Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.01.2020.
Приказује се до:31.01.2020.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Пројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистика
Кандидат:

Марина Матић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.01.2020.
Приказује се до:08.02.2020.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Логистика и интермодални транспорт
Кандидат:

Марко Величковић