Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Gorana Mijatović
Dekompozicija neuralne aktivnosti: model za empirijsku karakterizaciju inter-spajk intervala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

13.06.2018. - 13.07.2018.
Aleksandra Čavić
Model procene uticaja raspodele katjona toksičnih metala u heterogenom sistemu tečno/čvrsto na kvalitet površinskih voda

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

11.06.2018. - 11.07.2018.
Petrović Nenad
Računarska implementacija sistema za rad u realnom vremenu za detekciju merenja nivoa asimetrije pobuda niskonaponskog transformatora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

06.06.2018. - 06.07.2018.
Ostojić Vladimir
Integrisana multiveličinska obrada radiografskih snimaka

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

30.05.2018. - 29.06.2018.
Perović Milenko
Uticaj parametara zavarivanja trenjem miješanjem na otpornost prema lomu suočenog spoja legure aluminijuma visoke čvrstoće

Mašinsko inženjerstvo

30.05.2018. - 29.06.2018.
Ivanišević Aljoša
Monotoni procesi deformisanja pri hladnom zapreminskom oblikovanju i njihova primena za određivanje dijagrama granične deformabilnosti

Mašinsko inženjerstvo

29.05.2018. - 28.06.2018.
Tarić Mirfad
Modelovanje procesa obrade struganjem termički obrađenog čelika

Mašinsko inženjerstvo

28.05.2018. - 24.06.2018.
Petković Miodrag
Prilog razvoju metode za detekciju napada smetanjem usluge na internetu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

24.05.2018. - 23.06.2018.
Ilin Vladimir
Modeli za identifikaciju i kvantifikaciju faktora koji utiču na prihvatanje informacionih tehnologija u logističkim preduzećima

Saobraćajno inženjerstvo

23.05.2018. - 22.06.2018.
Čabrilo Aleksandar
Mehaničke osobine i brzina rasta zamorne prsline u zavarenom spoju pancirnog čelika

Mašinsko inženjerstvo

22.05.2018. - 21.06.2018.
Naumović Vuković Dragana
Prilog savremenom etaloniranju strujnih mernih transformatora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

21.05.2018. - 20.06.2018.