Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.12.2021.
Приказује се до:29.01.2022.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Технологије пластичног деформсања, адитивне и виртуелне технологије
Кандидат:

Немања Дачевић