16 Vladimir Milačić, "Industrija znanja: nova magistrala održivog razvoja"


11.12.2013. - 13:56 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Industrija znanja – Nova magistrala održivog razvoja / Knoweldge industry
                               – New highway of sustainable development/”

Autor: Vladimir R. Milačić

Recenzenti
: akademik Miomir Vukobratović, naučni savetnik Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu
             dr Dragutin Zelenović, red, prof. FTN u Novom Sadu, dopisni član SANU
             dr Pavao Bojanić, red, prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu

Lektor: Ljiljana Čolović
           
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Simbol, Koste Nađa 11, Petrovaradin
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
001.101

MILAČIĆ, Vladimir R.
     Industrija znanja : nova magistrala održivog razvoja = Knoweldge industry
: new highway of sustainable development  / Vladimir R. Milačić. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2006(Novi Sad : Simbol). – XII, 477 str. :
ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 16)
Tiraž 300. - Bibliografija
ISBN 86-85211-97-2

a) Znanje


(iz recenzija)
...autor na specifičan inženjerski način prati razvoj inženjerske i naučne misli od najranijih civilizacija sve do pojave Ajnštajnove teorije relativiteta, kvantne mehanike, DNK molekula i teorije haosa...i ovu teorijsku monolitnost autor razbija svojim osvrtom na društvena zbivanja u Srbiji...
        Profesor dr Pavao Bojanić
...svaka kompozicija ovog rad, kao i njen sadržaj, predstavljaju visok naučno-stručni domet u oblasti inženjerstva. Posebno je značajno istaći, da autor insistira na stvaranju inženjera koji je stub graditeljskog društva na bazi znanja, a ne izvršilac u sadašnjem potrošačkom društvu.
         profesor dr Dragutin Zelenović
...posebno se ističe masivan rad autora na industriji znanja kao osnovi za ulazak u društvo na bazi znanja. Globalizacija svuda zapravo daje projektne zahteve za uspostavljanje znanja...autor Milačić je krot knjigu da se radi o potrebistvaranja filozofije inženjerstva, kao osnove za projektovanje industrije na bazi znanja. Ova industrija je jezgro za dolazeće društvo na bazi znanja. graditelji te industrije su inženjeri projektanti koje autor naziva 'renesansnim inženjerima'...
         Akademik prof. dr Miomir Vukobratović
(o autoru)
Vladimir R. Milačić je redovni profesor u penziji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao profesor uveo je brojne nastavne programe i radio na brojnim naučnim projektima iz oblasti novih tehnologija, kao što su numeričko upravljanje, tehnologija inovacija, proizvodno-informacioni sistemi, tehnička kibernetika, a gotovo dve dekaderadio je na programima inteligentnih tehnoloških sistema. Veliki broj njegovih postdiplomacaostvarilo je uspešne profesionalne karijere vrhunskih naučnih radnika i eksperata u zemlji i inostranstvu.
Profesor Milačić je član CIRP - Međunarodne institucije za istraživanje u proizvodnom inženjerstvu, IFIR - Međunarodne federacije za procesiranje informacija, IFAC - Međunarodne organizacije za automatsko upravljanje i drugih. Član je Ukrainske inženjerske akademije i Akademije inženjerskih nauka Srbije. Osnivač je JUPITER organizacije početkom sedamdesetih godina, organizuje međunarodni seminar za Inteligentne tehnološke sisteme i osnivač je i kopredsednik Svetskog kongresa za inteligentne tehnološke procese i sisteme.
Kao uvaženi profesor po pozivu na Džordž Vašington univerzitetu u Vašingtonu držao je predavanja na poslediplomskim studijama iz Teorije projektovanja i Kompjuterski integrisanih tehnologija. Na Portoriko Univerzitetu predavao je Tehnološke sisteme i Teoriju projektovanja.

      
 

  • Nije moguće prikazati sliku.