проф. др Миро Говедарица


Недостаје слика

др Миро Говедарица

Редовни професор


Телефон021/485-4589
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Миро Говедарица завршио је Грађевински факултет у Сарајеву 1987. године, са просечном оценом (9,17), а магистрирао је на Факултету техничких наука у Новом саду, 1998. године, с највишом просечном оценом (10,00). Докторирао је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, 2001. године. Највећи део досадашњег радног ангажовања провео је на Факултету техничких наука у Новом Саду, где је стално запослен од фебруара 1994. године, прво у својству асистента - приправника, затим асистента, доцента, ванредног професора и, сада редовног професора. Високошколско образовање, радно искуство, постдипломско усавршавање, ангажовање у универзитетској настави и истраживачки рад кандидата су у целини посвећени области геоинформатике и геоматике. Практични и теоријски резултати припадају дисциплинама, као што су: објектно оријентисано софтверско инжењерсто, базе података, базе података са просторним проширењима, системи за управљање базама података, развоју сервисно оријентисаних информационих и геоинформационих система, фотограметрији, ласерском скенирању, даљинској детекцији, глобалним навигационим сателитским исстемима, геосервисима и инфраструктури геопросторних података. Посебну пажњу у свом раду је поклонио аутоматизмима у изради програмских спецификација и компоненти, као и имплементацији сервисно оријентисаних геопростроних система.

Редовни професор
26.04.2012.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.04.2002.01.03.2004.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор21.06.2007.01.04.2012.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Доцент01.04.2004.01.06.2007.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2018.Катедра за системе, сигнале и управљање
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Терестричко - фотограметријско снимање и израда нацрта (погледа) Сулејманпашића куле у Оџаку код Бугојна

