Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.06.2018.
Приказује се до:25.06.2018.
Звање: Асистент
Ужа област: Технологија пластичног деформисања, адитивне и виртуелне технологије
Кандидат:

Љиљана Стефановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.06.2018.
Приказује се до:22.06.2018.
Звање: Сарадник у настави
Ужа област: Графичко инжењерство
Кандидати:

Нада Микетић,
Ана Лилић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.06.2018.
Приказује се до:22.06.2018.
Звање: Асистент
Ужа област: Графичко инжењерство
Кандидати:

Саша Петровић,
Гордана Делић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.06.2018.
Приказује се до:21.06.2018.
Звање: Асистент са докторатом
Ужа област: Инжињерство заштите животне средине
Кандидат:

др Маја Сремачки
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.05.2018.
Приказује се до:22.06.2018.
Звање: Научни сарадник
Ужа област: Инжињерство заштите животне средине
Кандидат:

Срђан Ковачевић