Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Лубурић Никола
Интеграција безбедносне анализе дизајна софтвера у процес агилног развоја

Електротехничко и рачунарско инжењерство

15.10.2019. - 14.11.2019.
Пакоци Едвин
Утицај морфолошких обележја на моделовање језика применом неуронских мрежа у системима за препознавање говора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

10.10.2019. - 09.11.2019.