Osnovne informacije

Nivo studija
Specijalističke akademske studije


Zvanje koje se stiče
Specijalista inženjer arhitekture (Spec. inž. arh.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Arhitektura


Trajanje (god/sem)
2 / 3


Ukupan broj ESPB bodova
91


Specijalističke akademske studije na studijskom programu Arhitektura traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer arhitekture. Cilj studijskog programa je postizanje i usavršavanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti arhitekture i urbanizma. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti i sposobnost kritičkog mišljenja, sklonosti ka naučno-istraživačkom radu, razvijanje timskog rada, a naročito ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Konstantinović dr Dragana
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metodologija naučno-istraživačkog rada00031.004
Urbana sociologija i ekonomija - odabrana poglavlja32002.008
Izborni predmet 132003.009
Izborni predmet 243003.00-4.0010

Godina: 1, Semestar: Letnji

Teorijski diskurs u arhitekturi - odabrana poglavlja33004.0010
Izborni predmet 343003.0010
Izborni predmet 443003.0010

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborni predmeti 532001.007
Stručna praksa00003.003
Studijski istraživački rad000150.0015
Specijalistički rad00006.005