Основне информације
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лалић др Бојан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе индустријског инжењерства23006
Математика 122005
Предузетништво33006
Социологија рада22004
Принципи инжењерског менаџмента32016
Страни језик 120003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 222006
Принципи економије22004
Процеси и средства рада33006
Основе информационих технологија40406
Пословно комуницирање22005
Страни језик 220023

Година: 2, Семестар: Зимски

Процеси комерцијалног пословања32106
Производне и услужне технологије33006
Теорија вероватноће и статистика22005
Развој производа и програма производње22015
Управљачко рачуноводство22004
Економика предузећа22004

Година: 2, Семестар: Летњи

Развојни процеси у предузећу30216
Индустријски маркетинг23005
Теорија одлучивања22005
Електронско пословање20305
Менаџмент људских ресурса32005
Управљање финансијама21104

Година: 3, Семестар: Зимски

Производни и услужни системи30306
Информациони и комуникациони системи30306
Интегрална системска подршка - логистика22005
Пословно право32005
Управљање ризицима и осигурање20204
Основе управљања пројектима20204
 Документа