Јавне набавке
Година


Мерни инструменти
Датум објаве:10.12.2019.
Рок:09.01.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:57-опд-2019
Испитивање и израда елабората о испитивању опреме под притиском
Датум објаве:09.12.2019.
Рок:18.12.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:16-ЈНМВУ-2019
Сервис и поправка мерних уређаја
Датум објаве:03.12.2019.
Рок:11.12.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:15јнмву-2019
Лабораторијска опрема-учила
Датум објаве:03.12.2019.
Рок:09.01.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:56-ОПД-2019
Пројекциона платна
Датум објаве:25.11.2019.
Рок:04.12.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:26-јнмвд-2019
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ПЕЧЕЊАРА
Датум објаве:22.11.2019.
Рок:02.12.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:14-ЈНМВУ-2019
Набавка софтвера
Датум објаве:19.11.2019.
Рок:19.12.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:55-опд-2019
Набавка уређаја за 3Д дигитализацију
Датум објаве:15.11.2019.
Рок:16.12.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:54-ОПД-2019
Изнајмљивање комби возила без возача
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА-ПЕЧЕЊАРА
Датум објаве:08.11.2019.
Рок:20.11.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:13-ЈНМВУ-2019
Застакљена метална преграда са вратима
Датум објаве:05.11.2019.
Рок:06.12.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02-ОПР-2019
Преносни детектор за формалдехид и угљен диоксид
Датум објаве:31.10.2019.
Рок:02.12.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:53- ОПД - 2019
Кетриџи за машине дигиталне штампе
Датум објаве:31.10.2019.
Рок:02.12.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:52-ОПД-2019
Преносни уређај за прећење квалитета и параметара ваздуха
Мерни инструмент за мерење храпавости обрађене површине
Датум објаве:30.10.2019.
Рок:29.11.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:51- ОПД- 2019
Рачунари и рачунарска опрема -НТ Парк
Мерни инструмент- хемијски анализатор импедансе са додацима
Датум објаве:21.10.2019.
Рок:21.11.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:47-ОПД-2019
ИНСТРУМЕНТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРОБОЈНОГ НАПОНА
Датум објаве:21.10.2019.
Рок:21.11.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:46-ОПД-2019
Рачунари и рачунарска опрема
Аквизициона опрема за снимање терена
Датум објаве:18.10.2019.
Рок:18.11.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:44-опд-2019
Видео опрема
Датум објаве:15.10.2019.
Рок:24.10.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:25-ЈНМВД-2019
Набавка намештаја
Датум објаве:15.10.2019.
Рок:15.11.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:43-ОПД-2019
Услуге еталонирања уређаја за испитивање
Датум објаве:01.10.2019.
Рок:10.10.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:12јнмву-2019
Уређај за 3Д дигитализацију
Датум објаве:27.09.2019.
Рок:28.10.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:42-ОПД-2019
Архивске полице
Датум објаве:24.09.2019.
Рок:25.10.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:41-опд-2019
Набавка алата
Датум објаве:20.09.2019.
Рок:30.09.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:24-јнмвд-2019
Услуга обезбеђивања превоза аутомобилом са возачем у земљи и иностранству
Датум објаве:19.09.2019.
Рок:21.10.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:06-ОПУ-2019
Аутоматизована регална дизалица (манипулациони робот) за комисионирање - фаза 3.
Датум објаве:18.09.2019.
Рок:21.10.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:39-ОПД-2019
Лиценца за софтвер zenon Supervisor
Датум објаве:13.09.2019.
Рок:15.10.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:38-ОПД-2019
Отпорничке мерне траке и лепак за експериментално одређивање напонско деформацијског стања конструкција
Датум објаве:12.09.2019.
Рок:23.09.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:23-ЈНМВД-2019
Услуга одржавања клима уређаја
Датум објаве:11.09.2019.
Рок:20.09.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11јнмву-2019
Софтвер Flex Sim Simulation
Датум објаве:11.09.2019.
Рок:14.10.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:36-ОПД-2019
Холограмски пројектор
Датум објаве:11.09.2019.
Рок:14.10.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:35_ОПД_2019
Ролне папира за плотер
Датум објаве:03.09.2019.
Рок:04.10.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:33-ОПД-2019
Кетриџи за машине дигиталне штампе
НАБАВКА ДОБАРА СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА
Датум објаве:20.08.2019.
Рок:20.09.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:32-ОПД-2019
Батерије (хемијски извори једносмерне струје)
Датум објаве:18.07.2019.
Рок:26.07.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:22_ЈНМВД_2019
Осигурање студената
Датум објаве:12.07.2019.
Рок:12.08.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05опу-2019
Услуге ресторана са речном рибом
Датум објаве:10.07.2019.
Рок:19.07.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10- јнмву- 2019
Материјал за израду микрофлуидних ПДМС чипова
Датум објаве:03.07.2019.
Рок:02.08.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:31_ОПД_2019
Услуга еталонирања уређаја за испитивање
Датум објаве:20.06.2019.
Рок:01.07.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09-јнмву-2019
НАБАВКА ДОБАРА СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА
Оригинални тонери за фотокопир апарате
Канцеларијски намештај- столице
Датум објаве:06.06.2019.
