Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.12.2019.
Приказује се до:16.12.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Стефан Рувчески
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.11.2019.
Приказује се до:14.12.2019.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Ана Јожа