11 Uloga i značaj profesora Živojina Ćuluma u popularizaciji nauke


11.12.2013. - 14:02 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Uloga i značaj profesora Živojina Ćuluma u popularizaciji nauke”

Istražili i priredili
:Ruža J. Halaši, Ilija P. Ćosić, Tibor J. Halaši

Recenzenti: dr Vlatko Vuković, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
            Čedomir Mirković, književnik, Beograd

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Scan Studio, Laze Lazarevića 9, 21000 Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za izdavačku delatnost:
dr Vlatko Vuković, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
53:929 Ćulum Ž. (082)
001.92(082)

Uloga i značaj profesora Živojina Ćuluma u popularizaciji nauke
/ (istražili i priredili Ruža Halaši, Ilija Ćosić, Tibor Halaši).
– Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2004(Novi Sad : Scan Studio).
– 250 str. : ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 11)
Tiraž 300.
ISBN 86-85211-11-5


a) Nauka – Popularizacija - Zbornici

(iz sadržaja)
   Ova monografija sadrži Album o profesoru Živojinu Ćulumu i dva tipa teksta. Fotografija za album su sakupljene od šire rodbine i iz drugih privatnih kolekcija. Sačuvano je i nekoliko novinskih članaka i štampanih materijala.
     Poglavlje u monografiji „ Susreti  sa  profesorom Živojinom Ćulumom“ sadrži životne teme i njegove neposredne kontakte sa rodbinom i prijateljima,  koje je profesor negovao punim srcem.
     U drugaom delu monografije „ Ka popularizaciji nauke“ prikazano je kako su krenuli naučni sledbenici Živojina Ćuluma, svako na svom polju istraživanja , na prvoj i ključnoj liniji života.
(iz recenzije)
    Iz monografije se između ostalog saznaje da je prof. Živojin Ćulum objavio sam ili sa koautorima 18 udžbenika i priručnika, 6 naučno –popularnih knjiga , 50 naučnih radova.... Da je sa velikim zadovoljstvom i strašću održao oko 800 naučno-popularnih predavanja iz astronomije, astronautike , primene i korišćenje solarne energije, kao i o radu i životu naših velikana nauke Mihajlu Pupinu, Nikoli T esli    i Milutinu Milankoviću.  Da je bio izvanredan pedagog i da je znao da uspostavi prisni kontakt i komunikaciju sa studentima, jer je svako njegovo predavanje bila izvanredna predstava u kojoj je on bio i reditelj i glavni glumac.  Da je bio omiljen medju studentima, kolegama , rođacima, saradnicima, narodom o čemu svedoče mnogobrojne anegdote vezane za njega.
                                                                                                                                     (prof.dr Vlatko Vuković)
   Na osnovu uvida u celinu rukopisa može, sa sigurnošću, da se tvrdi da se radi o inzvarednoj knjizi . Višestruka je vrednost ove monografije. Najpre ona donosi najbitnije podatke ( potkrepljene zanimljivim fotografijama iz raznih perioda) iz jednog zaista bogatog , dinamičkog i uzbudljivog života, inspirativnog i zbog toga što je tekao neposredno sa sa burnim i nepredvidljivim – a, i po mnogo čemu tragičnim – zbivanjima dvadesetog veka. Potom ova monografija svestrano osvetljava dragocen stvaralački rad naučnika koji,  po radoznalosti i pronicljivosti, više liči na renesansne duhove nego na današnje zago-vornike sve užih i kruto omeđenih disciplinarnih usmerenja. Konačno, širok spektar naučnih priloga iz domena kojima se profesor  Živojin Ćulum  bavio- priloga od kojih su mnogi iz pera profesorofih učenika, saradnika i prijatelja- učinio je ovu knjigu i posebno  naučno legitimnom i doveo u lepu saglasnost s naučnom širinom i ljudskim profilom Živojina Ćiluma.
                                                                                                                               ( Čedomir Mirković, književnik)


    
 

  • Nije moguće prikazati sliku.