Javne nabavke
Godina


Nabavka i postavljanje montažno-demontažnih kontejnera
Datum objave:06.12.2018.
Rok:17.12.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:48-JNMVD-2018
Računari i računarska oprema
Datum objave:30.11.2018.
Rok:31.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:41-OPD-2018
Softver Snagit - TechSmith
Datum objave:29.11.2018.
Rok:31.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:40-OPD-2018
Materijal za održavanje nastave po partijama
Datum objave:29.11.2018.
Rok:11.12.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:47-JNMVD-2018
OBJEKTIV ZA KAMERU
Datum objave:29.11.2018.
Rok:11.12.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:46-JNMVD-2018
Sredstva i oprema za ličnu,uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Datum objave:26.11.2018.
Rok:05.12.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:45-JNMVD-2018
Dijagnostički uređaj za motorna vozila, OBDII
Datum objave:22.11.2018.
Rok:03.12.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:44-JNMVD-2018
Merni analizator kvaliteta električne energije
Datum objave:19.11.2018.
Rok:29.11.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:43-JNMVD-2018
Softver za analizu elektroenergetskih sistema
Datum objave:19.11.2018.
Rok:20.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:39-OPD-2018
Softver za analizu i simulaciju fotonaponskih sistema
Datum objave:16.11.2018.
Rok:17.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:38_OPD_2018
Nabavka zaštitne obuće i odeće
Datum objave:16.11.2018.
Rok:26.11.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:42-JNMVD-2018
Rarunari i računarska oprema
LABORATORIJSKA OPREMA
Datum objave:09.11.2018.
Rok:10.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:37-OPD-2018
LABORATORIJSKA OPREMA
Datum objave:09.11.2018.
Rok:10.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:36-OPD-2018
Nabavka i postavljanje montažno-demontažnih kontejnera
ELEKTRONSKE KOMPONENTE
Datum objave:09.11.2018.
Rok:10.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:34-OPD-2018
Merač vlage u zemljištu
Datum objave:07.11.2018.
Rok:16.11.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:41-JNMVD-2018
Elektronske komponente
Datum objave:06.11.2018.
Rok:07.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:33-OPD-2018
USLUGE RESTORANA-PEČENJARA
Datum objave:06.11.2018.
Rok:15.11.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:16-JNMVU-2018
3D štampač materijala sa opcijom štampanja provodnih linija i prateći potrošni materijal
Datum objave:02.11.2018.
Rok:03.12.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:32-OPD-2018
Dijagnostički uređaj za motorna vozila, OBDII
Datum objave:26.10.2018.
Rok:05.11.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:38-JNMVD-2018
Razvojni sistemi
Datum objave:12.10.2018.
Rok:23.10.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:37jnmvd-2018
Višefunkcijski instrument za proveru mera bezbednosti u elektrotehnici sa pripadajućom dodatnom opremom
Datum objave:12.10.2018.
Rok:23.10.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:36-jnmvd-2018
Merno akviziciono komunikaciona oprema
Datum objave:10.10.2018.
Rok:19.10.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:35jnmvd-2018
Računari i računarska oprema
Datum objave:28.09.2018.
Rok:29.10.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:31_OPD_2018
Popravka uređaja za merenje emisija zagađujućih materija u produktima sagorevanja kotlova Testo 350
Datum objave:25.09.2018.
Rok:04.10.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:15_JNMVU_2018
Izrada projektno tehničke dokumentacije
Datum objave:24.09.2018.
Rok:05.10.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:14jnmvu-2018
Uređaj za merenje PM (praškastih materija) i NOx u produktima sagorevanja čvrstog goriva
Datum objave:21.09.2018.
Rok:22.10.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:30_OPD_2018
Laserski brojač čestica
Datum objave:21.09.2018.
Rok:22.10.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:29-OPD-2018
Fotokopir aparat
Datum objave:20.09.2018.
Rok:01.10.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:34jnmvd-2018
Usluga obezbeđivanja prevoza automobilom sa vozačem u zemlji i inostranstvu
Datum objave:18.09.2018.
