Јавне набавке
Година


УСЛУГЕ РЕСТОРАНА-ПЕЧЕЊАРА
Датум објаве:10.11.2017.
Рок:20.11.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09_ЈНМВУ_2017
_Мерни инструмент Мултифункционални тестер за потпуно тестирање електричних инсталација
Датум објаве:08.11.2017.
Рок:11.12.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:30-ОПД-2017
Equipment and Consultation for Automotive Application Testing
Датум објаве:25.10.2017.
Рок:27.11.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:2017HR-RS60-FTN-02
Equipment that Supports Fundamental Automotive Application Development
Датум објаве:25.10.2017.
Рок:27.11.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:2017HR-RS60-FTN-01
Трибометар за мерење кинематског коефицијента трења
Датум објаве:24.10.2017.
Рок:24.11.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:29-ОПД-2017
Рачунари и рачунарска опрема
Аутоматизована регална дизалица (манипулациони робот) за комисионирање-фаза 2
Датум објаве:18.10.2017.
Рок:17.11.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:27ОПД-2017
Еталонирање референтних еталона Лабораторије за метрологију
Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа
Датум објаве:28.09.2017.
Рок:09.10.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:16-ЈНМВД-2017
Услуга обезбеђивања превоза аутомобилом са возачем у земљи и иностранству
Датум објаве:22.09.2017.
Рок:23.10.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08опу-2017
МЕРАЧ РЕЛАТИВНЕ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЕ
Еталонирање референтних еталона Лабораторије за метрологију
Датум објаве:15.09.2017.
Рок:26.09.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:07јнмву-2017
РУЧНА ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА
Датум објаве:15.09.2017.
Рок:25.09.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:13_ЈНМВД_2017
ЕТАЛОНИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНИХ ЕТАЛОНА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА МЕТРОЛОГИЈУ, ЗА МЕРЕЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Набавка књига
Датум објаве:08.09.2017.
Рок:19.09.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:12-ЈНМВД-2017
НАБАВКА АЛАТА ЗА СУШЕЊЕ ВАЗДУХА
Датум објаве:30.08.2017.
Рок:08.09.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11_јнмвд_2017
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Датум објаве:28.08.2017.
Рок:05.09.2017.
Врста поступка:Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број предмета:03ппбоп-2017
Материјал за унапређење наставе из предмета медицинска и флексибилна електроника
Датум објаве:24.08.2017.
Рок:25.09.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:25-ОПД-2017
Машина и опреме за микрофлуидику
Датум објаве:22.08.2017.
Рок:22.09.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:24опд-2017
Перисталтичка пумпа
Датум објаве:18.08.2017.
Рок:18.09.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:23-ОПД-2017
Електронске компоненте
Датум објаве:18.08.2017.
Рок:18.09.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:22-ОПД-2017
Рачунарске компоненте са услугом поправке и одржавања рачунара
Датум објаве:14.08.2017.
Рок:23.08.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10-ЈНМВД-2017
Осигурање струдената
Датум објаве:14.07.2017.
Рок:21.08.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:06-ОПУ-2017
Услуге ресторана са медитеранском кухињом
Датум објаве:28.06.2017.
Рок:06.07.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:06јнмву-2017
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Датум објаве:16.06.2017.
Рок:03.07.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:19_ОПД_2017
Перисталтичка пумпа
Датум објаве:05.06.2017.
Рок:05.07.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:18_ОПД_2017
Еталонирање нагазних вага
Датум објаве:02.06.2017.
Рок:19.06.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05_ЈНМВУ_2017
Сервисирање температурног калибратора
Датум објаве:01.06.2017.
Рок:03.07.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05ОПУ-2017
ЛАБОРАТОРИЈСКА СУШНИЦА
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Датум објаве:30.05.2017.
Рок:19.06.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:16_опд_2017
Набавка клима уређаја са уградњом
Датум објаве:29.05.2017.
Рок:07.06.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:08јнмвд-2017
Рекламни материјал
Датум објаве:25.05.2017.
Рок:02.06.2017.
Врста поступка:Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Број предмета:01ППСОП-2017
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Датум објаве:24.05.2017.
Рок:09.06.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:15_опд_2017
Кетеринг
Датум објаве:19.05.2017.
Рок:29.05.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04_ЈНМВУ_2017
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РЕЧНОМ РИБОМ
Датум објаве:19.05.2017.
Рок:29.05.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03_ЈНМВУ_2017
Р А Ч У Н А Р И И Р А Ч У Н А Р С К А О П Р Е М А
Датум објаве:12.04.2017.
Рок:27.04.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08_ОПД_2017
Софтверски алати за електроенергетику Лицаенца за активан софтверски пакет
Датум објаве:12.04.2017.
Рок:12.05.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:14-ОПД
Електронска компонента
Набавка клима уређаја са уградњом
Уређаји за конверзију неелектричних величина у електричне
Датум објаве:06.04.2017.
Рок:08.05.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:09-ОПД
Р А Ч У Н А Р И И Р А Ч У Н А Р С К А О П Р Е М А
Датум објаве:03.04.2017.
Рок:18.04.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07_ОПД_2017
Дијагностика и сервисирање ГПС пријемника
Датум објаве:29.03.2017.
Рок:28.04.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04_ОПУ_2017
МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПУ И ИСПИТИВАН?Е
Датум објаве:02.03.2017.
Рок:02.04.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05_ОПД_2017
Инострани часописи
СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕЊА
Датум објаве:22.02.2017.
Рок:02.03.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04_ЈНМВД_2017
Услуга завршне графичке производње
Датум објаве:21.02.2017.
Рок:23.03.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03_ОПУ_2017
Набавка пића
Датум објаве:21.02.2017.
Рок:01.03.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВД
Инострани часописи
Датум објаве:03.02.2017.
Рок:13.02.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02јнмвд-2017
Набавка горива за моторна возила путем картица за гориво
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Датум објаве:17.01.2017.
Рок:26.01.2017.
Врста поступка:Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број предмета:01ППБОП-2017
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:12.01.2017.
Рок:20.01.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01_ЈНМВУ_2017