Javne nabavke
Godina


STOLARSKI PLOČASTI MATERIJAL SA USLUGOM SEČENJA
Datum objave:22.02.2017.
Rok:02.03.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04_JNMVD_2017
Usluga završne grafičke proizvodnje
Datum objave:21.02.2017.
Rok:23.03.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03_OPU_2017
Nabavka pića
Datum objave:21.02.2017.
Rok:01.03.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVD
Inostrani časopisi
Datum objave:03.02.2017.
Rok:13.02.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02jnmvd-2017
Nabavka goriva za motorna vozila putem kartica za gorivo
Datum objave:26.01.2017.
Rok:03.02.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti - ZJN 2008
Broj predmeta:01-JNMVD_2017
Ofset štampa
Datum objave:24.01.2017.
Rok:24.02.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04OPD-2017
Materijal za održavanje čistoće
Datum objave:23.01.2017.
Rok:22.02.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03_OPD_2017
STRUČNA LITERATURA ZA POTREBE ZAPOSLENIH
Datum objave:17.01.2017.
Rok:26.01.2017.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:01PPBOP-2017
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:12.01.2017.
Rok:20.01.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01_JNMVU_2017