Јавне набавке
Година


Рекламни материјал
Датум објаве:25.05.2017.
Рок:02.06.2017.
Врста поступка:Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Број предмета:01ППСОП-2017
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Датум објаве:24.05.2017.
Рок:09.06.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:15_опд_2017
Кетеринг
Датум објаве:19.05.2017.
Рок:29.05.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04_ЈНМВУ_2017
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РЕЧНОМ РИБОМ
Датум објаве:19.05.2017.
Рок:29.05.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03_ЈНМВУ_2017
Текуће одржавање зграда факултета
Датум објаве:16.05.2017.
Рок:05.06.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:01ОПР-2017
Р А Ч У Н А Р И И Р А Ч У Н А Р С К А О П Р Е М А
Датум објаве:12.04.2017.
Рок:27.04.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08_ОПД_2017
Софтверски алати за електроенергетику Лицаенца за активан софтверски пакет
Датум објаве:12.04.2017.
Рок:12.05.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:14-ОПД
Електронска компонента
Датум објаве:12.04.2017.
Рок:12.05.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:13-ОПД
Мерни инструменти
Набавка клима уређаја са уградњом
Уређаји за конверзију неелектричних величина у електричне
Датум објаве:06.04.2017.
Рок:08.05.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:09-ОПД
Р А Ч У Н А Р И И Р А Ч У Н А Р С К А О П Р Е М А
Датум објаве:03.04.2017.
Рок:18.04.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07_ОПД_2017
Дијагностика и сервисирање ГПС пријемника
Датум објаве:29.03.2017.
Рок:28.04.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04_ОПУ_2017
МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПУ И ИСПИТИВАН?Е
Датум објаве:02.03.2017.
Рок:02.04.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05_ОПД_2017
Инострани часописи
СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕЊА
Датум објаве:22.02.2017.
Рок:02.03.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04_ЈНМВД_2017
Услуга завршне графичке производње
Датум објаве:21.02.2017.
Рок:23.03.2017.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03_ОПУ_2017
Набавка пића
Датум објаве:21.02.2017.
Рок:01.03.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВД
Инострани часописи
Датум објаве:03.02.2017.
Рок:13.02.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02јнмвд-2017
Набавка горива за моторна возила путем картица за гориво
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Датум објаве:17.01.2017.
Рок:26.01.2017.
Врста поступка:Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број предмета:01ППБОП-2017
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:12.01.2017.
Рок:20.01.2017.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01_ЈНМВУ_2017