Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Luburić Nikola
Integracija bezbednosne analize dizajna softvera u proces agilnog razvoja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

15.10.2019. - 14.11.2019.
Pakoci Edvin
Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

10.10.2019. - 09.11.2019.