Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Поповић Марко
Формално верификована дистрибуирана софтверска трансакциона меморија отпорна на отказе

Електротехничко и рачунарско инжењерство

19.01.2021. - 18.02.2021.
Карими Мадахи Сејед Сиаваш
Вишекритеријумска оптимална алокација дистрибуираних генераторских ресурса у дистрибутивној мрежи

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.01.2021. - 10.02.2021.
Јанев Јелена
Мајчинство и родни стереотипи у уметности: уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

08.01.2021. - 07.02.2021.
Деспотовић Јелена
Архитектонска продукција и друштвене мреже: модел предикције популарности објаве

Архитектура

28.12.2020. - 27.01.2021.