Javne nabavke
Godina


USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:28.01.2020.
Rok:06.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVU-2020
POLOVNI FOTOKOPIR APARATI SA POTROŠNIM MATERIJALOM I USLUGOM ODRŽAVANJA
Datum objave:27.01.2020.
Rok:27.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02-OPD-2020
USLUGE OBEZBEĐIVANJA AVIO KARATA I DRUGOG PREVOZA, SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PLAĆANJA KOTIZACIJA
Datum objave:24.01.2020.
Rok:24.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02-OPU-2020
Nabavka klima uređaja sa ugradnjom
Datum objave:17.01.2020.
Rok:27.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-JNMVD-2020
Nabavka goriva za motorna vozila putem kartice za gorivo
Datum objave:17.01.2020.
Rok:27.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01-JNMVD-2020
USLUGE STUDENTSKE (OMLADINSKE) ZADRUGE
Datum objave:14.01.2020.
Rok:14.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPU-2020
Usluga keteringa
Datum objave:14.01.2020.
Rok:23.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02jnmvu-2020
Usluge restorana sa italijanskom kuhinjom
Datum objave:10.01.2020.
Rok:20.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01jnmvu-2020