Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Горана Мијатовић
Декомпозиција неуралне активности: модел за емпиријску карактеризацију интер-спајк интервала

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.06.2018. - 13.07.2018.
Александра Чавић
Модел процене утицаја расподеле катјона токсичних метала у хетерогеном систему течно/чврсто на квалитет површинских вода

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

11.06.2018. - 11.07.2018.
Петровић Ненад
Рачунарска имплементација система за рад у реалном времену за детекцију мерења нивоа асиметрије побуда нисконапонског трансформатора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.06.2018. - 06.07.2018.
Остојић Владимир
Интегрисана мултивеличинска обрада радиографских снимака

Електротехничко и рачунарско инжењерство

30.05.2018. - 29.06.2018.
Перовић Миленко
Утицај параметара заваривања трењем мијешањем на отпорност према лому суоченог споја легуре алуминијума високе чврстоће

Машинско инжењерство

30.05.2018. - 29.06.2018.
Иванишевић Аљоша
Монотони процеси деформисања при хладном запреминском обликовању и њихова примена за одређивање дијаграма граничне деформабилности

Машинско инжењерство

29.05.2018. - 28.06.2018.
Тарић Мирфад
Моделовање процеса обраде стругањем термички обрађеног челика

Машинско инжењерство

28.05.2018. - 24.06.2018.
Петковић Миодраг
Прилог развоју методе за детекцију напада сметањем услуге на интернету

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.05.2018. - 23.06.2018.
Илин Владимир
Модели за идентификацију и квантификацију фактора који утичу на прихватање информационих технологија у логистичким предузећима

Саобраћајно инжењерство

23.05.2018. - 22.06.2018.
Чабрило Александар
Механичке особине и брзина раста заморне прслине у завареном споју панцирног челика

Машинско инжењерство

22.05.2018. - 21.06.2018.