Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Veličković Marko
Modeliranje eksternih troškova u sistemima distribucije robe u gradskim područjima

Saobraćajno inženjerstvo

23.09.2020. - 23.10.2020.
Đurđević Marko
Prilog istraživanju strujanja gasa kroz merne blende sa više otvora

Mašinsko inženjerstvo

18.09.2020. - 18.10.2020.
Petrović Saša
Karakterizacija kompozitnih nosioca flekso štamparskih formi i njihov uticaj na kvalitet štampe kartonske ambalaže

Grafičko inženjerstvo i dizajn

11.09.2020. - 11.10.2020.