Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Миленковић Мила
Модел за увођење иновација у портфолио компаније заснован на пројектном управљању

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.07.2018. - 24.08.2018.
Вртунски Милан
Модел геосензорске мреже за мониторинг терена и објеката у реалном времену

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.07.2018. - 22.08.2018.