Studentski parlament

Liste kandidata za Studentski parlament Fakulteta tehničkin nauka po izbornim jedinicama15.04.2024.20240415
Liste kandidata za Studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu15.04.2024.20240415
Odluka o raspisivanju studentskih izbora na Fakultetu i Univerzitetu 2024.05.04.2024.20240405
Konkurs za izbor studenta prodekana FTN-a 202221.10.2022.20221021
LISTE KANDIDATA ZA STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U NOVOM SADU22.04.2022.20220422
LISTE KANDIDATA ZA STUDENTSKI PARLAMENT FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA PO IZBORNIM JEDINICAMA22.04.2022.20220422
Odluka o raspisivanju izbora za studentski parlament12.04.2022.20220412
Pravilnik o izboru članova studentskog parlamenta12.04.2022.20220412
Konkurs za izbor studenta prodekana FTN-a 202019.10.2020.20201019
Rezultati izbora za Studentski parlament FTN-a i Studentski parlament UNS-a 202009.10.2020.20201009
Izbori za Studentski parlament Fakulteta tehničkih nauka i Univerziteta u Novom Sadu12.06.2020.20200612
Zapisnik sa sednice na kojoj su o izabrani predstavnici studenata u Savetu FTN-a26.09.2019.20190926
Članovi Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka26.09.2019.20190926
Konkurs za izbor studenta prodekana FTN-a 201811.06.2018.20180611
Izbori za studentski parlament 201805.04.2018.20180405
Zapisnik izbora za Univerzitet 201707.04.2017.20170407
Zapisnik izbora za fakultet 201707.04.2017.20170407
Poslovnik o radu Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka26.09.2019.20190926
Pravilnik o sprovođenju izbora Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka26.09.2019.20190926
Pozivi na sednice Studentskog parlamenta11.12.2012.20121211
Zapisnici sa sednica Studentskog parlamenta10.12.2012.20121210