Јавне набавке
Година


Рачунари и рачунарска опрема
Датум објаве:14.12.2018.
Рок:14.01.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:41_ОПД_2018
УСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ И КОМБИЈЕМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
Датум објаве:10.12.2018.
Рок:11.01.2019.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:11-ОПУ-2018
Набавка и постављање монтажно-демонтажних контејнера
Датум објаве:06.12.2018.
Рок:17.12.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:48-ЈНМВД-2018
Рачунари и рачунарска опрема
Софтвер Снагит - ТецхСмитх
Материјал за одржавање наставе по партијама
ОБЈЕКТИВ ЗА КАМЕРУ
Датум објаве:29.11.2018.
Рок:11.12.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:46-ЈНМВД-2018
Средства и опрема за личну,узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа
Датум објаве:26.11.2018.
Рок:05.12.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:45-ЈНМВД-2018
Дијагностички уређај за моторна возила, ОБДИИ
Датум објаве:22.11.2018.
Рок:03.12.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:44-ЈНМВД-2018
Мерни анализатор квалитета електричне енергије
Датум објаве:19.11.2018.
Рок:29.11.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:43-ЈНМВД-2018
Софтвер за анализу електроенергетских система
Датум објаве:19.11.2018.
Рок:20.12.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:39-ОПД-2018
Софтвер за анализу и симулацију фотонапонских система
Датум објаве:16.11.2018.
Рок:17.12.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:38_ОПД_2018
Набавка заштитне обуће и одеће
Датум објаве:16.11.2018.
Рок:26.11.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:42-ЈНМВД-2018
Рарунари и рачунарска опрема
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Датум објаве:09.11.2018.
Рок:10.12.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:37-ОПД-2018
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Датум објаве:09.11.2018.
Рок:10.12.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:36-ОПД-2018
Набавка и постављање монтажно-демонтажних контејнера
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
Датум објаве:09.11.2018.
Рок:10.12.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:34-ОПД-2018
Мерач влаге у земљишту
Датум објаве:07.11.2018.
Рок:16.11.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:41-ЈНМВД-2018
Електронске компоненте
Датум објаве:06.11.2018.
Рок:07.12.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:33-ОПД-2018
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА-ПЕЧЕЊАРА
Датум објаве:06.11.2018.
Рок:15.11.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:16-ЈНМВУ-2018
3Д штампач материјала са опцијом штампања проводних линија и пратећи потрошни материјал
Датум објаве:02.11.2018.
Рок:03.12.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:32-ОПД-2018
Дијагностички уређај за моторна возила, OBDII
Датум објаве:26.10.2018.
Рок:05.11.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:38-ЈНМВД-2018
Развојни системи
Датум објаве:12.10.2018.
Рок:23.10.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:37јнмвд-2018
Вишефункцијски инструмент за проверу мера безбедности у електротехници са припадајућом додатном опремом
Датум објаве:12.10.2018.
Рок:23.10.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:36-јнмвд-2018
Мерно аквизиционо комуникациона опрема
Датум објаве:10.10.2018.
Рок:19.10.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:35јнмвд-2018
Рачунари и рачунарска опрема
Поправка уређаја за мерење емисија загађујућих материја у продуктима сагоревања котлова Тесто 350
Датум објаве:25.09.2018.
Рок:04.10.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:15_ЈНМВУ_2018
Израда пројектно техничке документације
Датум објаве:24.09.2018.
Рок:05.10.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:14јнмву-2018
Уређај за мерење ПМ (прашкастих материја) и НОx у продуктима сагоревања чврстог горива
Датум објаве:21.09.2018.
Рок:22.10.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:30_ОПД_2018
Ласерски бројач честица
Датум објаве:21.09.2018.
Рок:22.10.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:29-ОПД-2018
Фотокопир апарат
Датум објаве:20.09.2018.
Рок:01.10.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:34јнмвд-2018
Услуга обезбеђивања превоза аутомобилом са возачем у земљи и иностранству
Датум објаве:18.09.2018.
Рок:19.10.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:10-ОПУ-2018
Софтверски алати за електроенергетику (софтвер за пројектовање електричних шема)
Датум објаве:13.09.2018.
Рок:15.10.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:28_ОПД_2018
Набавка и постављање ватроотпорних штофаних завеса
Датум објаве:07.08.2018.
Рок:16.08.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:33-јнмвд-2018
Рачунарске компоненте са услугом поправке и одржавања рачунара
Услуге ресторана са речном рибом
Датум објаве:31.07.2018.
Рок:09.08.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:13-јнмву-2018
Рачунари и рачунарска опрема
Датум објаве:27.07.2018.
Рок:28.08.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:27-ОПД-2018
Набавка и постављање ватроотпорних штофаних завеса
Датум објаве:23.07.2018.
Рок:31.07.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:30-јнмвд-2018
Услуга - Оправка Нетворк Аналyзер-а АГИЛЕНТ ПНА 5230А
Датум објаве:18.07.2018.
Рок:27.07.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:12_ЈНМВУ_2018
Рачунари и рачунарска опрема
Датум објаве:11.07.2018.
Рок:10.08.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:26_ОПД_2018
Осигурање студената
Датум објаве:10.07.2018.
Рок:10.08.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:09_ОПУ_2018
Набавка и постављање ватроотпорних штофаних завеса
Датум објаве:04.07.2018.
Рок:13.07.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:29-јнмвд-2018
Мерни инструменти
Рачунари и рачунарска опрема
Дигитална машина за штампу
Датум објаве:19.06.2018.
Рок:20.07.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:21-ОПД-2018
Рачунари и рачунарска опрема
Датум објаве:19.06.2018.
Рок:19.07.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:23_ОПД_2018
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Датум објаве:12.06.2018.
