Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.09.2017.
Приказује се до:30.09.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Информациони-комуникациони системи
Кандидат:

Миливоје Поповац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.09.2017.
Приказује се до:28.09.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област: Електроника
Кандидат:

Ивана Николић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.09.2017.
Приказује се до:26.09.2017.
Звање:Асистент
Ужа област: Енергетика у машинству
Кандидат:

Мирослав Паровић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:08.09.2017.
Приказује се до:23.09.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењени софтверски инжињеринг
Кандидат:

Стефан Дејановић