Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Чепић Зоран
Математичко моделовање сагоревања пшеничне сламе у непокретном слоју са аспекта утицаја промене параметара процеса

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

23.11.2017. - 23.12.2017.
Ђорђевић-Козаров Јелена
Метода мерења електроокулографског сигнала на интервалу са преклапањем временских прозора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

03.11.2017. - 03.12.2017.
Ћебић Дејан
Оптимални вишекорачни методи Њутновог типа за налажење вишеструких корена нелинеарне једначине са познатом целобројном вишеструкошћу

Примењена математика

27.10.2017. - 26.11.2017.