Specijalističke akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment traju dva semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer menadžmenta.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti Inženjerskog menadžmenta. To, pored ostalog uključuje i dalji razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno produbljenog znanja iz oblasti koje proučava.

Uslovi za upis na specijalističke akademske studije:

1. završene odgovarajuće osnovne i master akademske studije, koje zajedno vrede najmanje 300 ESPB bodova;

Prijava na konkurs se vrši elektronski, putem servisa za prijemn kandidata: https://prijemni.ftn.uns.ac.rs/

Za više informacija POGLEDAJTE KONKURS.  


Dokumenta za upis:

- Overene fotokopije diploma ili original uverenja o diplomiranju svih prethodno završenih studija (ukoliko je kandidat završio studije na FTN-u nije potrebno overavati fotokopije diploma),
- Overene fotokopije dodataka diplomi ili original uverenja o položenim ispitima svih prethodno završenih studija (ukoliko je kandidat završio studije na FTN-u nije potrebno overavati fotokopije dodataka diplomi),
- Za kandidate državljane Republike Srbije - očitana lična karta (sa čipom) ili fotokopija lične karte (bez čipa); Za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije - izvod iz matične knjige rođenih (original) i/ili fotokopija prve strane pasoša,
- Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (original uplatnica),
- Dokaz o uplati troškova vrednovanja studijskog programa (original uplatnica),
- Overeni nastavni planovi i programi svih prethodno završenih studija (odnosi se na kandidate koji nisu završili FTN),
- Komplet za upis (sadrži: fasciklu za upis i indeks, a dobija se na Fakultetu na dan upisa uz prikaz uplatnice o troškovima upisa),
- Dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm,
- Dokaz o uplati troškova upisa (original uplatnica),
- Dokaz o uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica),
- Dokaz o uplati troškova organizovanja nastave za slušanje razlike - diferencijalni predmeti  (odnosi se na studente kojima je prilikom vrednovanja prethodno završenih studija određena razlika polaganja predmeta).

 Aktuelne vesti
Ne postoje podaci za tražene vesti!