Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.02.2018.
Приказује се до:01.03.2018.
Звање:Асистент
Ужа област:Квалитет, ефикасност и логистика
Кандидат:

Марина Жижаков
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:09.02.2018.
Приказује се до:24.02.2018.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењени софтверски инжењеринг
Кандидати:

Михаило Васиљевић,
Зорана Бабић