Билтен за избор у звање (Архива)
Архива избора у звање годину дана уназад. За остала избора у звања извршити претрагу.

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.05.2020.
Приказује се до:26.05.2020.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Стефан Ђурђевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:09.03.2020.
Приказује се до:16.03.2020.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена физика
Кандидати:

Александар Рикало
Александар Вуковић
Анђела Шакота
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:03.03.2020.
Приказује се до:02.04.2020.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Мирсад Ћосовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:26.02.2020.
Приказује се до:04.03.2020.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Конструкције у грађевинарству
Кандидат:

Тања Ножица
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.02.2020.
Приказује се до:02.03.2020.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Александра Милинковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:21.02.2020.
Приказује се до:23.03.2020.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Тамара Поповић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:21.02.2020.
Приказује се до:28.02.2020.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидат:

Андреј Катин
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.02.2020.
Приказује се до:19.03.2020.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Младенка Новаковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:14.02.2020.
Приказује се до:21.02.2020.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Јована Зорановић
Милан Божић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:14.02.2020.
Приказује се до:21.02.2020.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Механика
Кандидати:

Лидија Рехлицки Лукешевић
Владимир Сремчевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:12.02.2020.
Приказује се до:19.02.2020.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Александар Цвејић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.02.2020.
Приказује се до:08.03.2020.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:Техничко - технолошке науке, грана науке електротехника, научна дисциплина енергетска електроника
Кандидат:

Владимир Вукић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:31.01.2020.
Приказује се до:07.02.2020.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидати:

Бојан Вујичић
Немања Газивода
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.01.2020.
Приказује се до:31.01.2020.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Пројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистика
Кандидат:

Марина Матић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.01.2020.
Приказује се до:22.01.2020.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидати:

Весна Несторовић
Тамара Копања
Владимир Ђорђић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.01.2020.
Приказује се до:17.01.2020.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Зоран Симендић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.01.2020.
Приказује се до:08.02.2020.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Логистика и интермодални транспорт
Кандидат:

Марко Величковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.01.2020.
Приказује се до:16.01.2020.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Инжењерство биосистема
Кандидат:

Миодраг Вишковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.01.2020.
Приказује се до:16.01.2020.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Технолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовање
Кандидат:

Марко Загоричник
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.12.2019.
Приказује се до:31.12.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

Јелена Ђокић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:20.12.2019.
Приказује се до:27.12.2019.
Звање:Сарадник у настави из уметничког поља
Ужа област:Продукција у сценској архитектури и дизајну
Кандидати:

Јанко Димитријевић
Милица Јокић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:17.12.2019.
Приказује се до:24.12.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Тања Радојчић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.12.2019.
Приказује се до:20.12.2019.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Невена Живанчев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.12.2019.
Приказује се до:16.12.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Стефан Рувчески
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:03.12.2019.
Приказује се до:10.12.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Миа Степановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:22.11.2019.
Приказује се до:29.11.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Архитектонско/урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Оливера Марковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.11.2019.
Приказује се до:25.11.2019.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Метрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори
Кандидат:

Марио Шокац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.11.2019.
Приказује се до:25.11.2019.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Теоријска и примењена хемија
Кандидат:

Весна Гвоић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.11.2019.
Приказује се до:14.12.2019.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Ана Јожа
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.11.2019.
Приказује се до:21.11.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Архитектонско/урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Алберт Топић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:08.11.2019.
Приказује се до:15.11.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Марија Ковачевић
Томислав Добрички
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.11.2019.
Приказује се до:14.11.2019.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Синиша Сузић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.10.2019.
Приказује се до:06.11.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Квалитет, ефективност и логистика
Кандидат:

Стана Васић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.10.2019.
Приказује се до:05.11.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Енергетска електроника, машине и погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидат:

Младен Вучковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидати:

Андреј Чилаг
Тања Берисављевић
Николина Дакић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Сања Којић
Кристина Николић
Милош Арбанас
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Биомедицинско инжењерство
Кандидат:

