Pohvala akreditacione komisije Fakultetu tehničkih nauka


08.10.2012. - 08:29 
Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta na sednici održanoj 23.11.2012.godine, razmatrala je i USVOJILA izveštaj o spoljašnjoj proveri kvaliteta visokoškolske ustanove Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i utvrdila sledeće:
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU JE U ORGANIZACIONOM, NAUČNOM, ISTRAŽIVAČKOM I NASTAVNOM POGLEDU VRHUNSKA INSTITUCIJA KOJA KONTINUIRANO VODI RAČUNA O KVALITETU I MOŽE SLUŽITI KAO PRIMER DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta se zahvaljuje osoblju i studentima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na primerenoj saradnji tokom spoljašnje provere kvaliteta ustanove.

Istovremeno komisija se nada da će Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, date komentare, preporuke i sugestije i iskoristiti za unapređenje kvaliteta rada visokoškolske ustanove u svim oblastima rada, nastavnom i naučnom procesu.