Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије

Четић Ненад
Модел бежичних акустичких сензора за командовање гласом у паметним кућама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

09.12.2019. - 08.01.2020.
Петровић Душко
Утицај персоналних карактеристика запослених у услужним системима на перформансе организације

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.11.2019. - 22.12.2019.
Ђорђић Драгиша
Ревитализација и сагоревање отпадних трансформаторских и моторних уља у функцији заштите животне средине

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

19.11.2019. - 19.12.2019.
Пљакић Милош
Предикција саобраћајних незгода у урбаним срединама

Саобраћајно инжењерство

19.11.2019. - 19.12.2019.
Пејовић Александар
Паралелни програмски систем за пребројавање коначних структура

Математичке науке

18.11.2019. - 18.12.2019.