Bilten za izbor u zvanje

Izveštaj o kandidatima za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Električna merenja, metrologija i biomedicina
Kandidati:

Mario Volaš,
Sanja Mandić,
Jelena Rafailović
Izveštaj o kandidatima za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Elektronika
Kandidati:

Boris Radovanović,
Nebojša Pilipović,
Slađana Babić
Izveštaj o kandidatima za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Inženjerstvo informacionih sistema
Kandidati:

Tamara Žuvela,
Dušan Krstić,
Nina Kozma,
Sara Lazarević,
Sofija Đorđević,
Natalija Gajić
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Istraživač saradnik
Uža oblast:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Kandidat:

Sanja Radović
Izveštaj o kandidatima za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Primenjene računarske nauke i informatike
Kandidati:

Anđela Trajković,
Aleksandar Vujinović,
Eva Janković,
Ilija Brdar,
Mitar Perović,
Tamara Kovačević,
Tamara Ranković,
Vladimir Buđen,
Luka Dorić,
Aleksandar Hadžibabić,
Radovan Župunski,
Kiš Gergelj,
Vasilije Bursać,
Milena Vujičić,
Helena Anišić,
Milena Laketić,
Aleksandar Ignjatijević,
Jovan Ivošević,
Milena Kovačević
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Asistent sa doktoratom
Uža oblast:Mašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacije
Kandidat:

dr Mirjana Bojanić Šejat
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Informaciono-komunikacioni sistemi
Kandidat:

Vladimir Fabri
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja
Kandidat:

Dejan Marinković
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi
Kandidat:

Milutin Studen
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Računarska tehnika i računarske komunikacije
Kandidat:

Jasmina Savić
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Automatika i upravljanje sistemima
Kandidat:

Bojan Jorgovanović
Izveštaj o kandidatima za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Istraživač pripravnik
Uža oblast:Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije
Kandidati:

Milica Jarić,
Mirko Beštić
Izveštaj o kandidatima za izbor u zvanje
Datum objave:15.10.2021.
Prikazuje se do:22.10.2021.
Zvanje:Saradnik u nastavi
Uža oblast:Materijali i tehnologije spajanja
Kandidati:

Ana Brdar,
Katarina Ilić
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:06.10.2021.
Prikazuje se do:05.11.2021.
Zvanje:Gostujući profesor
Uža oblast:Dramske i audiovizuelne umetnosti u arhitekturi, tehnici i dizajnu
Kandidat:

Sodja Zupanc Lotker
Izveštaj o kandidatu za izbor u zvanje
Datum objave:29.09.2021.
Prikazuje se do:29.10.2021.
Zvanje:Viši naučni saradnik
Uža oblast:Elektronika
Kandidat:

Dr Milan Radovanović