Билтен за избор у звање (Архива)
Архива избора у звање годину дана уназад. За остала избора у звања извршити претрагу.

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:08.09.2017.
Приказује се до:23.09.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењени софтверски инжињеринг
Кандидат:

Стефан Дејановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:04.09.2017.
Приказује се до:16.09.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Милена Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:22.08.2017.
Приказује се до:06.09.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска електротехника
Кандидат:

Јелена Бјелица
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:01.08.2017.
Приказује се до:31.08.2017.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Драгиша Мишковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.07.2017.
Приказује се до:10.08.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска електротехника
Кандидат:

Кристиан Хашка
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.07.2017.
Приказује се до:09.08.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и меџмент
Кандидат:

Нела Цветковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.07.2017.
Приказује се до:09.08.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму
Кандидат:

Марко Вучић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.07.2017.
Приказује се до:18.08.2017.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Менаџмент и инвестиције у инжењерству
Кандидат:

Др Никола Градоијевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.07.2017.
Приказује се до:29.07.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Метрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори
Кандидат:

Жељко Сантоши
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.07.2017.
Приказује се до:13.08.2017.
Звање:Научни саветник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Милан Димкић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:10.07.2017.
Приказује се до:25.07.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примњена математика
Кандидати:

Александра Јовановић
Александар Прокић
Ђорђе Драгић
Кристина Фуржа
Слађана Митровић
Јелена Ђокић
Бојана Соро
Јован Ћиковић
Соња Медојевић
Милица Бркић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.07.2017.
Приказује се до:06.08.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Ана Јожа
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.07.2017.
Приказује се до:05.08.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Чедо Жлебич
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:04.07.2017.
Приказује се до:03.08.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Сања Којић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:04.07.2017.
Приказује се до:03.08.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Термоенергетика и термотехника
Кандидат:

Владимир Пилић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.06.2017.
Приказује се до:15.07.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена физика
Кандидат:

Милица Бељин
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.06.2017.
Приказује се до:01.07.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Третман, уређење и заштита вода
Кандидат:

Слободан Колаковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.06.2017.
Приказује се до:21.06.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Конструкције у грађевинарству
Кандидат:

Драган Манојловић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:22.05.2017.
Приказује се до:06.06.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

Радојка Цигановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:17.05.2017.
Приказује се до:01.06.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Саобраћајнице
Кандидат:

Милан Маринковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:26.04.2017.
Приказује се до:11.05.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Никола Лаковић
Дракул Добрислав
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.04.2017.
Приказује се до:05.05.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Пољопривредно машинство
Кандидат:

Здравко Ристић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.04.2017.
Приказује се до:26.04.2017.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Ђорђе Ћелић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:07.04.2017.
Приказује се до:22.04.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Квалитет, ефикасност и логистика
Кандидати:

Марина Жижаков
Филип Дајић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.03.2017.
Приказује се до:19.04.2017.
Звање:Научни сарадник
Ужа област: Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Владимир Тодић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.03.2017.
Приказује се до:29.03.2017.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Милица Кисић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.03.2017.
Приказује се до:28.03.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљње системима
Кандидат:

Лазар Продановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.03.2017.
Приказује се до:25.03.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Дарио Тривуновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.03.2017.
Приказује се до:24.03.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Радојица Бибић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:06.03.2017.
Приказује се до:21.03.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Алекса Мирковић
Марина Ненић
Радован Туровић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.02.2017.
Приказује се до:28.02.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Теорија конструкција
Кандидати:

Никола Рајић
Владимир Живаљевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.02.2017.
Приказује се до:28.02.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Кандидати:

Радослав Лекић
Борјан Поповић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:02.02.2017.
Приказује се до:17.02.2017.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Енергетска електроника, машине и погони и обновл?иви извори електричне енергије
Кандидат:

Дејан Јеркан
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.01.2017.
Приказује се до:01.03.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Хелена Хиршенбергер
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:24.01.2017.
Приказује се до:08.02.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Индустријски маркетинг, предузетништво и иновације
Кандидати:

Векић Александар
Станковић Милица
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.01.2017.
Приказује се до:04.02.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Марко Марков
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.01.2017.
Приказује се до:03.02.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Термотехника и термоенергетика
Кандидат:

Владимир Мунћан
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.01.2017.
Приказује се до:15.02.2017.
Звање:Научни саветник
Ужа област:Грађевински материјали и технологија бетона
Кандидат:

др Ксенија Јанковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.01.2017.
Приказује се до:28.01.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Ненад Пелеш
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.01.2017.
Приказује се до:28.01.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Дигитална уметност
Кандидат:

Ненад Кузмановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.01.2017.
Приказује се до:09.02.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област: Сценска архитектура, техника и дизајн - сценска архитектура и техника
Кандидат:

