Uverenja o akreditaciji studijskih programa
Uverenje o akreditaciji studijskih programa komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije:

Osnovne akademske studije13.11.2019.20191113
Osnovne strukovne studije10.10.2019.20191010
Master akademske studije11.10.2019.20191011
Specijalističke akademske studije10.10.2019.20191010
Specijalističke strukovne studije20.06.2011.20110620
Doktorske studije14.11.2019.20191114