Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Моврин Дејан
Оптимизација параметара постпроцесирања у технологији везивне 3Д штампе

Машинско инжењерство

26.05.2017. - 25.06.2017.
Јовановић Милош
Прилог истраживан?у услова за увођен?е агилних метода у предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.05.2017. - 25.06.2017.
Савановић Марија
Прилог развоју методологија израде оптималних пројеката локалних геодетских мрежа метроа

Геодетско инжењерство

25.05.2017. - 24.06.2017.
Селаков Александар
Оптимално управл?ање микро мрежама у карактеристичним радним режимима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

09.05.2017. - 08.06.2017.