*Međubibliotečka pozajmica


28.02.2014. - 07:45 
Biblioteka Fakulteta tehničkih nauka vrši međubibliotečku pozajmicu publikacija iz svojih fondova i iz fondova drugih biblioteka u Srbiji. Da bi se došlo do željene knjige ili članka iz časopisa, koristi se sistem međubibliotečke pozajmice. Unutar zemlje, biblioteke šalju jedna drugoj traženi materijal po principu uzajamnosti, dok se međubibliotečka pozajmica sa inostranstvom vrši isključivo preko Biblioteke Matice srpske.

Kome da se obratite?Međubibliotečka pozajmica sa drugim ustanovama, za zaposlene na Fakultetu tehničkih nauka, obavlja se na sledeći način:
korisnik se obraća sa zahtevom za međubibliotečku pozajmicu bibliotekaru lično ili putem elektronske pošte, ispunjavanjem elektronskog zahteva za poručivanje knjiga i slanjem na mejl: biljanab@uns.ac.rs ili kostics@uns.ac.rs
Kontakt osobe: Biljana Babić, Aleksandra Kostić,
Kontakt tel: 2091


Koliko to košta?Međubibliotečka pozajmica iz inostranih biblioteka


1. Evropske biblioteke (osim iz Velike Britanije)
• članci iz časopisa 1.300,00 (basic) odnosno 1.500,00 (zaštićeni, ne prosleđuju se, nego se štampaju u biblioteci)
• ako je članak preko 20 stranica doplaćuje se prema realnoj ceni
• knjige 3.500,00 dinara
• ako je knjiga teža od 1 kg doplaćuje se prema realnoj ceni poštanskih troškova

2. British Library
• članci iz časopisa 1.500,00 dinara, bez obzira na broj strana
• knjige 3.500,00 dinara + poštanski troškovi
• ukoliko British Library posreduje u pozajmici iz neke druge biblioteke u Velikoj Britaniji, plaća se dodatnih 700 dinara.

3.  Specijalni zahtevi (pozajmica iz vanevropskih zemalja, rariteti i sl.)
• Realna cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije
Međubibliotečka pozajmica iz biblioteka u Srbiji
Cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije
Napomena
Kopiranje publikacija dobijenih međubibliotečkom pozajmicom se naplaćuje.