Билтен за избор у звање

Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:24.06.2022.
Приказује се до:01.07.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена физика
Кандидати:

Јелена Влаховић,
Александар Вуковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.06.2022.
Приказује се до:27.06.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

Катарина Видојевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.06.2022.
Приказује се до:09.07.2022.
Звање:Научни сарадник
Ужа област: Технологија и организација грађења и менаџмент
Кандидат:

др Јована Топалић Марковић