O studijskom programu


30.05.2014. - 09:54 
Specijalističke akademske studije na studijskom programu Arhitektura traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer arhitekture. Cilj studijskog programa je postizanje i usavršavanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti arhitekture i urbanizma. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti i sposobnost kritičkog mišljenja, sklonosti ka naučno-istraživačkom radu, razvijanje timskog rada, a naročito ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.


Osnovni cilj studijskog programa specijalističkih akademskih studija je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno produbljenog, kako teorijskog tako i praktičnog znanja iz oblasti arhitekture, koje može da primeni u praksi i konstantno nadgrađuje sopstvenim praktičnim iskustvom i/ili naučno-istraživačkim radom.