Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Пејић Петар
Систем презентације тродимензионалних модела архитектонских објеката методом проширене стварности

Архитектура

06.12.2018. - 05.01.2019.
Девић Саша
Приступи развоју базе података Општег информационог модела за електроенергетске мреже

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.12.2018. - 05.01.2019.
Марко Оскар
Примена иновативних метода машинског учења у биосистемима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

29.11.2018. - 29.12.2018.
Ожват Сања
Математичко моделирање линијског струјања воде и транспорта наноса применом латис Болцман методе за природне водотоке

Машинско инжењерство

23.11.2018. - 23.12.2018.
Цветковић Сретен
Утицај вредности на однос аутентичног лидерства и интерне комуникације у војно-организацијским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.11.2018. - 23.12.2018.
Николић Димитрије
Параметарски модел за пројектовање сложених афиних сводова

Архитектура

22.11.2018. - 22.12.2018.
Ћосовић Мирсад
Дизајн и анализа алгоритама за дистрибуирану естимацију стања употребом пробабилистичких графичких модела и примена у паметним електроенергетским мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

20.11.2018. - 20.12.2018.
Гардашевић Драгана
Локализације Гершгориновог типа за нелинеарне проблеме карактеристичних корена

Примењена математика

19.11.2018. - 19.12.2018.