Javne nabavke
Godina


Sredstva za dezinfekciju i zaštitu
Datum objave:20.03.2020.
Rok:23.03.2020.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:01PPBOP-2020
Računari i računarska oprema
Audio oprema- dinamički mikrofon
Datum objave:12.03.2020.
Rok:23.03.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11-JNMVD-2020
MATERIJAL ZA ŠTAMPU I ISPITIVANjE
Datum objave:11.03.2020.
Rok:13.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:12opd-2020
Usluga završne grafičke proizvodnje
Datum objave:11.03.2020.
Rok:13.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03-OPU-2020
Ofset štampa
Datum objave:10.03.2020.
Rok:10.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04opu-2020
Softver za modeliranje transportnih mreža „AIMSUN NEXT“
Datum objave:10.03.2020.
Rok:10.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:11-OPD-2020
Računari i računarska oprema
Inostrani časopisi
Datum objave:06.03.2020.
Rok:16.03.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10-jnmvd-2020
Reklamni materijal
Datum objave:02.03.2020.
Rok:02.04.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:09-OPD-2020
Nabavka indeksa
Datum objave:28.02.2020.
Rok:09.03.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:09-JNMVD-2020
SITNI POTROŠNI STOLARSKI MATERIJAL
Žica za izradu termoparova i izolacioni materijal za termoparove
Datum objave:21.02.2020.
Rok:23.03.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08-OPD-2020
Nabavka legure za livenje
Datum objave:18.02.2020.
Rok:27.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:07jnmvd-2020
Eksperimentalna aparatura za test izvlačenja
Datum objave:18.02.2020.
Rok:20.03.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07-OPD-2020
Sitni potrošni stolarski materijal
Datum objave:11.02.2020.
Rok:20.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:06jnmvd-2020
Nabavka dobara za vodovod i kanalizaciju
Datum objave:11.02.2020.
Rok:20.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05-JNMVD-2020
Materijal za održavanje čistoće
Datum objave:07.02.2020.
Rok:09.03.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04-OPD-2020
Laboratorijska oprema
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:07.02.2020.
Rok:18.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04-JNMVU-2020
Čelični arhivski ormani
Datum objave:04.02.2020.
Rok:13.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04-JNMVD-2020
nabavka fotoaparata
KANCELARIJSKI MATERIJAL
Datum objave:29.01.2020.
Rok:10.03.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03-OPD-2020
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:28.01.2020.
Rok:06.02.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVU-2020
POLOVNI FOTOKOPIR APARATI SA POTROŠNIM MATERIJALOM I USLUGOM ODRŽAVANJA
Datum objave:27.01.2020.
Rok:27.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02-OPD-2020
USLUGE OBEZBEĐIVANJA AVIO KARATA I DRUGOG PREVOZA, SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PLAĆANJA KOTIZACIJA
Datum objave:24.01.2020.
Rok:24.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02-OPU-2020
Nabavka goriva za motorna vozila putem kartice za gorivo
Datum objave:17.01.2020.
Rok:27.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01-JNMVD-2020
USLUGE STUDENTSKE (OMLADINSKE) ZADRUGE
Datum objave:14.01.2020.
Rok:14.02.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPU-2020
Usluga keteringa
Datum objave:14.01.2020.
Rok:23.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02jnmvu-2020
Usluge restorana sa italijanskom kuhinjom
Datum objave:10.01.2020.
Rok:20.01.2020.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01jnmvu-2020