Javne nabavke
Godina


Etaloniranje referentnih etalona Laboratorije za metrologiju
Datum objave:05.04.2019.
Rok:16.04.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04jnmvu-2019
Softver Matlab
Datum objave:25.03.2019.
Rok:25.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:11-opd-2019
Izrada i mašinska obrada na CNC mašini
Datum objave:22.03.2019.
Rok:01.04.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03_JNMVU_2019
Eksperimentalna aparatura za tačno podešavanje trna prilikom livenja
Datum objave:21.03.2019.
Rok:29.03.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11_JNMVD_2019
Nabavka indeksa
Datum objave:21.03.2019.
Rok:01.04.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10- jnmvd- 2019
Materijal za štampu i ispitivanje
Datum objave:15.03.2019.
Rok:15.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:10-OPD-2019
POTROŠNI MATERIJAL I SERVIS DIGITALNE MAŠINE ZA ŠTAMPU TIPA XEROX D 110
Datum objave:14.03.2019.
Rok:15.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08-OPD-2019
Nabavka dobara sa uslugom održavanja štampača
Datum objave:12.03.2019.
Rok:21.03.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:08jnmvd-2019
Softver Tower 8 Expert
Računari i računarska oporema
Datum objave:08.03.2019.
Rok:08.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07_OPD_2019
Nabavka opreme za audio tehniku
Usluge završne grafičke proizvodnje
Datum objave:07.03.2019.
Rok:08.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04-OPU-2019
OFSET ŠTAMPE
Datum objave:07.03.2019.
Rok:09.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03-OPU-2019
STOLARSKI PLOČASTI MATERIJAL SA USLUGOM SEČENJA
SOFTVER SNAGIT-TECHSMITH
Datum objave:11.02.2019.
Rok:14.03.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05-OPD-2019
SITNI POTROŠNI STOLARSKI MATERIJAL
Datum objave:08.02.2019.
Rok:19.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04-JNMVD-2019
Nabavka dobara za vodovod i kanalizaciju
Datum objave:08.02.2019.
Rok:18.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVD-2019
Nabavka inostranih časopisa za 2019.godinu za Biblioteku
Datum objave:31.01.2019.
Rok:11.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-jnmvd-2019
USLUGE OBEZBEĐIVANJA AVIO KARATA I DRUGOG PREVOZA, SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PLAĆANJA KOTIZACIJA
Računari i računarska oprema
Datum objave:22.01.2019.
Rok:21.02.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02_OPD_2019
Popravka mernog uređaja Leica Disto D5
Datum objave:22.01.2019.
Rok:31.01.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-JNMVU-2019
NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA PUTEM KARTICE ZA GORIVO
USLUGE STUDENTSKE(OMLADINSKE) ZADRUGE
Datum objave:16.01.2019.
Rok:18.02.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPU-2019
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:11.01.2019.
Rok:21.01.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01jnmvu-2019