Rok:19.10.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:10-OPU-2018
Softverski alati za elektroenergetiku (softver za projektovanje električnih šema)
Datum objave:13.09.2018.
Rok:15.10.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:28_OPD_2018
Nabavka i postavljanje vatrootpornih štofanih zavesa
Datum objave:07.08.2018.
Rok:16.08.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:33-jnmvd-2018
Računarske komponente sa uslugom popravke i održavanja računara
Usluge restorana sa rečnom ribom
Datum objave:31.07.2018.
Rok:09.08.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:13-jnmvu-2018
Računari i računarska oprema
Datum objave:27.07.2018.
Rok:28.08.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:27-OPD-2018
Nabavka i postavljanje vatrootpornih štofanih zavesa
Datum objave:23.07.2018.
Rok:31.07.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:30-jnmvd-2018
Usluga - Opravka Netvork Analyzer-a AGILENT PNA 5230A
Datum objave:18.07.2018.
Rok:27.07.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:12_JNMVU_2018
Računari i računarska oprema
Datum objave:11.07.2018.
Rok:10.08.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:26_OPD_2018
Osiguranje studenata
Datum objave:10.07.2018.
Rok:10.08.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:09_OPU_2018
Nabavka i postavljanje vatrootpornih štofanih zavesa
Datum objave:04.07.2018.
Rok:13.07.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:29-jnmvd-2018
Merni instrumenti
Datum objave:29.06.2018.
Rok:31.07.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:25-OPD-2018
Računari i računarska oprema
Datum objave:22.06.2018.
Rok:23.07.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:24_OPD_2018
Digitalna mašina za štampu
Datum objave:19.06.2018.
Rok:20.07.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:21-OPD-2018
Računari i računarska oprema
Datum objave:19.06.2018.
Rok:19.07.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:23_OPD_2018
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
Datum objave:12.06.2018.
Rok:12.07.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:22_OPD_2018
Usluga održavanja fotokopir aparata
Datum objave:06.06.2018.
Rok:15.06.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11-jnmvu-2018
Servis i potrošni materijal digitalne mašine za kolor štampu tipa XEROX VERSANT 80
Datum objave:29.05.2018.
Rok:29.06.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08-OPU-2018
Nabavka i ugradnja ventilacionih i klimatizacionih elemenata
Datum objave:29.05.2018.
Rok:07.06.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:28-JNMVD-2018
Usluga restorana sa nacionalnom kuhinjom
Datum objave:24.05.2018.
Rok:01.06.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10-jnmvu-2018
Nabavka dosijea
Datum objave:23.05.2018.
Rok:31.05.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:27-jnmvd-2018
Tekuće održavanje zgrada fakulteta
Datum objave:22.05.2018.
Rok:22.06.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPR-2018
ORIGINALNI TONERI ZA FOTOKOPIR APARATE
USLUGA KETERINGA
Datum objave:17.05.2018.
Rok:28.05.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:09-JNMVU-2018
Usluge restorana sa rečnom ribom
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ - STOLICE
Računara i računarske opreme - projektora
Datum objave:30.04.2018.
Rok:30.05.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:18_OPD_2018
Usluge restorana sa nacionalnom kuhinjom
Datum objave:26.04.2018.
Rok:07.05.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:07-jnmvu-2018
SERVIS I POTROŠNI MATERIJAL DIGITALNE MAŠINE ZA KOLOR ŠTAMPU TIPA XEROX VERSANT 80
Datum objave:13.04.2018.
Rok:14.05.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07-OPU-2018
DIGITALNI SNIMAČ
Datum objave:12.04.2018.
Rok:23.04.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:23-JNMVD-2018
SOFTVER
Datum objave:22.03.2018.
Rok:23.04.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:15opd-2018
Binokularni sistem za praćenje tačke fokusa u vidnom polju čoveka
Datum objave:22.03.2018.
Rok:30.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:22_JNMVD_2018
VENECIJANERI I TRAKASTE ZAVESE
GRINDOMETAR
Datum objave:13.03.2018.
