Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.07.2017.
Приказује се до:18.08.2017.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Менаџмент и инвестиције у инжењерству
Кандидат:

Др Никола Градоијевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.07.2017.
Приказује се до:29.07.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Метрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори
Кандидат:

Жељко Сантоши
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.07.2017.
Приказује се до:13.08.2017.
Звање:Научни саветник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Милан Димкић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:10.07.2017.
Приказује се до:25.07.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примњена математика
Кандидати:

Александра Јовановић
Александар Прокић
Ђорђе Драгић
Кристина Фуржа
Слађана Митровић
Јелена Ђокић
Бојана Соро
Јован Ћиковић
Соња Медојевић
Милица Бркић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.07.2017.
Приказује се до:06.08.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Ана Јожа
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.07.2017.
Приказује се до:05.08.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Чедо Жлебич
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:04.07.2017.
Приказује се до:03.08.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Сања Којић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:04.07.2017.
Приказује се до:03.08.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Термоенергетика и термотехника
Кандидат:

Владимир Пилић