Besplatni Microsoft softver


28.03.2019. - 15:25 
Poštovani,

Link za preuzimanje besplatnog Microsoft softvera: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

Ako se još niste registrovali za Microsoft Account morate prethodno da kreirate isti i to je najbolje da uradite sa validnom @uns.ac.rs adresom, tako što ćete na ekranu posle klika na plavo "Sign In" dugme na stranici koja sa otvara sa linka za Vaš ELMS servis odabrati "Create one" link ispod prostora za unos email adrese. Potom ispratite sve što se zahteva samostalno zadajući Vašu lozinku i potvrdite Vaš status kroz verifikacioni email koji će Vam u toku registracije može biti poslat isključivo na @uns.ac.rs email adresu. Jednom kada se tako registrujete za Microsoft Account i potvrdite Vaš status, ponovite "Sign In" kroz isto ranije spomenuto dugme (obavezno se logujući na individualni a ne eventualno ponuđen "work or school account")

Nadležnost izdavanja @uns.ac.rs adresa je na Univerzitetu i Centralnom čvorištu ARMUNS-a, gde svako s Fakulteta tj. Univerziteta može istu da otvori, potrebno je da ispunite uslove propisane od strane ARMUNS/CITUNS-a i priložite popunjen formular overen od strane odgovornog lica na Vašem departmanu.