Članovi Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka


26.09.2019. - 16:03
Članovi Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka u periodu 2018-2020

Antonela Parović, Departman za Računarstvo i Automatiku
Stefan Janjić, Departman za Računarstvo i Automatiku
Aleksandar Barjaktarević, Mehatronika
Dragoje Selaković, Gradjevina
Maja Karanović, Informacione tehnologije
Jovan Jenjić, Departman za Računarstvo i Automatiku
Vedran Minić, Gradjevina
Bojan Radovanović, Zaštita
Tijana Sušić, Mašinstvo
Vladimir Petrović, Geodezija
Luka Kucurski, Mašinstvo
Miloš Milanović, Mašinstvo
Jelena Nišić,  Saobraćaj
Jovan Rašković, Saobraćaj
Aleksandar Ašćerić, Saobraćaj
Rajko Novosel,  Menadžment
Milica Živanović,  GRID
Stefan Pejić,  Arhitektura
Milenko Krtinić,  Arhitektura
Strahinja Grujičić, Arhitektura
Jovan Golijanin , DEET
Petar Pandurević ,  DEET
Milan Šaš,  DEET
Dušan Lajić, DEET
Marko Mijić, Menadžment
Milan Manigoda,  DEET
Nikola Mandić, Departman za Računarstvo i Automatiku
Sofija Janković ,  Menadžment
Mitar Mavrak, Zaštita
Suzana Suzić Gradjevina
 i predstavnik studenata sa invaliditetom.