Uverenja o akreditaciji studijskih programa
Uverenje o akreditaciji studijskih programa komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije:

Osnovne akademske studije23.06.2022.20220623
Osnovne strukovne studije03.11.2021.20211103
Master akademske studije30.11.2021.20211130
Master strukovne studije03.11.2021.20211103
Specijalističke akademske studije03.02.2021.20210203
Specijalističke strukovne studije20.06.2011.20110620
Doktorske studije04.02.2021.20210204