Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Ференчак Мирослав
Модел пословног одлучивања у условима неизвесности

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.01.2019. - 24.02.2019.
Жлебич Чедо
Утицај једносмерне струје на карактеристике подешљивих феритних компоненти

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.01.2019. - 23.02.2019.
Терзић Неда
Утицај система вредности и личних карактеристика даваоца услуга на квалитет услуга у здравственим системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.01.2019. - 22.02.2019.