Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Попадић Бане
Напредно управљање претварачем повезаним на мрежу при несиметричним напонским приликама у електроенергетском систему

Електротехничко и рачунарско инжењерство

12.10.2018. - 11.11.2018.
Димитровска Даниела
Рана сећања: уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

11.10.2018. - 10.11.2018.
Дражић Слободан
Методе засноване на облику за квантитативни опис и поређење облика објеката приказаних дигиталним сликама

Примењена математика

10.10.2018. - 09.11.2018.
Бојовић Петар
Непрекидност сесије IP сервиса код хетерогених мобилних мрежа применом софтверски дефинисаних мрежа

Електротехничко и рачунарско инжењерство

09.10.2018. - 08.11.2018.
Биргермајер Слободан
Нове конфигурације микроталасних пасивних кола у технологији микрострип гребенастог таласовода на бази процепа

Електротехничко и рачунарско инжењерство

27.09.2018. - 27.10.2018.
Тодоровић Иван
Управљање претварачем којим се остварује подршка дистрибутивној мрежи током поремећаја

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.09.2018. - 26.10.2018.
Острогонац Стеван
Модели српског језика и њихова примена у говорним и језичким технологијама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.09.2018. - 26.10.2018.
Ковачевић Бранимир
Предлог проширења мултимедијалног система у аутомобилу сервисима дигиталне телевизије

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.09.2018. - 17.10.2018.