Јавне набавке
Година


СОФТВЕР СНАГИТ-ТЕЦХСМИТХ
Датум објаве:11.02.2019.
Рок:14.03.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05-ОПД-2019
Канцеларијски материјал
Датум објаве:08.02.2019.
Рок:11.03.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04-ОПД-2019
Лампе за пројекторе
Датум објаве:08.02.2019.
Рок:18.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05_ЈНМВД_2019
СИТНИ ПОТРОШНИ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Датум објаве:08.02.2019.
Рок:19.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04-ЈНМВД-2019
Набавка добара за водовод и канализацију
Датум објаве:08.02.2019.
Рок:18.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВД-2019
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
Датум објаве:01.02.2019.
Рок:04.03.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03-ОПД-2019
Набавка иностраних часописа за 2019.годину за Библиотеку
Датум објаве:31.01.2019.
Рок:11.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-јнмвд-2019
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА АВИО КАРАТА И ДРУГОГ ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И ПЛАЋАЊА КОТИЗАЦИЈА
Рачунари и рачунарска опрема
Датум објаве:22.01.2019.
Рок:21.02.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02_ОПД_2019
Поправка мерног уређаја Leica Disto D5
Датум објаве:22.01.2019.
Рок:31.01.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-ЈНМВУ-2019
НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
УСЛУГЕ СТУДЕНТСКЕ(ОМЛАДИНСКЕ) ЗАДРУГЕ
Датум објаве:16.01.2019.
Рок:18.02.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:01-ОПУ-2019
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:11.01.2019.
Рок:21.01.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмву-2019