Јавне набавке
Година


Средства за дезинфекцију и заштиту
Датум објаве:20.03.2020.
Рок:23.03.2020.
Врста поступка:Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број предмета:01ППБОП-2020
Рачунари и рачунарска опрема
Аудио опрема- динамички микрофон
Датум објаве:12.03.2020.
Рок:23.03.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11-ЈНМВД-2020
МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПУ И ИСПИТИВАЊЕ
Датум објаве:11.03.2020.
Рок:13.04.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:12опд-2020
Услуга завршне графичке производње
Датум објаве:11.03.2020.
Рок:13.04.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03-ОПУ-2020
Офсет штампа
Датум објаве:10.03.2020.
Рок:10.04.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04опу-2020
Софтвер за моделирање транспортних мрежа „AIMSUN NEXT“
Датум објаве:10.03.2020.
Рок:10.04.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:11-ОПД-2020
Рачунари и рачунарска опрема
Инострани часописи
Датум објаве:06.03.2020.
Рок:16.03.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10-јнмвд-2020
Рекламни материјал
Набавка индекса
Датум објаве:28.02.2020.
Рок:09.03.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09-ЈНМВД-2020
СИТНИ ПОТРОШНИ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Жица за израду термопарова и изолациони материјал за термопарове
Датум објаве:21.02.2020.
Рок:23.03.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08-ОПД-2020
Набавка легуре за ливење
Датум објаве:18.02.2020.
Рок:27.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:07јнмвд-2020
Експериментална апаратура за тест извлачења
Датум објаве:18.02.2020.
Рок:20.03.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07-ОПД-2020
Ситни потрошни столарски материјал
Датум објаве:11.02.2020.
Рок:20.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:06јнмвд-2020
Набавка добара за водовод и канализацију
Датум објаве:11.02.2020.
Рок:20.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05-ЈНМВД-2020
Материјал за одржавање чистоће
Датум објаве:07.02.2020.
Рок:09.03.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04-ОПД-2020
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:07.02.2020.
Рок:18.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04-ЈНМВУ-2020
Челични архивски ормани
Датум објаве:04.02.2020.
Рок:13.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04-ЈНМВД-2020
набавка фотоапарата
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Датум објаве:29.01.2020.
Рок:10.03.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03-ОПД-2020
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:28.01.2020.
Рок:06.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВУ-2020
ПОЛОВНИ ФОТОКОПИР АПАРАТИ СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА
Датум објаве:27.01.2020.
Рок:27.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02-ОПД-2020
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА АВИО КАРАТА И ДРУГОГ ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И ПЛАЋАЊА КОТИЗАЦИЈА
Датум објаве:24.01.2020.
Рок:24.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02-ОПУ-2020
Набавка горива за моторна возила путем картице за гориво
Датум објаве:17.01.2020.
Рок:27.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01-ЈНМВД-2020
УСЛУГЕ СТУДЕНТСКЕ (ОМЛАДИНСКЕ) ЗАДРУГЕ
Датум објаве:14.01.2020.
Рок:14.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:01-ОПУ-2020
Услуга кетеринга
Датум објаве:14.01.2020.
Рок:23.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02јнмву-2020
Услуге ресторана са италијанском кухињом
Датум објаве:10.01.2020.
Рок:20.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмву-2020