Obaveštenja


Restorani28.03.2019.20190328
Usluge prevoza automobilom, avionom sa smeštajem, autobusom i kombijem u zemlji i instranstvu28.03.2019.20190328
Usluge servisiranja računara, štampača i fokopir aparata28.03.2019.20190328
Model tehničke specifikacije28.03.2019.20190328
Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke28.03.2019.20190328
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 11. izmena11.09.2019.20190911
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 10. izmena29.07.2019.20190729
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 9. izmena28.06.2019.20190628
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 8. izmena28.06.2019.20190628
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 7. izmena28.06.2019.20190628
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 6. izmena20.05.2019.20190520
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 5. izmena20.05.2019.20190520
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 4. izmena09.04.2019.20190409
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 3. izmena12.03.2019.20190312
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 2. izmena08.02.2019.20190208
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - 1. izmena07.02.2019.20190207
Plan nabavki za 2019 godinu08.01.2019.20190108
Plan nabavki za 2018. godinu sa 13. izmenama14.12.2018.20181214
Plan nabavki za 2018. godinu sa 12. izmenama09.11.2018.20181109
Plan nabavki za 2018. godinu sa 11. izmenama25.10.2018.20181025
Spisak realizovanih javnih nabavki za 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. godinu18.05.2017.20170518