Обавештења

План јавних набавки за 2018. годину18.01.2018.20180118
Услуге превоза аутомобилом, авионом са смештајем, аутобусом и комбијем у земљи и инстранству10.11.2017.20171110
Услуге сервисирања рачунара, биротехничке опреме и фокопир апарата10.11.2017.20171110
Модел техничке спецификације11.07.2017.20170711
Захтев за покретање поступка јавне набавке11.07.2017.20170711
Обавештење за запослене о спроведеном поступку јавне набавке услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству и котизације. Изабрани понуђач је БТ ПЕГРОТОУР (ХРГ СЕРБИА&МОНТЕНЕГРО). У прилогу се налазе контак телефони ХРГ и идентификациони лист.18.05.2017.20170518
Списак реализованих јавних набавки за 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. годину18.05.2017.20170518