Обавештења

План набавки за 2017. годину13.10.2017.20171013
СПИСАК РЕСТОРАНА И КЕТЕРИНГ09.08.2017.20170809
Модел техничке спецификације11.07.2017.20170711
Захтев за покретање поступка јавне набавке11.07.2017.20170711
Обавештење за запослене о спроведеном поступку јавне набавке услуге оператера мобилне телефоније.18.05.2017.20170518
Обавештење за запослене о спроведеном поступку јавне набавке услуге авио и другог превоза, смештаја у земљи и иностранству и котизације. Изабрани понуђач је БТ ПЕГРОТОУР (ХРГ СЕРБИА&МОНТЕНЕГРО). У прилогу се налазе контак телефони ХРГ и идентификациони лист.18.05.2017.20170518
Списак реализованих јавних набавки за 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. годину18.05.2017.20170518