Javne nabavke
Godina


MERAČ RELATIVNE VLAŽNOSTI I TEMPERATURE
Datum objave:15.09.2017.
Rok:25.09.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:14_JNMVD_2017
Etaloniranje referentnih etalona Laboratorije za metrologiju
Datum objave:15.09.2017.
Rok:26.09.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:07jnmvu-2017
RUČNA TERMOVIZIJSKA KAMERA
Datum objave:15.09.2017.
Rok:25.09.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:13_JNMVD_2017
ETALONIRANJE REFERENTNIH ETALONA LABORATORIJE ZA METROLOGIJU, ZA MERENJE TEMPERATURE
Datum objave:12.09.2017.
Rok:13.10.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07_OPU_2017
Nabavka knjiga
Datum objave:08.09.2017.
Rok:19.09.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:12-JNMVD-2017
NABAVKA ALATA ZA SUŠENJE VAZDUHA
Datum objave:30.08.2017.
Rok:08.09.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11_jnmvd_2017
STRUČNA LITERATURA ZA POTREBE ZAPOSLENIH
Datum objave:28.08.2017.
Rok:05.09.2017.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:03ppbop-2017
Materijal za unapređenje nastave iz predmeta medicinska i fleksibilna elektronika
Datum objave:24.08.2017.
Rok:25.09.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:25-OPD-2017
Mašina i opreme za mikrofluidiku
Datum objave:22.08.2017.
Rok:22.09.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:24opd-2017
Peristaltička pumpa
Datum objave:18.08.2017.
Rok:18.09.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:23-OPD-2017
Elektronske komponente
Datum objave:18.08.2017.
Rok:18.09.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:22-OPD-2017
Računarske komponente sa uslugom popravke i održavanja računara
Datum objave:14.08.2017.
Rok:23.08.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10-JNMVD-2017
Osiguranje strudenata
Datum objave:14.07.2017.
Rok:21.08.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:06-OPU-2017
Usluge restorana sa mediteranskom kuhinjom
Datum objave:28.06.2017.
Rok:06.07.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:06jnmvu-2017
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
Datum objave:16.06.2017.
Rok:03.07.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:19_OPD_2017
Peristaltička pumpa
Datum objave:05.06.2017.
Rok:05.07.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:18_OPD_2017
Etaloniranje nagaznih vaga
Datum objave:02.06.2017.
Rok:19.06.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05_JNMVU_2017
Servisiranje temperaturnog kalibratora
Datum objave:01.06.2017.
Rok:03.07.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05OPU-2017
LABORATORIJSKA SUŠNICA
Datum objave:31.05.2017.
Rok:30.06.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:17_opd_2017
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
Datum objave:30.05.2017.
Rok:19.06.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:16_opd_2017
Nabavka klima uređaja sa ugradnjom
Datum objave:29.05.2017.
Rok:07.06.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:08jnmvd-2017
Reklamni materijal
Datum objave:25.05.2017.
Rok:02.06.2017.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:01PPSOP-2017
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
Datum objave:24.05.2017.
Rok:09.06.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:15_opd_2017
Ketering
Datum objave:19.05.2017.
Rok:29.05.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04_JNMVU_2017
USLUGE RESTORANA SA REČNOM RIBOM
Datum objave:19.05.2017.
Rok:29.05.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03_JNMVU_2017
R A Č U N A R I I R A Č U N A R S K A O P R E M A
Datum objave:12.04.2017.
Rok:27.04.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08_OPD_2017
Softverski alati za elektroenergetiku Licaenca za aktivan softverski paket
Datum objave:12.04.2017.
Rok:12.05.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:14-OPD
Elektronska komponenta
Merni instrumenti
Nabavka klima uređaja sa ugradnjom
Datum objave:06.04.2017.
Rok:14.04.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti - ZJN 2008
Broj predmeta:07-JNMVD
Uređaji za konverziju neelektričnih veličina u električne
Datum objave:06.04.2017.
Rok:08.05.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:09-OPD
R A Č U N A R I I R A Č U N A R S K A O P R E M A
Datum objave:03.04.2017.
Rok:18.04.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07_OPD_2017
Dijagnostika i servisiranje GPS prijemnika
Datum objave:29.03.2017.
Rok:28.04.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04_OPU_2017
Nabavka knjiga
Stručna literatura za potrebe zaposlenih
MATERIJAL ZA ŠTAMPU I ISPITIVAN?E
Datum objave:02.03.2017.
Rok:02.04.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05_OPD_2017
Inostrani časopisi
STOLARSKI PLOČASTI MATERIJAL SA USLUGOM SEČENJA
Datum objave:22.02.2017.
Rok:02.03.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04_JNMVD_2017
Usluga završne grafičke proizvodnje
Datum objave:21.02.2017.
Rok:23.03.2017.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03_OPU_2017
Nabavka pića
Datum objave:21.02.2017.
Rok:01.03.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVD
Inostrani časopisi
Datum objave:03.02.2017.
Rok:13.02.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02jnmvd-2017
Nabavka goriva za motorna vozila putem kartica za gorivo
Ofset štampa
STRUČNA LITERATURA ZA POTREBE ZAPOSLENIH
Datum objave:17.01.2017.
Rok:26.01.2017.
Vrsta postupka:Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Broj predmeta:01PPBOP-2017
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:12.01.2017.
Rok:20.01.2017.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01_JNMVU_2017