Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Јожа Ана
Метода мерења таласне дужине монохроматске светлости применом спектрално осетљивих оптичких компоненти

Електротехничко и рачунарско инжењерство

12.06.2019. - 12.07.2019.
Газивода Немања
Нова метода за повећање ефективне резолуције стохастичких мерних инструмената високих перформанси

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.06.2019. - 11.07.2019.
Додер Ђорђије
Утицај прекидних режима на феномене преноса масе и топлоте при сушењу материјала сферног облика

Машинско инжењерство

10.06.2019. - 10.07.2019.
Караклић Данијела
Простори са фази растојањем и примена у обради слике

Примењена математика

27.05.2019. - 26.06.2019.
Пауновић Марија
Мере неодређености и примена у актуарству

Примењена математика

27.05.2019. - 26.06.2019.
Болесников Миња
Модел за унапређење пословања предузећа из цикличне индустрије

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.05.2019. - 21.06.2019.
Далчековић Никола
Платформа за трансформацију софтверских решења паметних електроенергетских мрежа на cloud базирани вишеорганизацијски SaaS

Електротехничко и рачунарско инжењерство

22.05.2019. - 21.06.2019.
Хиршенбергер Хелена
Унапређење методологије управљања пројектима у конзервацији и рестаурацији културног наслеђа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.05.2019. - 21.06.2019.