Aktuelne vesti


22.01.2019. - 09:09 
Promocije u srednjim školama

Marketing služba Fakulteta tehničkih nauka kao i svake godine obilazi maturante i učenike trećih razreda u srednjim školama u mnogim gradovima Srbije i Republike Srpske. ...

 


21.01.2019. - 08:45 
Pripremna nastava za prijemni ispit iz MATEMATIKE (za 2019. godinu)

Fakultet tehničkih nauka (FTN) u narednom periodu organizovaće pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike....

 


22.03.2019. - 14:17 
Pripremna nastava za upis na Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu

Departman za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje testa sklonosti koji se polaže u okviru prijemnog ispita za upis na studijske programe Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu. ...

 


14.03.2019. - 12:30 
Poseta đaka iz Vrbasa, Subotice i Kovačice Departmanu za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka

U četvrtak, 07.03.2019. godine Fakultet tehničkih nauka i Departman za proizvodno mašinstvo posetili su đaci Srednje stručne škole „4 Juli“ iz Vrbasa, Srednje tehničke škole „Ivan Sarić“ iz Subotice i Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice. ...

 


06.03.2019. - 10:11 
MOST OD ŠPAGETA #3

Fakultet tehničkih nauka i Departman za građevinarstvo i geodeziju i ove godine organizuju takmičenje u pravljenju mostova od špageta. ...

 


21.01.2019. - 13:43 
Pripremna nastava za upis na Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn

Kurs pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn biće organizovan u periodu februar-maj 2019. godine...

 


25.09.2018. - 09:30 
Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program ARHITEKTURA, školska 2019/20. godina

Pripremni časovi za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture za upis u školsku 2019/20. godinu organizovani su na Departmanu za arhitekturu i urbanizam...

 


20.09.2017. - 11:13 
Facebook grupa za maturante

Facebook grupa BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2019  je namenjena maturantima srednjih škola i budućim studentima Fakulteta tehničkih nauka.
Putem ove grupe se potencijalni studenti mogu informisati o studijskim programima na FTN-u, načinu upisa, polaganju prijemnih ispita, mogućnostima zapošljavanja nakon završetka fakulteta......