*Kupovina publikacija


28.02.2014. - 07:50 
Kupovina knjiga i časopisa obavlja se isključivo putem postupka javne nabavke.
Da biste poručili željene publikacije putem javne nabavke neophodno je da popunite elektronski obrazac Zahtev za nabavku sa svim traženim podacima. U kolonu Predmet nabavke dobara unose se podaci o traženoj publikaciji. Za knjige to su: autor, naslov, izdavač, godina izdavanja, eventualno podatak o povezu, ISBN/ISSN broj ukoliko Vam je poznat, a  za časopise: ISSN broj i naslov časopisa.
Štampani primerak potrebno je potpisati i dostaviti u Biblioteku Fakulteta, a elektronski poslati na mejl: biljanab@uns.ac.rs .
Kontakt osoba: Bil?ana Babić
Mejl: biljanab@uns.ac.rs
Lok.:2091