Јавне набавке
Година


УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:28.01.2020.
Рок:06.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВУ-2020
ПОЛОВНИ ФОТОКОПИР АПАРАТИ СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА
Датум објаве:27.01.2020.
Рок:27.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02-ОПД-2020
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА АВИО КАРАТА И ДРУГОГ ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И ПЛАЋАЊА КОТИЗАЦИЈА
Датум објаве:24.01.2020.
Рок:24.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02-ОПУ-2020
Набавка клима уређаја са уградњом
Набавка горива за моторна возила путем картице за гориво
Датум објаве:17.01.2020.
Рок:27.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01-ЈНМВД-2020
УСЛУГЕ СТУДЕНТСКЕ (ОМЛАДИНСКЕ) ЗАДРУГЕ
Датум објаве:14.01.2020.
Рок:14.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:01-ОПУ-2020
Услуга кетеринга
Датум објаве:14.01.2020.
Рок:23.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02јнмву-2020
Услуге ресторана са италијанском кухињом
Датум објаве:10.01.2020.
Рок:20.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмву-2020