Акредитација
Од оснивања, 1960. године Факултет техничких наука је посвећен остварењу квалитетних процеса образовања који су засновани на успешним резултатима научно-истраживачког рада и њиховој примени у реалним условима. Током времена Факултет је, према уоченим потребама привредног окружења као и према актуелним потребама друштва, развио студијске програме који образују учеснике у наступајућим технолошким и социо-економским променама у друштву, развијајући при том упоредо и сопствене, компетентне људске и технолошке ресурсе који обезбеђују остварење мисије.

Уверење о акредитацији студијских програма06.03.2018.20180306
Акредитација за обављање научноистраживачке делатности Факултета техничких наука Универзитета18.01.2016.20160118
Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Факултета техничких наука11.04.2017.20170411
Правилници17.01.2019.20190117
Дозвола за рад05.06.2018.20180605
Научноистраживачки рад Факултета техничких наука24.09.2014.20140924
Акредитација за обављање наставне делатности на Факултета техничких наука26.10.2012.20121026
Стратегија обезбеђења квалитета11.04.2017.20170411
Политика ИСМ11.04.2017.20170411
Основни задаци и циљеви26.10.2012.20121026
Мисија и визија Факултета26.10.2012.20121026
ФТН акредитован у првом кругу09.05.2008.20080509