Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер енергетских технологија (Маст. инж. енерг. техн.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Енергетске технологије: Техничко-технолошке науке


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Студијски програм Чисте енергетске технологије је конципиран као интердисциплинаран студијски програм, кога доминантно чине две научне области, машинско инжењерство и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Гвозденац Урошевић др Бранка
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет 1330008
Изборни предмет 2220006
Изборни предмет 3220006
Изборни предмет 4330007

Година: 1, Семестар: Летњи

Стручна пракса000033
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00020015
Израда и одбрана мастер рада00001015