Александра Пештерац
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:10.01.2017.
Приказује се до:25.01.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењени софтверски инжењеринг
Кандидати:

Јелена Станковски,
Марина Станојевић,
Ивана Ковачевић,
Александар Сворцан,
Никола Пап,
Дејан Шаренац
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:05.01.2017.
Приказује се до:20.01.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроенергетика
Кандидати:

Никола Симић,
Спасоја Дамјановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:30.12.2016.
Приказује се до:14.01.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидати:

Јован Митровић,
Марина Булат
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:30.12.2016.
Приказује се до:14.01.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Информационо - комуникациони системи
Кандидати:

Милош Вукмановић,
Иван Миковић,
Марко Арсеновић,
Роберт Рамач,
Мирослав Стефановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.12.2016.
Приказује се до:14.01.2017.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Информационо - комуникациони системи
Кандидат:

др Владимир Мандић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.12.2016.
Приказује се до:14.01.2017.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Информационо - комуникациони системи
Кандидат:

Роберт Черњански
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.12.2016.
Приказује се до:11.01.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Ливење, термичка обрада, инжењерство површина и нанотехнологије
Кандидат:

Драган Кукурузовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.12.2016.
Приказује се до:11.01.2017.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Стеван Цветићанин
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.12.2016.
Приказује се до:31.12.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењени софтверски инзењеринг
Кандидати:

Михаило Васиљевић
Зорана Бабић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:14.12.2016.
Приказује се до:29.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област: Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Ангелина Вујановић
Александар Андрејевић
Новак Бошков
Стефан Анђелић
Иван Перић
Горана Гојић
Мирослав Кондић
Бојана Зорановић
Лазар Николић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.12.2016.
Приказује се до:29.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Андреа Ердељан
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.12.2016.
Приказује се до:25.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Миодраг Живанчев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.12.2016.
Приказује се до:07.01.2017.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрални системи
Кандидат:

Саболч Хорват
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.12.2016.
Приказује се до:22.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењена уметност и дизајн у архитектури и техници
Кандидат:

Даринка Михајловић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:05.12.2016.
Приказује се до:21.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидати:

Лука Мејић
Недељко Стојаковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:01.12.2016.
Приказује се до:16.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидат:

Петар Јањатовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.11.2016.
Приказује се до:30.12.2016.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Андреа Марић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.11.2016.
Приказује се до:14.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена физика
Кандидат:

Нина Новаковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:28.11.2016.
Приказује се до:13.12.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Вукан Туркулов
Александар Лукић
Драган Видаковић
Ненад Тодоровић
Александар Бошњак
Добрислав Дракул
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.11.2016.
Приказује се до:09.12.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Пројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистика
Кандидат:

Танасије Јојић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.11.2016.
Приказује се до:23.12.2016.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Виктор Доган
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:21.11.2016.
Приказује се до:06.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењени софтверски инжењеринг
Кандидат:

Марко Летић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.11.2016.
Приказује се до:04.12.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управл?ање системима
Кандидати:

Нера Влаисављевић
Стефана Јоцић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.11.2016.
Приказује се до:01.12.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Јелена Васић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.11.2016.
Приказује се до:01.12.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидат:

Ђорђе Новаковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:14.11.2016.
Приказује се до:30.11.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Математика
Кандидати:

Марина Марчета
Милош Петровић
Јована Јездимировић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:03.11.2016.
Приказује се до:18.11.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Машине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања
Кандидат:

Милош Кнежев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:21.10.2016.
Приказује се до:20.11.2016.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Процеси обраде скидањем материјала
Кандидат:

Родић Драган
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2016.
Приказује се до:17.11.2016.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн-сценски дизајн
Кандидат:

Мајкл Ремзор
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.10.2016.
Приказује се до:25.10.2016.
Звање:Асистент
Ужа област:Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидат:

Александар Станисављевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Тијана Деваја
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидат:

Никола Вукајловић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидати:

Ивана Васиљевић
Борис Стајић
Јован Мијатов
Ненад Шуњка
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Технологија пластичног деформисања, адитивне и виртуелне технологије
Кандидат:

Љиљана Стефановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидат:

Мирјана Ристић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Информационо-комуникациони системи
Кандидати:

Душанка Нешковић
Теодора Лолић
Дајана Наранџић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Квалитет, ефективност и логистика
Кандидат:

Тамара Пековић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидати:

Гордана Делић
Саша Петровић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:07.10.2016.
Приказује се до:23.10.2016.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Александар Манасијевић
Никола Тодоровић
Марко Тот
Владимир Ивковић
Немања Рашајски
Андреј Милетић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.09.2016.
Приказује се до:30.10.2016.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидат:

Љубица Жупунски
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.09.2016.
Приказује се до:30.10.2016.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Др Милан Радовановиц
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.09.2016.
Приказује се до:30.10.2016.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

др Алена Ђугова