Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:22.05.2017.
Приказује се до:06.06.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

Радојка Цигановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:17.05.2017.
Приказује се до:01.06.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Саобраћајнице
Кандидат:

Милан Маринковић