2022.