O studijskom programu


30.05.2014. - 10:02 
Studijski program specijalističkih akademskih studija "Energetska efikasnost u zgradarstvu" je prvi studijski program, koji je iz ove aktuelne oblasti, pokrenut u Srbiji. Ove studije praktično omogućavaju nastavak školovanja inženjerima koji su prethodno završili master akademske studije iz oblasti tehničkih struka, a prvenstveno iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

Poboljšanje energetske efikasnosti postojećih građevinskih objekata, kao i projektovanje energetski efikasnih novih objekata, su među vodećim prioritetima savremenog društva. Osnovni ciljevi strategije energetske efikasnosti su smanjenje potrošnje energije za zagrevanje i hlađenje objekata, očuvanje neobnovljivih izvora energije i smanjenje emisije ugljen dioksida. Ovi ciljevi se prvenstveno mogu ostvariti pravilnim projektovanjem objekata i izborom odgovarajućih materijala za izgradnju, uzimajući u obzir lokalne klimatske uslove, kao i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Stoga energetsku efikasnost u zgradarstvu u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program, koji je nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih principa energetske efikasnosti iz različitih oblasti tehnike, ovladaju dopunskim stručnim znanjima za realizaciju energetski efikasnih građevinskih objekata, steknu sposobnost integracije znanja koja u svakom konkretnom slučaju treba primeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad.

U nastavni plan su ugrađeni osnovni principi i okviri shodno evropskom obrazovnom prostoru, odnosno koncipiran je tako da prati savremene tendencije u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju dovoljno produbljenog znanja iz energetske efikasnosti građevinskih objekata, a primenjeno na oblasti održive arhitekture i građevinarstva, poboljšanja termotehničkih performansi zgrada, uvođenje obnovljivih izvora energije za zagrevanje i hlađenje zgrada i automatizacije tehničkih sistema u građevinskim objektima.

Završetkom ovih studija studenti dobijaju zvanje "Specijalista za energetsku efikasnost u zgradarstvu" što im omogućava da analiziraju sve parametre energetske efikasnosti u zgradarstvu, da projektuju energetski efikasne zgrade i da organizuju i upravljaju procesom izgradnje takvih objekata. Spektar mogućeg angažovanja stručnjaka iz ove oblasti je širok i postoji izuzetno velika potražnja ovog profila na tržištu rada, pogotovo nakon donošenja Pravilnia o energetskoj efikasnosti zgrada u septembru 2012 godine.