Акредитација за обављање научноистраживачке делатности Факултета техничких наука Универзитета


19.02.2007. - 00:00 
На основу одлуке Одбора за акредитацију Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 19.фебруара 2007. године, Факултет техничких наука је прва високошколска установа у Србији акредитована за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса.

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација је донео одлуку којом је Факултет техничких наука је акредитован у свим научним областима којима се бави.