Билтен за избор у звање

Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:06.07.2020.
Приказује се до:13.07.2020.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидати:

Андреа Каралић
Тамара Стефановић