Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер енергетских технологија (Маст. инж. енерг. техн.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Енергетске технологије: Техничко-технолошке науке


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Овај студијски програм је интегративан, интердисциплинаран и глобалан. Он интегрише постојеће потенцијале на факултету техничких наука са намером да постане интегративни елемент Универзитета у Новом Саду. По природи ствари је област енергетике интердисциплинарна. У другој половини прошлог века су студијски програми развијани са циљем специјализације за поједина занимања. Ствари су потпуно измењене у садашњости, јер је улога Србије веома измењена у односу на претходна времена. Данас смо оријентисани на услуге и са малим могућностима развоја сопствених технологија. Глобалност произилази из недвосмислено глобалног значаја енергетике и заштите животне средине....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Гвозденац Урошевић др Бранка
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет 1330008
Изборни предмет 2220006
Изборни предмет 3220006
Изборни предмет 4330007

Година: 1, Семестар: Летњи

Стручна пракса000033
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00020015
Израда и одбрана мастер рада00001015