Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Алкхер Мајед
Модел за имплементацију леан концепта у клиничким лабораторијама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.04.2019. - 19.05.2019.
Берић Далибор
Модел информационог система за подршку управљању индустријским предузећима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

17.04.2019. - 17.05.2019.
Родић Драган
Оптимизација процеса електроерозивне обраде савремених инжењерских материјала

Машинско инжењерство

27.03.2019. - 26.04.2019.