Postanite član Biblioteke


26.02.2014. - 09:58

Ko može postati član/korisnik Biblioteke?Članovi Biblioteke mogu da budu:
• studenti akademskih i strukovnih studija Fakulteta tehničkih nauka;
• nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka.

Korisnici Biblioteke mogu da budu:
• studenti i nastavnici ostalih fakulteta i viših škola;
• strani državljani na naučnom radu u našoj zeml?i;
• ostali punoletni građani.

Kako postati član Biblioteke?Upisom na Fakultet tehničkih nauka student stiče pravo upisa u Biblioteku. Učlanjenje se vrši lično u prostoriji Biblioteke uz priložen indeks i ličnu ispravu (ličnu kartu ili pasoš). Po učlanjenju, student dobija člansku kartu koja važi do kraja studija i OBAVEZNO je treba čuvati i imati kod sebe pri svakom dolasku u Biblioteku i pri korišćenju usluga Biblioteke.

Nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu učlanjuju se lično u prostorijama Biblioteke uz ličnu ispravu.