Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Брканић Ивана
Модел корисничког вредновања просторних карактеристика стана

Архитектура

22.02.2018. - 24.03.2018.
Марковић Марко
Метода одређивања деформација грађевинских структура применом фибер оптичких сензора

Геодетско инжењерство

22.02.2018. - 24.03.2018.
Милер Јерковић Вера
Примена уопштених инверза у решавању фази линеарних система

Примењена математика

21.02.2018. - 23.03.2018.
Стојановић Катарина
Урбане трансформације војвођанских насеља у контексту финансијализације од почетка новог миленијума

Архитектура

09.02.2018. - 11.03.2018.
Степанов Јасна
Модел за евалуацију система управљања комуналним отпадом применом методе оцењивања животног циклуса

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

01.02.2018. - 03.03.2018.
Шкиљаица Иван
Развој метода за одређивање техничких и експлоатационих параметара бродова потискивача и потискиваних састава

Саобраћајно инжењерство

31.01.2018. - 02.03.2018.
Клипа Ђуро
Модел управљања перформансама процеса социјалне заштите и транзиције модула е-управе у паметну управу

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.01.2018. - 25.02.2018.
Стевић Жељко
Интегрисани модел вредновања добављача у ланцима снабдевања

Саобраћајно инжењерство

24.01.2018. - 23.02.2018.