Билтен за избор у звање

Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидати:

Андреј Чилаг
Тања Берисављевић
Николина Дакић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Сања Којић
Кристина Николић
Милош Арбанас
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Биомедицинско инжењерство
Кандидат:

Борис Кнежевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидати:

Јелена Ћурчић
Тања Тодоровић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Технолошки менаџмент
Кандидат:

Марко Пенчић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Управљање ризиком и менаџмент осигурања
Кандидат:

Марко Вуковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидати:

Ања Буљевић
Александра Митровић
Жаклина Стојшин
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидати:

Алекса Стојковић
Марко Јоковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Душан Бортник
Владимир Никић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Моторна возила и мотори СУС
Кандидат:

Никола Црногорац
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Данило Николић
Сара Хавзи
Катарина Гаврилов,
Стефан Орчић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Игор Калин
Ивана Спасојевић
Марко Бојкић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска електротехника
Кандидат:

Теодора Гаврилов
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Марко Пејић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Процесна техника
Кандидат:

Никола Миливојевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Биомедицинско инжењерство
Кандидати:

Јелена Булатовић
Смиља Стокановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Ана Лилић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Милица Бановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Механика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника
Кандидати:

Александар Рацић
Никола Олушки
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Нина Миладиновић
Илија Грбић
Оливера Хрњаковић
Милан Станковић
Марија Кукић
Небојша Хорват
Оља Анђеловски
Бојан Стипић
Бојана Самарџић
Милица Милутиновић
Милена Почуча
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Ненад Глигоров
Милица Тодоровић
Павле Портић
Јелена Докић
Александар Васиљевић
Ђорђије Иванишевић
Јована Јовановић
Лука Радовић
Маријана Матковски
Сања Шпица
Душан Марјански
Марко Арамбашић
Никола Скробоња
Светислав Симић
Александар Јеремић
Симона Прокић
Данијел Радаковић
Бојана Ивановић
Вања Мијатов
Катарина Глорија Грујић
Милица Матијевић
Вељко Мошорински
Никола Зељковић
Милош Крстић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.10.2019.
Приказује се до:23.10.2019.
Звање:Сарадник у настави из уметничког поља
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн - сценски дизајн
Кандидат:

Луна Шаламон
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.10.2019.
Приказује се до:23.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Механика
Кандидат:

Саболч Цако
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.10.2019.
Приказује се до:13.11.2019.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Младен Милеуснић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.10.2019.
Приказује се до:08.11.2019.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Душан Стипановић