Сертификати ФТН-а

Стратегија обезбеђења квалитета27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат BS OHSAS 18001: 2007 (српски)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат BS OHSAS 18001: 2007 (руски)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат BS OHSAS 18001: 2007 (енглески)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат BS OHSAS 18001: 2007 (немачки)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат Ен ISO 14001: 2004 (српски)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат Ен ISO 14001: 2004 (руски)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат Ен ISO 14001: 2004 (енглески)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат Ен ISO 14001: 2004 (немачки)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат Ен ISO 9001: 2008 (српски)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат Ен ISO 9001: 2008 (руски)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат Ен ISO 9001: 2008 (енглески)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат Ен ISO 9001: 2008 (немачки)27.07.2016.20160727
ФТН Сертификат ISO 9001:2008 (српски)01.01.2008.20080101
ФТН Сертификат ISO 9001:2008 (english)01.01.2008.20080101
ФТН Сертификат ISO 14001:2004 (српски)01.01.2008.20080101
ФТН Сертификат ISO 14001:2004 (english)01.01.2008.20080101
ФТН Сертификат OHSAS 18001:2007 (српски)01.01.2008.20080101
ФТН Сертификат OHSAS 18001:2007 (english)01.01.2008.20080101