Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Гутеша Милана
Моделовање процеса у гасним турбинама за потребе примене гаса из гасификације биомасе

Машинско инжењерство

13.07.2017. - 12.08.2017.
Александровић Бранислав
Развој модела динамичких параметара кретања мотоцикла са аспекта безбедности саобраћаја

Саобраћајно инжењерство

12.07.2017. - 11.08.2017.
Аземовић Решад
Истраживање услова за ублажавање ризика поплаве

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

12.07.2017. - 11.08.2017.
Колаковић Слободан
Модел управљања поплавама на равничарским рекама на примеру Дунава кроз Србију

Грађевинско инжењерство

11.07.2017. - 10.08.2017.
Царевић Марина
Мешовите намене – кључни параметар планирања савремених градова

Архитектура

10.07.2017. - 09.08.2017.
Шкорић Тамара
Аутоматско одређивање и аналитичка провера параметара узајамне ентропије кардиоваскуларних временских низова

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.07.2017. - 05.08.2017.
Старчев Ћурчин Анка
Оптимизација и анализа армиранобетонских раванских носача применом методе притиснутих штапова и затега

Грађевинско инжењерство

06.07.2017. - 05.08.2017.
Рељић Дејан
Откривање квара ротора кавезног асинхроног мотора применом техника анализе терминалних величина

Електротехничко и рачунарско инжењерство

04.07.2017. - 03.08.2017.
Росић Даниела
Модел контроле приступа у Smart Grid системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

29.06.2017. - 29.07.2017.
Стрезоски Лука
Прорачун комплексних кратких спојева неуравнотежених дистрибутивних мрежа са дистрибуираним енергетским ресурсима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

27.06.2017. - 27.07.2017.