Контакт


24.06.2014. - 08:34 

Факултет техничких наука


Трг Доситеја Обрадовића 6, 21102 Нови Сад

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs

Локације и објекти