Стипендије

Стипендије Фондације "Душан Павловић"15.10.2018.20181015
Стипендије и пракса компаније ELSYS Eastern Europe15.10.2018.20181015
Стипендије Акционарског друштва Електромрежа Србије15.10.2018.20181015
Кредити и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја15.10.2018.20181015
Рачунарство и аутоматика и СИИТ (ОАС) - 100 СТИПЕНДИЈА RT-RK23.10.2018.20181023
Стипендије за ОАС и МАС - Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника01.11.2018.20181101
Област Електротехника и рачунарство (ОАС и МАС) - стипендије компаније Schneider Electric DMS NS30.10.2018.20181030