*Udaljeni pristup "od kuće"


24.03.2013. - 12:53 
Kompletan pristup KoBSON servisu moguć je i preko komercijalnih provajdera (ADSL, kablovski, dial-up i sl.). Korisnik bi trebalo da potpiše licencu kojom se obavezuje da će se pridržavati pravila korišćenja.
Pravo na ličnu licencu imaju svi stalno zaposleni u akademskim i naučnim institucijama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i doktorandi koji su stipendisti Ministarstva nauke. Dobijanje licence je besplatno.
Kome da se obratite?
Korisnik zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka predaje popunjenu i potpisanu Licencu bibliotekaru lično ili putem mejla (skeniranu verziju) na mejl: kostics@uns.ac.rs.
Kako se prilikom podnošenja zahteva za pristup KoBSON servisima ne zahteva nikakva potvrda o zaposlenju, bibliotekar je taj koji garantuje da je korisnik zaista zaposlen na Fakultetu. Bibliotekar će zahtev proslediti Centru za naučne informacije putem pošte ili e-maila, i nalog će biti otvoren za dva do tri radna dana. Istovremeno će korisniku biti upućen i e-mail sa podacima o dodeljenom korisničkom imenu i lozinki, kao i kratko uputstvo za korišćenje servisa. Nakon toga, prijavljivanje možete obaviti na sajtu KoBSON-a izborom opcije Udaljeni pristup u desnom gornjem uglu ekrana.
Kontakt osoba: Aleksandra Kostić
Mejl: kostics@uns.ac.rs
Lok.: 2091