Aktuelne vesti


13.03.2017. - 11:29 
8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET 2017)

Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka pozivaju sve zainteresovane da uzmu učešće na osmoj Međunarodnoj...

 


27.04.2017. - 13:33 
Prezentacija master programa “Cyber-Physical and Embedded Systems”

Fakultet za Informatiku, Univerziteta u Luganu prezentuje master program “Cyber-Physical and Embedded Systems”...

 


27.04.2017. - 08:30 
Spisak nagrađenih studenata za naučni i stručni rad u školskoj 2015-16. godini

Univerzitet u Novom Sadu objavio je spisak nagrađenih studenata za naučni i stručni rad u školskoj 2015-16. godini....

 


27.04.2017. - 07:29 
Međunarodni festival nauke i obrazovanja 2017

Međunarodni festival nauke i obrazovanja 2017. održaće se 13. i 14. maja u centralnom kampusu Univerziteta u Novom Sadu....

 


26.04.2017. - 08:32 
Kompanija ATB Sever d.o.o. raspisuje konkurs za stručnu praksu

Stručnu praksu za studente Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Departmana za proizvodno mašinstvo, Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment....

 


25.04.2017. - 11:09 
Potpisivanje ugovora sa RATEL-om

Dekan Fakulteta tehničkih nauka, prof. dr Rade Doroslovački i direktor RATEL-a dr Vladica Tintor danas su potpisali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između FTN-a i Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge....

 


24.04.2017. - 07:58
Međunarodna konferencija IMEKO TC4

Departman za Merno-Informacione sisteme Univerziteta u Budimpešti, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Jašiju i  Centar za Metrologiju Fakulteta tehničkih nauka organizuju i pozivaju na učešće na međunarodnu konferenciju „22nd IMEKO TC4 Symposium and 20th International Workshop on ADC Modelling and Testing“ koja će se održati od 14. do 15. septembra 2017. u Jašiju (Rumunija)....

 


24.04.2017. - 07:31 
15. Nacionalno prvenstvo u robotici - Eurobot Srbija 2017.

EUROBOT Srbija 2017, nacionalno prvenstvo u robotici, održaće se 28-29. aprila 2017. godine u zgradi Univerziteta u Novom Sadu....

 


24.04.2017. - 07:19 
VI Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 17

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Saobraćajni fakultet Doboj pozivaju sve zainteresovane da uzmu učešće na VI Međunarodnom simpozijumu NOVI HORIZONTI 17 iz oblasti saobraćaja i komunikacija koji se održava 17-18 novembra 2017. godine. Fakultet tehničkih nauka jedan je od suorganizatora ovog simpozijuma....