Рок:18.06.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:20-јнмвд-2019
Библиотечко-информациони софтвер COBISS
Датум објаве:06.06.2019.
Рок:08.07.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:26_ОПД_2019
Заменски тонери за штампаче
Оригинални тонери за штампаче
Лиценца Esri ArcGIS Desktop Advanced
Датум објаве:30.05.2019.
Рок:01.07.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:23_ОПД_2019
Компоненте моторних возила
Датум објаве:28.05.2019.
Рок:17.06.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:19-јнмвд-2019
Текуће одржавање зграде факултета
Датум објаве:27.05.2019.
Рок:27.06.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:01-ОПР-2019
РАЧУНАРСКЕ КОМПОНЕНТЕ СА УСЛУГОМ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА
Датум објаве:27.05.2019.
Рок:05.06.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:18_ЈНМВД_2019
Холограмски пројектор
Датум објаве:23.05.2019.
Рок:24.06.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:21_ОПД_2019
Канцеларијски намештај - столице
Датум објаве:23.05.2019.
Рок:03.06.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:17-ЈНМВД-2019
Мерни инструменти
Датум објаве:22.05.2019.
Рок:21.06.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:20-ОПД-2019
Софтвер Tower 8 Expert
Датум објаве:22.05.2019.
Рок:21.06.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:19_ОПД_2019
Рачунари и рачунарска опрема
Датум објаве:21.05.2019.
Рок:20.06.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:18_ОПД_2019
Потрошни материјал и сервис за штампарску машину у боји Xероx Версант 80
Датум објаве:21.05.2019.
Рок:21.06.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:17-ОПД-2019
Услуге одржавања клима уређаја (fan coil)
Датум објаве:20.05.2019.
Рок:29.05.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:08-јнмву-2019
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА
Датум објаве:17.05.2019.
Рок:27.05.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:07-ЈНМВУ-2019
Mettler Toledo FreeWeigh.Net програмски пакет
Лабораторијска опрема
Датум објаве:15.05.2019.
Рок:17.06.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:15ОПД-2019
Компоненте моторних возила
Датум објаве:13.05.2019.
Рок:22.05.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:15_ЈНМВД_2019
Услуга кетеринга
Датум објаве:10.05.2019.
Рок:20.05.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05јнмву-2019
Набавка фотоапарата
Датум објаве:08.05.2019.
Рок:17.05.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:14-јнмвд-2019
Услуге ресторана са националном кухињом
Датум објаве:07.05.2019.
Рок:17.05.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:06-јнмву-2019
Рачунари и рачунарска опрема
Еталонирање референтних еталона Лабораторије за метрологију
Датум објаве:05.04.2019.
Рок:16.04.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04јнмву-2019
Софтвер Матлаб
Датум објаве:25.03.2019.
Рок:25.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:11-опд-2019
Израда и машинска обрада на ЦНЦ машини
Датум објаве:22.03.2019.
Рок:01.04.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03_ЈНМВУ_2019
Експериментална апаратура за тачно подешавање трна приликом ливења
Датум објаве:21.03.2019.
Рок:29.03.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11_ЈНМВД_2019
Набавка индекса
Датум објаве:21.03.2019.
Рок:01.04.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10- јнмвд- 2019
Материјал за штампу и испитивање
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И СЕРВИС ДИГИТАЛНЕ МАШИНЕ ЗА ШТАМПУ ТИПА XEROX D 110
Датум објаве:14.03.2019.
Рок:15.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08-ОПД-2019
Набавка добара са услугом одржавања штампача
Датум објаве:12.03.2019.
Рок:21.03.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:08јнмвд-2019
Софтвер Тоwер 8 Еxперт
Рачунари и рачунарска опорема
Датум објаве:08.03.2019.
Рок:08.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07_ОПД_2019
Набавка опреме за аудио технику
Услуге завршне графичке производње
Датум објаве:07.03.2019.
Рок:08.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04-ОПУ-2019
ОФСЕТ ШТАМПЕ
Датум објаве:07.03.2019.
Рок:09.04.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03-ОПУ-2019
СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕЊА
СОФТВЕР СНАГИТ-ТЕЦХСМИТХ
Датум објаве:11.02.2019.
Рок:14.03.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05-ОПД-2019
СИТНИ ПОТРОШНИ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Датум објаве:08.02.2019.
Рок:19.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04-ЈНМВД-2019
Набавка добара за водовод и канализацију
Датум објаве:08.02.2019.
Рок:18.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВД-2019
Набавка иностраних часописа за 2019.годину за Библиотеку
Датум објаве:31.01.2019.
Рок:11.02.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-јнмвд-2019
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА АВИО КАРАТА И ДРУГОГ ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И ПЛАЋАЊА КОТИЗАЦИЈА
Рачунари и рачунарска опрема
Датум објаве:22.01.2019.
Рок:21.02.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02_ОПД_2019
Поправка мерног уређаја Leica Disto D5
Датум објаве:22.01.2019.
Рок:31.01.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-ЈНМВУ-2019
НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
УСЛУГЕ СТУДЕНТСКЕ(ОМЛАДИНСКЕ) ЗАДРУГЕ
Датум објаве:16.01.2019.
Рок:18.02.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:01-ОПУ-2019
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:11.01.2019.
Рок:21.01.2019.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмву-2019