Студијски програми (акредитовано 01.01.2013. - 01.06.2019.)


24.06.2014. - 07:48 
Студијски програми који су акредитовани у периоду  од 01.01.2013. - 01.06.2019.

Анимација у инжењерству
Архитектура
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије
Енергетика, електроника и телекомуникације
Енергетика и процесна техника
Геодезија и геоматика
Грађевинарство
Графичко инжењерство и дизајн
Индустријско инжењерство
Информациони инжењеринг
Инжењерски менаџмент
Инжењерство информационих система
Инжењерство заштите на раду
Инжењерство заштите животне средине
Мехатроника
Механизација и конструкционо машинство
Мерење и регулација
Поштански саобраћај и телекомуникације
Примењено софтверско инжењерство
Производно машинство
Рачунарство и аутоматика
Саобраћај и транспорт
Сценска архитектура, техника и дизајн
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Софтверско инжењерство и информационе технологије - Лозница
Техничка механика и дизајн у техници
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Анимација у инжењерству
Архитектура
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије
Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму
Енергетика, електроника и телекомуникације
Енергетика и процесна техника
Геодезија и геоматика
Графичко инжењерство и дизајн
Грађевинарство
Индустријско инжењерство
Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије
Информациони инжењеринг
Информациони и аналитички инжењеринг
Инжењерски менаџмент
Инжењерство информационих система
Инжењерство иновација
Инжењерство третмана и заштите вода - ТЕМПУС
Инжењерство заштите на раду
Инжењерство заштите животне средине
Математика у техници (I годишње упис до шк 2019/20.)
Механизација и конструкционо машинство
Мехатроника
Мерење и регулација
Планирање и управљање регионалним развојем
Поштански саобраћај и телекомуникације
Примењено софтверско инжењерство
Производно машинство
Рачунарство и аутоматика
Саобраћај и транспорт
Сценска архитектура и дизајн
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Техничка механика и дизајн у техници
Управљање ризиком од катострофалних догађаја и пожара