*Rezervacija završnih radova


28.02.2014. - 07:35 
Pod završnim radovima podrazumevaju se radovi studenata završne godine studija (diplomski, bečelor, master, specijalistički, magistarski i doktorski radovi). Završni radovi izdaju se na uvid u toku jednog radnog dana. Radove iz određene naučne oblasti potrebno je pronaći putem elektronskog kataloga i zabeležiti signature izabranih radova. Signature traženih radova (maksimalno 4 rada), i navedeno ime i prezime korisnika potrebno je poslati na mejl: pitaj.bibliotekara@uns.ac.rs jedan dan ranije u odnosu na datum potraživanja i na taj način izvršena je rezervacija završnih radova.

Sledećeg radnog dana (u periodu od 8 do 19 časova) završni radovi se zadužuju uz prilaganje indeksa ili lične isprave. Master radovi izdaju se u papirnoj formi i mogu se u toku radnog vremena izneti izvan prostorija Biblioteke, a bečelor radovi se izdaju na CD-u i mogu se koristiti samo na računarima koji se nalaze u prostoriji Biblioteke. Specijalistički i magistarski radovi kao i doktorske disertacije izdaju se u papirnoj formi i čitaju se isključivo u prostoriji Biblioteke.