Јавне набавке
Година


НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА СА УГРАДЊОМ
Датум објаве:25.04.2018.
Рок:07.05.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:25-ЈНМВД-2018
Набавка индекса и досијеа по партијама
Датум објаве:20.04.2018.
Рок:30.04.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:24јнмвд-2018
Услуга одржавања клима уређаја
Датум објаве:20.04.2018.
Рок:30.04.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:06-ЈНМВУ-2018
СЕРВИС И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ДИГИТАЛНЕ МАШИНЕ ЗА КОЛОР ШТАМПУ ТИПА XЕРОX ВЕРСАНТ 80
Датум објаве:13.04.2018.
Рок:14.05.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07-ОПУ-2018
ДИГИТАЛНИ СНИМАЧ
Датум објаве:12.04.2018.
Рок:23.04.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:23-ЈНМВД-2018
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
СОФТВЕР
Датум објаве:22.03.2018.
Рок:23.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:15опд-2018
Бинокуларни систем за праћење тачке фокуса у видном пољу човека
Датум објаве:22.03.2018.
Рок:30.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:22_ЈНМВД_2018
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ВЕНЕЦИЈАНЕРИ И ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ
Оригинални тонери за биротехничку опрему
ГРИНДОМЕТАР
МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ - Опрема за Лабораторију за електромагнетску компатибилност
Датум објаве:12.03.2018.
Рок:10.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:11_ОПД_2018
МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПУ И ИСПИТИВАЊЕ
Датум објаве:12.03.2018.
Рок:12.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:13-ОПД-2018
НАБАВКА ПИЋА
Датум објаве:08.03.2018.
Рок:19.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:20-ЈНМВД-2018
Услуге завршне графичке производње
Датум објаве:07.03.2018.
Рок:10.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:06_ОПУ_2018
Инострани часописи
Датум објаве:07.03.2018.
Рок:19.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:19-јнмвд-2018
Рекламни материјал
Датум објаве:06.03.2018.
Рок:05.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:10ОПД-2018
Набавка опреме за аудиотехнику обликована по партијама
Датум објаве:06.03.2018.
Рок:16.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:17-ЈНМВД-2018
ФОТОАПАРАТ
Датум објаве:06.03.2018.
Рок:15.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:16-ЈНМВД-2018
ОФСЕТ ШТАМПЕ
Датум објаве:05.03.2018.
Рок:05.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05_ОПУ_2018
Еталонирање референтних еталона Лабораторије за метрологију
Датум објаве:05.03.2018.
Рок:04.04.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05-ЈНМВУ-2018
Мерно-управљачки систем за уређај за мерење и контролу вибрација котрљајних лежаја
Датум објаве:02.03.2018.
Рок:13.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:15-ЈНМВД-2018
РЕЗНИ АЛАТИ
Датум објаве:01.03.2018.
Рок:12.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:13-ЈНМВД-2018
СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕН?А
Датум објаве:20.02.2018.
Рок:02.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11_ЈНМВД_2018
Услуга одржавања штампача
Датум објаве:20.02.2018.
Рок:01.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04јнмву-2018
СИТНИ ПОТРОШНИ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Датум објаве:14.02.2018.
Рок:22.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10-ЈНМВД-2018
НАБАВКА ПИЋА
Датум објаве:14.02.2018.
Рок:23.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:08-ЈНМВД-2018
Набавка добара за водовод и канализацију
Датум објаве:13.02.2018.
Рок:21.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09-ЈНМВД-2018
Материјал за одржавање чистоће
Материјал за одржавање наставе
Датум објаве:08.02.2018.
Рок:19.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:07-ЈНМВД-2018
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Обнова лиценце за антивирус програм СОПХОС
Датум објаве:02.02.2018.
Рок:05.03.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08_ОПД_2018
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
Датум објаве:31.01.2018.
Рок:02.03.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07_ОПД_2018
НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
Датум објаве:24.01.2018.
Рок:02.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05_ЈНМВД_2018
Материјал за одржавање наставе
Датум објаве:17.01.2018.
Рок:25.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВД-2018
Сервис и потрошни материјал дигиталне машине за црно-белу штампу типа Xероx Д95
Ситни потрошни столарски материјал
Датум објаве:16.01.2018.
Рок:26.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-ЈНМВД-2018
Камера са стативом и меморијском картицом
Датум објаве:15.01.2018.
Рок:25.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмвд-2018
Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству и котизација
_Услуге ресторана са италијанском кухињом
Датум објаве:12.01.2018.
Рок:22.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВУ-2018
Услуга обезбеђивања превоза аутобусом и комбијем у земљи и иностранству
Датум објаве:09.01.2018.
Рок:17.01.2018.
Врста поступка:Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Број предмета:01ППСОП-2018
Услуге студентске (омладинске)задруге
Датум објаве:08.01.2018.
Рок:08.02.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02ОПУ-2018