Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Блануша Владимир
Анализа понашања цилиндрично вал?кастих лежаја за специјалне намене

Машинско инжењерство

08.09.2017. - 08.10.2017.
Сремачки Маја
Модули одређивања емергентних ксенобиотика у мешовитим отпадним водама

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

31.08.2017. - 30.09.2017.
Тасић Немања
Модел кључних индикатора перформанси институција високог образовања

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.08.2017. - 24.09.2017.
Марко Стојчић
Унапређење система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.08.2017. - 24.09.2017.
Цветићанин Стеван
Фракционо и тополошко уопштење једначине телеграфичара као модел електричног вода

Електротехничко и рачунарско инжењерство

25.08.2017. - 24.09.2017.
Крунић Гојко
Модел развоја предузећа из области електродистрибутивног сектора

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.08.2017. - 23.09.2017.
Булатовић Весна
Сулфатна отпорност бетона на бази рециклираног агрегата

Грађевинско инжењерство

24.08.2017. - 23.09.2017.
Бркљач Бранко
Препознавање облика са ретком репрезентацијом коваријансних матрица и коваријансним дескрипторима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.08.2017. - 22.09.2017.
Симић Митар
Преносиви електронски систем за карактеризацију и естимацију параметара сензора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.08.2017. - 22.09.2017.