Студентски парламент

Одлуке о расписивању избора07.03.2017.20170307
Избори за студентски парламент30.03.2016.20160330
Записник избора за Универзитет 201707.04.2017.20170407
Записник избора за факултет 201707.04.2017.20170407
Пословник о раду Студентског парламента Факултета техничких наука25.09.2014.20140925
Правилник о спровођењу избора Студентског парламента Факултета техничких наука16.12.2012.20121216
Чланови Студентског парламента Факултета техничких наука25.09.2014.20140925
Позиви на седнице Студентског парламента11.12.2012.20121211
Записници са седница Студентског парламента10.12.2012.20121210