Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.04.2021.
Приказује се до:16.04.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Тамара Бојанић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:01.04.2021.
Приказује се до:30.04.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Организација и технологије транспортних система
Кандидат:

Андријана Јовић