Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.07.2018.
Приказује се до:22.08.2018.
Звање: Гостујући професор
Ужа област: Теоријска и примењена математика
Кандидат:

др Наташа Сладоје Матић