Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Ракоњац Предраг
Метода за мерење и корекцију нелинеарности сензора микроталасне снаге

Електротехничко и рачунарско инжењерство

15.10.2021. - 14.11.2021.
Миладин Сандић
Једно рјешење примјене генетског алгоритма за анализу протокола усклађивања времена у ТТЕтхернет мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.10.2021. - 12.11.2021.
Васиљевић Ивана
Примена бесконтактних метода за 3Д дигитализацију скулптуре и уградња заштите од злоупотребе у 3Д виртуелни модел

Рачунарска графика

13.10.2021. - 12.11.2021.
Берецки Армин
Утицај смицања на секундарне бифуркације штапа ослоњеног на нелинеарну еластичну подлогу

Машинско инжењерство

27.09.2021. - 27.10.2021.
Бала Карло
Алгоритми стратешког планирања и оптимизације транспорта

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.09.2021. - 24.10.2021.
Гудељ Марко
Модел управљања перформансом пословних процеса у процесно оријентисаном оперативном менаџменту

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.09.2021. - 22.10.2021.
Миловић Тиана
Утицај примене природног зеолита на трајност репаратурних цементних малтера

Грађевинско инжењерство

20.09.2021. - 20.10.2021.