Јавне набавке
Година


Еталонирање референтних еталона Лабораторије за метрологију
Датум објаве:05.04.2019.
Рок:16.04.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04јнмву-2019
Софтвер Матлаб
Датум објаве:25.03.2019.
Рок:25.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:11-опд-2019
Израда и машинска обрада на ЦНЦ машини
Датум објаве:22.03.2019.
Рок:01.04.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03_ЈНМВУ_2019
Експериментална апаратура за тачно подешавање трна приликом ливења
Датум објаве:21.03.2019.
Рок:29.03.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11_ЈНМВД_2019
Набавка индекса
Датум објаве:21.03.2019.
Рок:01.04.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10- јнмвд- 2019
Материјал за штампу и испитивање
Датум објаве:15.03.2019.
Рок:15.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:10-ОПД-2019
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И СЕРВИС ДИГИТАЛНЕ МАШИНЕ ЗА ШТАМПУ ТИПА XEROX D 110
Датум објаве:14.03.2019.
Рок:15.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08-ОПД-2019
Набавка добара са услугом одржавања штампача
Датум објаве:12.03.2019.
Рок:21.03.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:08јнмвд-2019
Софтвер Тоwер 8 Еxперт
Рачунари и рачунарска опорема
Датум објаве:08.03.2019.
Рок:08.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07_ОПД_2019
Набавка опреме за аудио технику
Услуге завршне графичке производње
Датум објаве:07.03.2019.
Рок:08.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04-ОПУ-2019
ОФСЕТ ШТАМПЕ
Датум објаве:07.03.2019.
Рок:09.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03-ОПУ-2019
СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕЊА
СОФТВЕР СНАГИТ-ТЕЦХСМИТХ
Датум објаве:11.02.2019.
Рок:14.03.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05-ОПД-2019
СИТНИ ПОТРОШНИ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Датум објаве:08.02.2019.
Рок:19.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04-ЈНМВД-2019
Набавка добара за водовод и канализацију
Датум објаве:08.02.2019.
Рок:18.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВД-2019
Набавка иностраних часописа за 2019.годину за Библиотеку
Датум објаве:31.01.2019.
Рок:11.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-јнмвд-2019
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА АВИО КАРАТА И ДРУГОГ ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И ПЛАЋАЊА КОТИЗАЦИЈА
Рачунари и рачунарска опрема
Датум објаве:22.01.2019.
Рок:21.02.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02_ОПД_2019
Поправка мерног уређаја Leica Disto D5
Датум објаве:22.01.2019.
Рок:31.01.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-ЈНМВУ-2019
НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
УСЛУГЕ СТУДЕНТСКЕ(ОМЛАДИНСКЕ) ЗАДРУГЕ
Датум објаве:16.01.2019.
Рок:18.02.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:01-ОПУ-2019
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:11.01.2019.
Рок:21.01.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмву-2019