Javne nabavke
Godina


STOLARSKI PLOČASTI MATERIJAL SA USLUGOM SEČEN?A
Datum objave:20.02.2018.
Rok:02.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11_JNMVD_2018
Usluga održavanja štampača
Datum objave:20.02.2018.
Rok:01.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04jnmvu-2018
SITNI POTROŠNI STOLARSKI MATERIJAL
Datum objave:14.02.2018.
Rok:22.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10-JNMVD-2018
NABAVKA PIĆA
Datum objave:14.02.2018.
Rok:23.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:08-JNMVD-2018
Nabavka dobara za vodovod i kanalizaciju
Datum objave:13.02.2018.
Rok:21.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:09-JNMVD-2018
Materijal za održavanje čistoće
Datum objave:08.02.2018.
Rok:12.03.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:06-opd-2018
Materijal za održavanje nastave
Datum objave:08.02.2018.
Rok:19.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:07-JNMVD-2018
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
Datum objave:06.02.2018.
Rok:09.03.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:09_OPD_2018
Obnova licence za antivirus program SOPHOS
Datum objave:02.02.2018.
Rok:05.03.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08_OPD_2018
ELEKTRONSKE KOMPONENTE
Datum objave:31.01.2018.
Rok:02.03.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07_OPD_2018
NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA PUTEM KARTICE ZA GORIVO
Datum objave:24.01.2018.
Rok:02.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05_JNMVD_2018
USLUGA ODRŽAVANJA ŠTAMPAČA
Materijal za održavanje nastave
Datum objave:17.01.2018.
Rok:25.01.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVD-2018
Servis i potrošni materijal digitalne mašine za crno-belu štampu tipa Xerox D95
Datum objave:16.01.2018.
Rok:16.02.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04-OPU-2018
Sitni potrošni stolarski materijal
Datum objave:16.01.2018.
Rok:26.01.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-JNMVD-2018
Kamera sa stativom i memorijskom karticom
Datum objave:15.01.2018.
Rok:25.01.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01jnmvd-2018
SOFTVER
Datum objave:15.01.2018.
Rok:15.02.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05-OPD-2018
Usluge avio i drugog prevoza, smeštaja u zemlji i inostranstvu i kotizacija
Datum objave:12.01.2018.
Rok:12.02.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03opu-2018
_Usluge restorana sa italijanskom kuhinjom
Datum objave:12.01.2018.
Rok:22.01.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVU-2018
Usluga obezbeđivanja prevoza autobusom i kombijem u zemlji i inostranstvu
Datum objave:09.01.2018.
Rok:17.01.2018.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:01PPSOP-2018
Usluge studentske (omladinske)zadruge
Datum objave:08.01.2018.
Rok:08.02.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02OPU-2018