Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Тамара Купрешанин (E2 102/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Једно решење ланца-блокова
Тема (Eng):One solution of blockchain
Датум одбране:07.07.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСилвиа Гилезан
Редовни професор
МенторМирослав Поповић
Редовни професор
ЧланМиодраг Ђукић
Доцент
 
Студент:Александра Кнежевић (IT 36/2017)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Истраживање спремности студената за реализацију предузетничке идеје
Тема (Eng):Research of students' readiness for the realization of an entrepreneurial idea
Датум одбране:28.06.2022. 13:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Ванредни професор
МенторСлавица Митровић-Вељковић
Ванредни професор
ЧланСтеван Милисављевић
Ванредни професор