Javne nabavke
Godina


Ketering
Datum objave:19.05.2017.
Rok:29.05.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04_JNMVU_2017
USLUGE RESTORANA SA REČNOM RIBOM
Datum objave:19.05.2017.
Rok:29.05.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03_JNMVU_2017
Tekuće održavanje zgrada fakulteta
Datum objave:16.05.2017.
Rok:05.06.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01OPR-2017
R A Č U N A R I I R A Č U N A R S K A O P R E M A
Datum objave:12.04.2017.
Rok:27.04.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08_OPD_2017
Softverski alati za elektroenergetiku Licaenca za aktivan softverski paket
Datum objave:12.04.2017.
Rok:12.05.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:14-OPD
Elektronska komponenta
Datum objave:12.04.2017.
Rok:12.05.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:13-OPD
Merni instrumenti
Datum objave:10.04.2017.
Rok:10.05.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:12-OPD
Nabavka klima uređaja sa ugradnjom
Datum objave:06.04.2017.
Rok:14.04.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti - ZJN 2008
Broj predmeta:07-JNMVD
Uređaji za konverziju neelektričnih veličina u električne
Datum objave:06.04.2017.
Rok:08.05.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:09-OPD
R A Č U N A R I I R A Č U N A R S K A O P R E M A
Datum objave:03.04.2017.
Rok:18.04.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07_OPD_2017
Dijagnostika i servisiranje GPS prijemnika
Datum objave:29.03.2017.
Rok:28.04.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04_OPU_2017
Nabavka knjiga
Stručna literatura za potrebe zaposlenih
MATERIJAL ZA ŠTAMPU I ISPITIVAN?E
Datum objave:02.03.2017.
Rok:02.04.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05_OPD_2017
Inostrani časopisi
STOLARSKI PLOČASTI MATERIJAL SA USLUGOM SEČENJA
Datum objave:22.02.2017.
Rok:02.03.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04_JNMVD_2017
Usluga završne grafičke proizvodnje
Datum objave:21.02.2017.
Rok:23.03.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03_OPU_2017
Nabavka pića
Datum objave:21.02.2017.
Rok:01.03.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVD
Inostrani časopisi
Datum objave:03.02.2017.
Rok:13.02.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02jnmvd-2017
Nabavka goriva za motorna vozila putem kartica za gorivo
Ofset štampa
STRUČNA LITERATURA ZA POTREBE ZAPOSLENIH
Datum objave:17.01.2017.
Rok:26.01.2017.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:01PPBOP-2017
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:12.01.2017.
Rok:20.01.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01_JNMVU_2017