Akreditacija za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta


19.02.2007. - 00:00 
Na osnovu odluke Odbora za akreditaciju Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, 19.februara 2007. godine, Fakultet tehničkih nauka je prva visokoškolska ustanova u Srbiji akreditovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija je doneo odluku kojom je Fakultet tehničkih nauka je akreditovan u svim naučnim oblastima kojima se bavi.