Акредитација
Од оснивања, 1960. године Факултет техничких наука је посвећен остварењу квалитетних процеса образовања који су засновани на успешним резултатима научно-истраживачког рада и њиховој примени у реалним условима. Током времена Факултет је, према уоченим потребама привредног окружења као и према актуелним потребама друштва, развио студијске програме који образују учеснике у наступајућим технолошким и социо-економским променама у друштву, развијајући при том упоредо и сопствене, компетентне људске и технолошке ресурсе који обезбеђују остварење мисије.

Уверења о акредитацији студијских програма10.10.2019.20191010
Акредитација за обављање научноистраживачке делатности Факултета техничких наука Универзитета30.10.2019.20191030
Мере и субјекти обезбеђења квалитета30.10.2019.20191030
Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Факултета техничких наука11.04.2017.20170411
Правилници17.01.2019.20190117
Дозвола за рад22.06.2023.20230622
Научноистраживачки рад Факултета техничких наука24.09.2014.20140924
Акредитација за обављање наставне делатности на Факултета техничких наука26.10.2012.20121026
Стратегија обезбеђења квалитета26.05.2023.20230526
Политика СМ11.10.2019.20191011
Основни задаци и циљеви11.10.2019.20191011
Мисија и визија Факултета11.10.2019.20191011
ФТН акредитован у првом кругу09.05.2008.20080509