Борис Кнежевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидати:

Јелена Ћурчић
Тања Тодоровић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Технолошки менаџмент
Кандидат:

Марко Пенчић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Управљање ризиком и менаџмент осигурања
Кандидат:

Марко Вуковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидати:

Ања Буљевић
Александра Митровић
Жаклина Стојшин
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидати:

Алекса Стојковић
Марко Јоковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Душан Бортник
Владимир Никић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Моторна возила и мотори СУС
Кандидат:

Никола Црногорац
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Данило Николић
Сара Хавзи
Катарина Гаврилов,
Стефан Орчић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Игор Калин
Ивана Спасојевић
Марко Бојкић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска електротехника
Кандидат:

Теодора Гаврилов
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Марко Пејић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Процесна техника
Кандидат:

Никола Миливојевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Биомедицинско инжењерство
Кандидати:

Јелена Булатовић
Смиља Стокановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Ана Лилић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Милица Бановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Механика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника
Кандидати:

Александар Рацић
Никола Олушки
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Нина Миладиновић
Илија Грбић
Оливера Хрњаковић
Милан Станковић
Марија Кукић
Небојша Хорват
Оља Анђеловски
Бојан Стипић
Бојана Самарџић
Милица Милутиновић
Милена Почуча
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2019.
Приказује се до:25.10.2019.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Ненад Глигоров
Милица Тодоровић
Павле Портић
Јелена Докић
Александар Васиљевић
Ђорђије Иванишевић
Јована Јовановић
Лука Радовић
Маријана Матковски
Сања Шпица
Душан Марјански
Марко Арамбашић
Никола Скробоња
Светислав Симић
Александар Јеремић
Симона Прокић
Данијел Радаковић
Бојана Ивановић
Вања Мијатов
Катарина Глорија Грујић
Милица Матијевић
Вељко Мошорински
Никола Зељковић
Милош Крстић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.10.2019.
Приказује се до:23.10.2019.
Звање:Сарадник у настави из уметничког поља
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн - сценски дизајн
Кандидат:

Луна Шаламон
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.10.2019.
Приказује се до:23.10.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Механика
Кандидат:

Саболч Цако
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:14.10.2019.
Приказује се до:13.11.2019.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Младен Милеуснић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.10.2019.
Приказује се до:08.11.2019.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Душан Стипановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:01.10.2019.
Приказује се до:08.10.2019.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Предраг Видицки
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.09.2019.
Приказује се до:23.09.2019.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Планирање, регулисање и безбедност саобраћаја
Кандидат:

др Бошко Матовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:05.09.2019.
Приказује се до:05.10.2019.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Драмске и аудиовизуалне уметности у архитектури, техници и дизајну
Кандидат:

Марија Барна Липковски
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.08.2019.
Приказује се до:23.08.2019.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Теоријска и примењена физика
Кандидат:

Роберт Лакатош
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.07.2019.
Приказује се до:17.08.2019.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Драмске и аудиовизуалне уметности у архитектури, техници и дизајну
Кандидат:

Марија Барна Липковски
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.07.2019.
Приказује се до:23.07.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидат:

Исидора Ђурић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:12.07.2019.
Приказује се до:19.07.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Нада Микетић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.07.2019.
Приказује се до:17.07.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

Загорка Несторовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:21.06.2019.
Приказује се до:21.07.2019.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Чедо Жлебич
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.06.2019.
Приказује се до:17.06.2019.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Мирослав Ференчак
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.06.2019.
Приказује се до:13.06.2019.
Звање:Асистент - др наука
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Растко Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:03.06.2019.
Приказује се до:10.06.2019.
Звање:Асистент
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Младен Бабић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.05.2019.
Приказује се до:29.06.2019.
Звање:Научни саветник
Ужа област:-
Кандидат:

Ања Терзић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.05.2019.
Приказује се до:28.06.2019.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Марио Врањеш