Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.01.2021.
Приказује се до:01.03.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Конструкције, инсталације, екологија и грађење
Кандидат:

Миљан Шуњевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:31.12.2020.
Приказује се до:30.01.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Менаџмент и инвестриције у инжењерству
Кандидат:

Сања Цвијановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.12.2020.
Приказује се до:23.01.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Организација и технологије транспортних система
Кандидат:

Милан Лазаревић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.12.2020.
Приказује се до:23.01.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Николина Тошић