Јавне набавке
Година


СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕН?А
Датум објаве:20.02.2018.
Рок:02.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11_ЈНМВД_2018
Услуга одржавања штампача
Датум објаве:20.02.2018.
Рок:01.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04јнмву-2018
СИТНИ ПОТРОШНИ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Датум објаве:14.02.2018.
Рок:22.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10-ЈНМВД-2018
НАБАВКА ПИЋА
Датум објаве:14.02.2018.
Рок:23.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:08-ЈНМВД-2018
Набавка добара за водовод и канализацију
Датум објаве:13.02.2018.
Рок:21.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09-ЈНМВД-2018
Материјал за одржавање чистоће
Датум објаве:08.02.2018.
Рок:12.03.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:06-опд-2018
Материјал за одржавање наставе
Датум објаве:08.02.2018.
Рок:19.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:07-ЈНМВД-2018
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Датум објаве:06.02.2018.
Рок:09.03.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:09_ОПД_2018
Обнова лиценце за антивирус програм СОПХОС
Датум објаве:02.02.2018.
Рок:05.03.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08_ОПД_2018
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
Датум објаве:31.01.2018.
Рок:02.03.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07_ОПД_2018
НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
Датум објаве:24.01.2018.
Рок:02.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05_ЈНМВД_2018
Материјал за одржавање наставе
Датум објаве:17.01.2018.
Рок:25.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВД-2018
Сервис и потрошни материјал дигиталне машине за црно-белу штампу типа Xероx Д95
Датум објаве:16.01.2018.
Рок:16.02.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04-ОПУ-2018
Ситни потрошни столарски материјал
Датум објаве:16.01.2018.
Рок:26.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-ЈНМВД-2018
Камера са стативом и меморијском картицом
Датум објаве:15.01.2018.
Рок:25.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмвд-2018
СОФТВЕР
Датум објаве:15.01.2018.
Рок:15.02.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05-ОПД-2018
Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству и котизација
Датум објаве:12.01.2018.
Рок:12.02.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03опу-2018
_Услуге ресторана са италијанском кухињом
Датум објаве:12.01.2018.
Рок:22.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВУ-2018
Услуга обезбеђивања превоза аутобусом и комбијем у земљи и иностранству
Датум објаве:09.01.2018.
Рок:17.01.2018.
Врста поступка:Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Број предмета:01ППСОП-2018
Услуге студентске (омладинске)задруге
Датум објаве:08.01.2018.
Рок:08.02.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02ОПУ-2018