Конференције


21.07.2015. - 10:51 

Главни организатор скупа (НИО) Факултет техничких наука у Новом СадуПланирани научни скупови у земљи у 2015. години по приоритетима:

21 Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА Универзитет у променама

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

Универзитет у Новом Саду
Златибор 16-20 фебруар 2015
У сусрет хуманом граду/Towards a Human City

Карактер скупа:Међународни
Интервал одржавања: Сваке 2 године

АП Војводина - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Нови Сад 22-23 октобар 2015
First International IEEE CE Workshop Нови Сад

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

IEEE CE Chapters of Greece and Russia
Нови Сад 11 март 2015
18th International Symposium on Power Electronics - Ее2015

Карактер скупа:Међународни
Интервал одржавања: Сваке 2 године

Друштво за енергетску електронику, Нови Сад,Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд, Новосадски сајам, Нови Сад
Централна зграда Универзитета у Новом Саду 2015
Заједничка конференција University of Pecs и ФТН

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

University of Pecs
Нови Сад мај 2015
Workshop пројекат ELISE - iMUSEUM

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

TU Ilmenau, Немачка
Нови Сад септембар 2015
ХАРДВЕР И СОФТВЕР

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад октобар 2015
КОНФЕРЕНЦИЈА " САВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПРАКСА 2015"

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

Друштво грађевинских инжењера Новог Сада, Нови Сад
Андревље, Едукативни центар за привредно технолошки развој Војводине " ЦеПТОР 14. и 15. мај 2015
XIII међународни скуп "iNDiS 2015"

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке 3 године

ФТН
Нови Сад 01-03. октобар 2015
International Congress of Precision Machining 2015

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке 2 године

Faculty of production Tehnologies and Management of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Чешка
Нови Сад 01-03 октобар 2015
Завршна конференциа WBCInno пројекта"

Карактер скупа:Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Нови Сад септембар 2015.
Завршна конференција SENSEIVER пројекта

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Нови Сад октобар 2015
The 7th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET 2015

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке 2 године

Faculty of Engineering, Princ of Songkla University (PSU), Thailand
Тајланд 19 и 20 јун
Социјални идентитет у условима кризе и њен утицај на европске интеграције

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Нови Сад 12. јун 2015
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

Савез заштите на раду Војводине, Нови Сад, Удружење за безбрдност на раду "28. април" Македонија
Тара октобар 2015
12th International Scientific Conference MMA 2015 - Advanced Production Technologies

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке 3 године

ФТН
Нови Сад новембар 2015
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА У МЕДИЦИНИ

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад новембар 2015
IX Међународни форум о чистим енергетским технологијама

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

ИНЕА - Институт за европске послове, Дизелдорф
Нови Сад октобар 2015
Научно - стручна конференција - ЕТИКУМ 2015

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Нови Сад јун 2015
VII Међународни симпозијум студената докторских студија грађевинарства, архитектуре и заштие животне средине "PhIDAC 2015"

Карактер скупа:Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Нови Сад септембар 2015