Rok:12.04.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:14_OPD_2018
MERNI INSTRUMENTI - Oprema za Laboratoriju za elektromagnetsku kompatibilnost
Datum objave:12.03.2018.
Rok:10.04.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:11_OPD_2018
MATERIJAL ZA ŠTAMPU I ISPITIVANJE
Datum objave:12.03.2018.
Rok:12.04.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:13-OPD-2018
NABAVKA PIĆA
Datum objave:08.03.2018.
Rok:19.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:20-JNMVD-2018
Usluge završne grafičke proizvodnje
Datum objave:07.03.2018.
Rok:10.04.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:06_OPU_2018
Inostrani časopisi
Datum objave:07.03.2018.
Rok:19.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:19-jnmvd-2018
Reklamni materijal
Nabavka opreme za audiotehniku oblikovana po partijama
Datum objave:06.03.2018.
Rok:16.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:17-JNMVD-2018
FOTOAPARAT
Datum objave:06.03.2018.
Rok:15.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:16-JNMVD-2018
OFSET ŠTAMPE
Datum objave:05.03.2018.
Rok:05.04.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05_OPU_2018
Etaloniranje referentnih etalona Laboratorije za metrologiju
Datum objave:05.03.2018.
Rok:04.04.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05-JNMVU-2018
Merno-upravljački sistem za uređaj za merenje i kontrolu vibracija kotrljajnih ležaja
Datum objave:02.03.2018.
Rok:13.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:15-JNMVD-2018
REZNI ALATI
Datum objave:01.03.2018.
Rok:12.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:13-JNMVD-2018
STOLARSKI PLOČASTI MATERIJAL SA USLUGOM SEČEN?A
Datum objave:20.02.2018.
Rok:02.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11_JNMVD_2018
Usluga održavanja štampača
Datum objave:20.02.2018.
Rok:01.03.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04jnmvu-2018
SITNI POTROŠNI STOLARSKI MATERIJAL
Datum objave:14.02.2018.
Rok:22.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10-JNMVD-2018
NABAVKA PIĆA
Datum objave:14.02.2018.
Rok:23.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:08-JNMVD-2018
Nabavka dobara za vodovod i kanalizaciju
Datum objave:13.02.2018.
Rok:21.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:09-JNMVD-2018
Materijal za održavanje čistoće
Datum objave:08.02.2018.
Rok:12.03.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:06-opd-2018
Materijal za održavanje nastave
Datum objave:08.02.2018.
Rok:19.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:07-JNMVD-2018
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
Datum objave:06.02.2018.
Rok:09.03.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:09_OPD_2018
Obnova licence za antivirus program SOPHOS
Datum objave:02.02.2018.
Rok:05.03.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08_OPD_2018
ELEKTRONSKE KOMPONENTE
Datum objave:31.01.2018.
Rok:02.03.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07_OPD_2018
NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA PUTEM KARTICE ZA GORIVO
Datum objave:24.01.2018.
Rok:02.02.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05_JNMVD_2018
USLUGA ODRŽAVANJA ŠTAMPAČA
Materijal za održavanje nastave
Datum objave:17.01.2018.
Rok:25.01.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVD-2018
Servis i potrošni materijal digitalne mašine za crno-belu štampu tipa Xerox D95
Sitni potrošni stolarski materijal
Datum objave:16.01.2018.
Rok:26.01.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-JNMVD-2018
Kamera sa stativom i memorijskom karticom
Datum objave:15.01.2018.
Rok:25.01.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01jnmvd-2018
Usluge avio i drugog prevoza, smeštaja u zemlji i inostranstvu i kotizacija
_Usluge restorana sa italijanskom kuhinjom
Datum objave:12.01.2018.
Rok:22.01.2018.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVU-2018
Usluga obezbeđivanja prevoza autobusom i kombijem u zemlji i inostranstvu
Datum objave:09.01.2018.
Rok:17.01.2018.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:01PPSOP-2018
Usluge studentske (omladinske)zadruge
Datum objave:08.01.2018.
Rok:08.02.2018.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02OPU-2018