Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.04.2018.
Приказује се до:23.05.2018.
Звање: Истраживач сарадник
Ужа област: Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Марко Пенчић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.04.2018.
Приказује се до:20.05.2018.
Звање: Гостујући професор
Ужа област: Драмске и аудиовизуелне уметности у архитектури, техници и дизајну
Кандидат:

др Горан Стефановски
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.04.2018.
Приказује се до:20.05.2018.
Звање: Гостујући професор
Ужа област: Сценска архитектура, техника и дизајн - сценски дизајн
Кандидат:

др Марјета Хочевар
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:20.04.2018.
Приказује се до:05.05.2018.
Звање: Асистент
Ужа област: Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Владимир Ивковић,
Никола Тодоровић,
Александар Манасијевић,
Марко Тот
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.04.2018.
Приказује се до:01.05.2018.
Звање: Сарадник у настави
Ужа област: Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Младен Бабић