Javne nabavke
Godina


Audio oprema - slušalice
Datum objave:01.09.2020.
Rok:11.09.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:20-JNMVD-2020
Materijal za izradu mikrofluidnih čipova
Datum objave:21.07.2020.
Rok:21.08.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:23-OPD-2020
Laboratorijska oprema
Datum objave:21.07.2020.
Rok:21.08.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:22-OPD-2020
Originalni toneri za fotokopir aparate
Datum objave:07.07.2020.
Rok:07.08.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:21-OPD-2020
Usluge restorana sa rečnom ribom
Datum objave:30.06.2020.
Rok:04.08.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:09-JNMVU-2020
Nabavka nameštaja
Datum objave:25.06.2020.
Rok:06.07.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:18-JNMVD-2020
Osiguranje studenata
Datum objave:24.06.2020.
Rok:03.08.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:06-OPU-2020
Zamenski toneri za štampače
Originalni toneri za štampače
Datum objave:23.06.2020.
Rok:24.07.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:17-OPD-2020
Dobra sa uslugom održavanja digitalne mašine za crno belu štampu tipa Xerox D 95
Datum objave:19.06.2020.
Rok:20.07.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:16-OPD-2020
Potrošni materijal i servis digitalne mašine za štampu tipa Xerox D 110
Datum objave:19.06.2020.
Rok:20.07.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:15-OPD-2020
Nabavka klima uređaja sa ugradnjom
Usluga provere funkcionalnosti sistema NT parka
Datum objave:11.06.2020.
Rok:22.06.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:08-JNMVU-2020
Nabavka elektromaterijala
Datum objave:11.06.2020.
Rok:23.06.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:17-JNMVD-2020
Usluge restorana sa nacionalnom kuhinjom
Usluga iznajmljivanja kombi vozila bez vozača
Datum objave:01.06.2020.
Rok:02.07.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05-OPU-2020
TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA FAKULTETA
Datum objave:28.05.2020.
Rok:29.06.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03-OPR-2020
Usluga održavanja klima uređaja (VRV,SPLIT i KASETNI PLAFONSKI SISTEMI)
Datum objave:28.05.2020.
Rok:09.06.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:06-JNMVU-2020
Zavese po meri sa uslugom ugradnje
Datum objave:27.05.2020.
Rok:05.06.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:14-jnmvd-2020
RADOVI NA PRIKLJUČENJU ŠINSKOG RAZVODA 3 (TOPLOTNE PUMPE NA KROVU) NA UGRAĐENI TRAFO 1 U OKVIRU POSTOJEĆE TS NA OBJEKTU NTP U NOVOM SADU
Datum objave:26.05.2020.
Rok:26.06.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02-OPR-2020
Nameštaj za laboratoriju
Datum objave:25.05.2020.
Rok:03.06.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:16-JNMVD-2020
Eksperimentalna aparatura za test izvlačenja
Datum objave:25.05.2020.
Rok:25.06.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:14-OPD-2020
Nabavka dobara sa uslugom održavanja računara
Datum objave:22.05.2020.
Rok:01.06.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:15-JNMVD-2020
Zastakljene metalne pregrade sa vratima
Datum objave:21.05.2020.
Rok:22.06.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPR-2020
Usluge restorana sa nacionalnom kuhinjom
Datum objave:20.05.2020.
Rok:29.05.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05-jnmvu-2020
NABAVKA PIĆA
Datum objave:24.04.2020.
Rok:05.05.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:13-JNMVD-2020
Nabavka dobara sa uslugom održavanja štampača
Datum objave:15.04.2020.
Rok:24.04.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:12-JNMVD-2020
Sredstva za dezinfekciju i zaštitu
Datum objave:20.03.2020.
Rok:23.03.2020.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:01PPBOP-2020
Audio oprema- dinamički mikrofon
Datum objave:12.03.2020.
Rok:23.03.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11-JNMVD-2020
MATERIJAL ZA ŠTAMPU I ISPITIVANjE
Datum objave:11.03.2020.
Rok:13.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:12opd-2020
Usluga završne grafičke proizvodnje
Datum objave:11.03.2020.
Rok:13.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03-OPU-2020
Ofset štampa
Datum objave:10.03.2020.
Rok:10.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04opu-2020
Softver za modeliranje transportnih mreža „AIMSUN NEXT“
Datum objave:10.03.2020.
Rok:10.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:11-OPD-2020
Inostrani časopisi
Datum objave:06.03.2020.
Rok:16.03.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10-jnmvd-2020
Nabavka indeksa
Datum objave:28.02.2020.
Rok:09.03.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:09-JNMVD-2020
SITNI POTROŠNI STOLARSKI MATERIJAL
Žica za izradu termoparova i izolacioni materijal za termoparove
Datum objave:21.02.2020.
Rok:23.03.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08-OPD-2020
Nabavka legure za livenje
Datum objave:18.02.2020.
Rok:27.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:07jnmvd-2020
Eksperimentalna aparatura za test izvlačenja
Datum objave:18.02.2020.
Rok:20.03.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07-OPD-2020
Sitni potrošni stolarski materijal
Datum objave:11.02.2020.
Rok:20.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:06jnmvd-2020
Nabavka dobara za vodovod i kanalizaciju
Datum objave:11.02.2020.
Rok:20.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05-JNMVD-2020
Materijal za održavanje čistoće
Datum objave:07.02.2020.
Rok:09.03.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04-OPD-2020
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:07.02.2020.
Rok:18.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04-JNMVU-2020
Čelični arhivski ormani
Datum objave:04.02.2020.
Rok:13.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04-JNMVD-2020
nabavka fotoaparata
KANCELARIJSKI MATERIJAL
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:28.01.2020.
Rok:06.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVU-2020
POLOVNI FOTOKOPIR APARATI SA POTROŠNIM MATERIJALOM I USLUGOM ODRŽAVANJA
Datum objave:27.01.2020.
Rok:27.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02-OPD-2020
USLUGE OBEZBEĐIVANJA AVIO KARATA I DRUGOG PREVOZA, SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PLAĆANJA KOTIZACIJA
Datum objave:24.01.2020.
Rok:24.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02-OPU-2020
Nabavka goriva za motorna vozila putem kartice za gorivo
Datum objave:17.01.2020.
Rok:27.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01-JNMVD-2020
USLUGE STUDENTSKE (OMLADINSKE) ZADRUGE
Datum objave:14.01.2020.
Rok:14.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPU-2020
Usluga keteringa
Datum objave:14.01.2020.
Rok:23.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02jnmvu-2020
Usluge restorana sa italijanskom kuhinjom
Datum objave:10.01.2020.
Rok:20.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01jnmvu-2020