Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Арсеновић Марко
Детекција болести биљака техникама дубоког учења

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

10.07.2020. - 09.08.2020.
Душан Марковић
Селекција и рангирање кључних индикатора иновационог потенцијала у контексту одрживог индустријског развоја

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

09.07.2020. - 08.08.2020.
Ковијанић Тијана
Утицај инкубационих процеса на развој женског предузетништва

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.06.2020. - 25.07.2020.
Зирамов Никола
Модел за процену ризика амонијака у логистичким подсистемима

Саобраћајно инжењерство

19.06.2020. - 19.07.2020.
Брборић Маја
Дистрибуција липофилних органских полутаната у хетерогеном мултикомпонентном речном систему

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

17.06.2020. - 17.07.2020.