Стипендије

Стипендије Владе Француске 2018-201909.11.2017.20171109
Отворен конкурс за стипендије компаније HDL Design House30.10.2017.20171030
Кредити и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја06.10.2017.20171006
Рачунарство и аутоматика и СИИТ (ОАС) - 100 СТИПЕНДИЈА RT-RK30.11.2017.20171130
Енергетика, електроника и телекомуникације (ОАС и МАС) и Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије (ОСС) - Енерготехника – Јужна Бачка д.о.о27.09.2017.20170927
Стипендије за ОАС и МАС - Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника02.11.2017.20171102
Област Електротехника и рачунарство (ОАС и МАС) - стипендије компаније Schneider Electric DMS NS25.09.2017.20170925
Информациони инжењеринг (МАС) - 1 стипендија организације Data Science Serbia25.09.2017.20170925
Информациони инжењеринг (МАС) – 2 стипендије компаније „CUBE Risk Management Solutions doo“21.07.2017.20170721
Информациони инжењеринг (МАС) - 8 стипендија компаније „Gamecredits d.o.o“21.07.2017.20170721