*Rezervacija završnih radova


28.02.2014. - 07:35 
Pod završnim radovima podrazumevaju se radovi studenata završne godine studija (diplomski, bečelor, master, specijalistički, magistarski i doktorski radovi). Završni radovi izdaju se na uvid u toku jednog radnog dana. Radove iz određene naučne oblasti potrebno je pronaći putem elektronskog kataloga i zabeležiti signature izabranih radova. Signature traženih radova (maksimalno 4 rada), i navedeno ime i prezime korisnika potrebno je poslati na mejl: pitaj.bibliotekara@uns.ac.rs jedan dan ranije u odnosu na datum potraživanja i na taj način izvršena je rezervacija završnih radova.
Studentima su dostupni radovi na uvid iz prethodne i tekuće kalendarske godine.

Sledećeg radnog dana (u periodu od 8 do 19 časova) završni radovi se zadužuju uz prilaganje indeksa ili članske karte. Završni radovi izdaju se u papirnoj formi i koriste se u prostoriji Biblioteke i čitaonice.