42 Slavka Nikolić, "Menadžment između mislećeg i osećajnog"


11.12.2013. - 13:05 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije
: „Menadžment između mislećeg i osećajnog”

Autor: Slavka Nikolić

Recenzenti
:  dr Gordana Milosavljević, prof. Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu
             dr Ilija Ćosić, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu                     

Ilustracija na koricama: Neda Todorović

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
005

NIKOLIĆ, Slavka
     Menadžment između mislećeg i osećajnog / Slavka
Nikolić. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011 (Novi
Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 199 str. : ilustr. ; 24 cm.
– (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 42)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-316-6

a) Menadžment


(iz recenzije)
Knjigu “Menadžment između mislećeg I osećajnog” autorke dr Slavke T. Nikolić, odlikuje specifičan pristup problemu, stalna usmerenost, u datim okolnostima, na najbolja moguća rešenja, visoka kritičnost u razmatranju poznatih naučnih prilaza I saznanja, sintetizovanjesaznanja različitih naučnih olasti (oblast menadžmenta, marketinga, psihologije, neurologije, književnosti…) I snažan sinergetski efekat koji iz toga proističe, osoben I već prepoznatljiv stil, bogatstvo jezičkog izražavanja, dajući na taj način specifičan autorski pečat kojim je cela knjiga obojena…
                                                                                                            Dr Gordana Milosavljević redovni profesor
                                                                                                            Fakulteta organizacionih nauka, Beograd
Svojom teorijskom zasnovanošću i empirijskom potkrepljenošću, knjiga “Menadžment između mislećeg I osećajnog” autorke dr Slavke T. Nikolić, predstavlja značajan doprinos u proširivanju saznajnog fonda nauke o menadžmentu, naročito kada je reč o putevima dostizanja poslovnog uspeha. Ovaj rad ulazi u red onih naučnih radova koje, iako pisani akademskim stilom, odlikuje izuzetna pristupačnost za čitanje, približavajući na taj način ovo delo širem krugu čitalaca.
Ističući neophodnost povezivanja menadžment teorije I prakse I njihovog stalnog osavremenjivanja novim prilazima prilagođenim dinamičnom svetu današnjice, autorka ukazuje na neophodnost uključivanja “emotivne” dimenzije za uspeh organizacije I ljudi u njoj…Kroz genezu pristupa inteligenciji, kroz prva zvanična navođenja “koncepta emocionalne (ne)pismenosti”, autorka osvetljava concept emocionalne inteligencije, ne podržavajući načelo kompenzacije već korelacije između IQ-a i EQ-a zalažući se za “concept multiplih inteligencija”. Spajajući tzv. Racionalni I emocionalni um, obrazlažući tako concept manadžmenta “između mislećeg I osećajnog”…
                                                                                                                         Dr Ilija Ćosić, redovni professor
                                                                                                                         Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 

  • Nije moguće prikazati sliku.