Javne nabavke
Godina


SOFTVER SNAGIT-TECHSMITH
Datum objave:11.02.2019.
Rok:14.03.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05-OPD-2019
Kancelarijski materijal
Datum objave:08.02.2019.
Rok:11.03.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04-OPD-2019
Lampe za projektore
Datum objave:08.02.2019.
Rok:18.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05_JNMVD_2019
SITNI POTROŠNI STOLARSKI MATERIJAL
Datum objave:08.02.2019.
Rok:19.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04-JNMVD-2019
Nabavka dobara za vodovod i kanalizaciju
Datum objave:08.02.2019.
Rok:18.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVD-2019
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Datum objave:01.02.2019.
Rok:04.03.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03-OPD-2019
Nabavka inostranih časopisa za 2019.godinu za Biblioteku
Datum objave:31.01.2019.
Rok:11.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-jnmvd-2019
USLUGE OBEZBEĐIVANJA AVIO KARATA I DRUGOG PREVOZA, SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PLAĆANJA KOTIZACIJA
Računari i računarska oprema
Datum objave:22.01.2019.
Rok:21.02.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02_OPD_2019
Popravka mernog uređaja Leica Disto D5
Datum objave:22.01.2019.
Rok:31.01.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-JNMVU-2019
NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA PUTEM KARTICE ZA GORIVO
USLUGE STUDENTSKE(OMLADINSKE) ZADRUGE
Datum objave:16.01.2019.
Rok:18.02.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPU-2019
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:11.01.2019.
Rok:21.01.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01jnmvu-2019