Рок:12.07.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:22_ОПД_2018
Услуга одржавања фотокопир апарата
Датум објаве:06.06.2018.
Рок:15.06.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11-јнмву-2018
Сервис и потрошни материјал дигиталне машине за колор штампу типа XEROX VERSANT 80
Датум објаве:29.05.2018.
Рок:29.06.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08-ОПУ-2018
Набавка и уградња вентилационих и климатизационих елемената
Датум објаве:29.05.2018.
Рок:07.06.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:28-ЈНМВД-2018
Услуга ресторана са националном кухињом
Датум објаве:24.05.2018.
Рок:01.06.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10-јнмву-2018
Набавка досијеа
Датум објаве:23.05.2018.
Рок:31.05.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:27-јнмвд-2018
Текуће одржавање зграда факултета
ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ ЗА ФОТОКОПИР АПАРАТЕ
УСЛУГА КЕТЕРИНГА
Датум објаве:17.05.2018.
Рок:28.05.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09-ЈНМВУ-2018
Услуге ресторана са речном рибом
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ - СТОЛИЦЕ
Рачунара и рачунарске опреме - пројектора
Датум објаве:30.04.2018.
Рок:30.05.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:18_ОПД_2018
Услуге ресторана са националном кухињом
Датум објаве:26.04.2018.
Рок:07.05.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:07-јнмву-2018
СЕРВИС И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ДИГИТАЛНЕ МАШИНЕ ЗА КОЛОР ШТАМПУ ТИПА XЕРОX ВЕРСАНТ 80
Датум објаве:13.04.2018.
Рок:14.05.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07-ОПУ-2018
ДИГИТАЛНИ СНИМАЧ
Датум објаве:12.04.2018.
Рок:23.04.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:23-ЈНМВД-2018
СОФТВЕР
Датум објаве:22.03.2018.
Рок:23.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:15опд-2018
Бинокуларни систем за праћење тачке фокуса у видном пољу човека
Датум објаве:22.03.2018.
Рок:30.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:22_ЈНМВД_2018
ВЕНЕЦИЈАНЕРИ И ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ
ГРИНДОМЕТАР
МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ - Опрема за Лабораторију за електромагнетску компатибилност
Датум објаве:12.03.2018.
Рок:10.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:11_ОПД_2018
МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПУ И ИСПИТИВАЊЕ
Датум објаве:12.03.2018.
Рок:12.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:13-ОПД-2018
НАБАВКА ПИЋА
Датум објаве:08.03.2018.
Рок:19.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:20-ЈНМВД-2018
Услуге завршне графичке производње
Датум објаве:07.03.2018.
Рок:10.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:06_ОПУ_2018
Инострани часописи
Датум објаве:07.03.2018.
Рок:19.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:19-јнмвд-2018
Набавка опреме за аудиотехнику обликована по партијама
Датум објаве:06.03.2018.
Рок:16.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:17-ЈНМВД-2018
ФОТОАПАРАТ
Датум објаве:06.03.2018.
Рок:15.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:16-ЈНМВД-2018
ОФСЕТ ШТАМПЕ
Датум објаве:05.03.2018.
Рок:05.04.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05_ОПУ_2018
Еталонирање референтних еталона Лабораторије за метрологију
Датум објаве:05.03.2018.
Рок:04.04.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05-ЈНМВУ-2018
Мерно-управљачки систем за уређај за мерење и контролу вибрација котрљајних лежаја
Датум објаве:02.03.2018.
Рок:13.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:15-ЈНМВД-2018
РЕЗНИ АЛАТИ
Датум објаве:01.03.2018.
Рок:12.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:13-ЈНМВД-2018
СТОЛАРСКИ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ СЕЧЕН?А
Датум објаве:20.02.2018.
Рок:02.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11_ЈНМВД_2018
Услуга одржавања штампача
Датум објаве:20.02.2018.
Рок:01.03.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04јнмву-2018
СИТНИ ПОТРОШНИ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Датум објаве:14.02.2018.
Рок:22.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10-ЈНМВД-2018
НАБАВКА ПИЋА
Датум објаве:14.02.2018.
Рок:23.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:08-ЈНМВД-2018
Набавка добара за водовод и канализацију
Датум објаве:13.02.2018.
Рок:21.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09-ЈНМВД-2018
Материјал за одржавање чистоће
Материјал за одржавање наставе
Датум објаве:08.02.2018.
Рок:19.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:07-ЈНМВД-2018
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Обнова лиценце за антивирус програм СОПХОС
Датум објаве:02.02.2018.
Рок:05.03.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08_ОПД_2018
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
Датум објаве:31.01.2018.
Рок:02.03.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07_ОПД_2018
НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
Датум објаве:24.01.2018.
Рок:02.02.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05_ЈНМВД_2018
Материјал за одржавање наставе
Датум објаве:17.01.2018.
Рок:25.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВД-2018
Сервис и потрошни материјал дигиталне машине за црно-белу штампу типа Xероx Д95
Ситни потрошни столарски материјал
Датум објаве:16.01.2018.
Рок:26.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02-ЈНМВД-2018
Камера са стативом и меморијском картицом
Датум објаве:15.01.2018.
Рок:25.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмвд-2018
Услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству и котизација
_Услуге ресторана са италијанском кухињом
Датум објаве:12.01.2018.
Рок:22.01.2018.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВУ-2018
Услуга обезбеђивања превоза аутобусом и комбијем у земљи и иностранству
Датум објаве:09.01.2018.
Рок:17.01.2018.
Врста поступка:Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Број предмета:01ППСОП-2018
Услуге студентске (омладинске)задруге
Датум објаве:08.01.2018.
Рок:08.02.2018.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02ОПУ-2018