Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Михајловић Живорад
Самонапајајући чворови бежичних сензорских мрежа за праћење параметара животне средине

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.04.2018. - 24.05.2018.
Челиковић Милан
Приступ моделовању спецификација информационог система путем наменских језика

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.04.2018. - 23.05.2018.
Дудић Зденка
Развој модела за оцену иновативних активности малих и средњих предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.04.2018. - 20.05.2018.
Мирчетић Дејан
Унапређење top down методологије за хијерархијско прогнозирање логистичких захтева у ланцима снабдевања

Саобраћајно инжењерство

19.04.2018. - 19.05.2018.
Зелић Атила
Утицај сила закошења на замор носеће конструкције мосне дизалице при њеном кретању

Машинско инжењерство

02.04.2018. - 02.05.2018.