Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Ђурђевић Марко
Прилог истраживању струјања гаса кроз мерне бленде са више отвора

Машинско инжењерство

18.09.2020. - 18.10.2020.
Петровић Саша
Карактеризација композитних носиоца флексо штампарских форми и њихов утицај на квалитет штампе картонске амбалаже

Графичко инжењерство и дизајн

11.09.2020. - 11.10.2020.
Јордовић Павловић Мирослава
Програмски оквир заснован на машинском учењу за аутоматизацију обраде резултата фототакустичних мерења

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.08.2020. - 25.09.2020.
Кнежевић Иван
Анализа динамичког понашања кугличних лежаја применом вештачких неуронских мрежа

Машинско инжењерство

24.08.2020. - 23.09.2020.