Анкете


24.06.2014. - 04:48 
Како би се кроз сугестије студената побољшао квалитет студија и убрзала обрада података, управа Факултета одлучила је да студенти убудуће попуњавају обавезну анкету преко студентског WEB сервиса. Анкетирање се спроводи у складу са Законом о високом образовању и стандардима за акедитацију. Правилник о анкетирању и изглед анкетних листа усвојен је на нивоу Универзитета. Анкете су у потпуности анонимне.
Студенти су обавезни да попуне следеће анкете:

Анкету за оцењивање студијског програма у целини. Обавезу попуњавања ове анкете имају студенти свих нивоа студија који су одбранили завршни рад. Анкета се попуњава преко судентског WEB сервиса, пре добијања уверења о завршеним студијама. Анкету за оцењивање учесника у наставном процесу. Попуњавањем ове анкете студенти оцењују наставно особље Факултета. Евалуација предавача одређеног предмета спроводи се на предавњу, једном у току семестра. Термини предвиђени за ову анкету налазе се у годишњем календару. Анкету за оцењивање појединачног предмета. Ова анкета спроводи се кроз цео ток студија, попуњавањем упитника на студентском WEB сервису. Студенти попуњавају анкету након положеног испита из одређеног предмета, најкасније до уписа летњег семестра. Анкету за оцењивање рада Факултета и његових делова – Оцењивање се врши попуњавањем формулара на студентском WEB сервису. Анкетирање се спроводи у септембру, приликом уписа године.

ИСПУЊАВАЊЕ АНКЕТА ЈЕ НЕОПХОДАН ПРЕДУСЛОВ ЗА УПИС ГОДИНЕ, ОВЕРУ СЕМЕСТРА ИЛИ ДОБИЈАЊЕ УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНИМ СТУДИЈАМА !

Молимо кориснике WEB сервиса да пре него што се улогују прочитају :
Најчешће постављана питања у вези анкете

Уколико имате проблема при логовању, молимо вас да се јавите на e-mail : ftnankete@uns.ac.rs

Правилник о вредновању квалитета наставног процеса и рада факултета