Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.12.2018.
Приказује се до:14.12.2018.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Милица Петковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.12.2018.
Приказује се до:13.12.2018.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму
Кандидат:

Милош Обрадовић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:04.12.2018.
Приказује се до:11.12.2018.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроенергетика
Кандидати:

Никола Симић,
Спасоја Дамјановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.11.2018.
Приказује се до:29.12.2018.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:-
Кандидат:

др Ђорђе Стојић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.11.2018.
Приказује се до:14.12.2018.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

др Миран Брезочник