Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.11.2017.
Приказује се до:09.12.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област: Грађевински материјали, процена стања и санација објеката
Кандидат:

Оливера Буквић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.11.2017.
Приказује се до:01.12.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидат:

Стефан Мирковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.11.2017.
Приказује се до:25.11.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менађзмент
Кандидат:

Игор Граић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.11.2017.
Приказује се до:25.11.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менађзмент
Кандидат:

Славко Ракић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:08.11.2017.
Приказује се до:08.12.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Борис Обровски
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.10.2017.
Приказује се до:26.11.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Процеси обраде скидањем материјала
Кандидат:

Ненад Кулунџић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:26.10.2017.
Приказује се до:25.11.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Бранислав Батинић