Диплома

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет у Сарајеву

1987

Генерисање скупа међурелационих ограничења имплементационе шеме базе података

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1998

Аутоматизовани развој прототипова апликација информационог система

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаАболмасов Б., Ристић А., Говедарица М.: Landslide Science and Practice, Volume 2: Early Warning, Instrumentation and Monitoring, "Applying GPR and 2D ERT for Shallow Landslides Characterization: A Case Study", Berlin, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, 2013, str. 495-502, ISBN 978-3-642-31444-5
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиРистић А., Бугариновић Ж., Вртунски М., Говедарица М., Петровачки Д.: Integration of modern remote sensing technologies for faster utility mapping and data extraction, Construction and Building Materials, 2017, ISSN 0950-0618(02)00045-4, UDK: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.030
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЈовановић Д., Говедарица М., Сабо Ф., Сладић Д., Ристић А.: Сpatial analysis of high-resolution urban thermal patterns in Vojvodina, Serbia, Geocarto International, 2014, Vol. 30, No 3-4, ISSN 1010-6049, UDK: DOI:10.1080/10106049.2014.985747
(М23) Рад у међународном часописуSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Pržulj Đ.: The Use of Ontologies in Cadastral Systems, in press, DOI 10.2298/CSIS141031009S http://www.comsis.org/archive.php?show=ppricist01-2015 (2014 IF = 0.575), Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2015, Vol. 12, No 3, pp. 1033-1053, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D., Ristić A.: Spatial analysis of high-resolution urban thermal patterns in Vojvodina, Serbia, Geocarto International, 2014, Vol. 30, No 3-4, ISSN 1010-6049, UDK: DOI:10.1080/10106049.2014.985747
(М23) Рад у међународном часописуСладић Д., Радуловић А., Говедарица М., Јовановић Д., Пржуљ Ђ.: The Use of Ontologies in Cadastral Systems, in press, DOI 10.2298/CSIS141031009S http://www.comsis.org/archive.php?show=ppricist01-2015 (2014 IF = 0.575), Computer Science and Information Sistems, 2015, Vol. 12, No 3, pp. 1033-1053, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуПајић В., Говедарица М., Амовић М.: Model of Point Cloud Data Management System in Big Data Paradigm, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2018, Vol. 7, No 265, pp. 1-15, ISSN 2220-9964
(М23) Рад у међународном часописуРадуловић А., Сладић Д., Говедарица М.: Towards 3D Cadastre in Serbia: Development of Serbian Cadastral Domain Model doi:10.3390/ijgi6100312, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2017, Vol. 5, No 10, pp. 312-333, ISSN 2220-9964
(М23) Рад у међународном часописуMiro Govedarica, Dušan Petrovački, Dubravka Sladić, Aleksandra Ristić, Dušan Jovanović, Vladimir Pajić, Milan Vrtunski, Aleksandar Ristic ENVIRONMENTAL DATA IN SERBIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE - GEOPORTAL OF ECOLOGY Journal of Environmental Protection and Ecology JEPE 2011 (IF 2010 0.178)
(М23) Рад у међународном часописуJasmina Nedeljković Ostojić, Miro Govedarica, Toša Ninkov, Analysis of Structure Surveying Method by 3D Laser Scanners Geodetski list:glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 65(88); 1; (2011) (IF 2010 0.038)
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., Jovanović D., Sabo F., Borisov M., Vrtunski M., Alargić I.: Comparison of MODIS 250 m products for early corn yield predictions: a case study in Vojvodina, Serbia, Open Geosciences, 2016, Vol. 8, No 1, pp. 747-759, ISSN 2391-5447, UDK: https://doi.org/10.1515/geo-2016-0070
(М23) Рад у међународном часописуRistić A., Abolmasov B., Govedarica M., Petrovački D., Ristić A.: Shallow-landslide spatial structure interpretation using a multi-geophysical approach, Acta Geotechnica Slovenica, 2012, Vol. 9, No 1/2012, pp. 47-59, ISSN 1854-0171
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPavićević J, Luković I, Mogin P, Govedarica M, "Information System Design and Prototyping Using Form Types", INSTICC I International Conference on Software and Data Technologies", Setubal, Portugal, September 11-14, 2006, Proceedings, ISBN: 972-8865-69-4, Vol. 2, pp. 157-160.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈаковљевић Г., Говедарица М.: Water Body Extraction and Flood Risk Assessment Using Lidar and Open Data, 1. International Scientific Conference on Climate Change Adaptation in Eastern Europe, Banja Luka, 3-5 Jul, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГоведарица М., Јаковљевић Г., Alvarez-Taboada F.: Flood risk assessment based on LiDAR and UAV points clouds and DEM, 1. Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology, Berlin, 10-13 Septembar, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈаковљевић Г., Говедарица М., Alvarez-Taboada F.: Assessment of biological and physic chemical water quality parameters using Landsat 8 time series, 1. Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology, Berlin, 10-13 Septembar, 2018
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоНови технолошки поступак за управљање наменом пољопривредних површина у АП Војводини – уређење земљишне територије засновано на савременим геоинформационим технологијама и системима, 2007
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуD. Petrovački, Z. Konjović, M.Govedarica “GPS Network in Serbia“, 2nd Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems SISY 2004, Subotica, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКоњовић З, Петровачки Д, Говедарица М, Керац М, Ердељан А ,“GPS-BASED SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE ”, зборник радова на CD-у, InterGeoEast Conference form Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Београд, Србија и Црна Гора, 2004
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуДушан Јовановић, Миро Говедарица, Срдјан Попов, Дубравка Бошковић, Владимир Пајић: APPLIANCE OF SOFTWARE TOOLS FOR CREATION MAPS 1:25000 BASED ON PHOTOGRAMMETRIC SURVEYING FOR SCALE 1:5000, Intergeoeast, Conference For Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Serbia, Belgrade, Зборник радова на CD-у, 2006, ISBN 86-85079-01-2.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Могин П, Луковић И, Говедарица М, "Принципи пројектовања база података", II издање, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад,2004, ИСБН: 86-80249-81-5, 700 стр.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРистић А, Говедарица М, Коњовић З, Петровачки Д „Један приступ у коришћењу ГПС мреже за детекцију подземних инсталација“, Саветовање Мреже перманентних станица – Перспективе и примене, Геодетски Завод Србије, Врњачка Бања, 2005
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRistić, A., Petrovački, D., Govedarica, M.: A New Method to Simultaneously Estimate the Radius of a Cylindrical Object and the Wave Propagation Velocity from GPR Data, Computers & Geosciences, 2009, Vol. 35, Broj 8, str. 1620-1630, ISSN 0098-3004
(М23) Рад у међународном часописуMogin P, Luković I, Govedarica M: Extended Referential Integrity, Novi Sad Journal of Mathematics, 2000, Vol. 30, No. 3, str. 111- 122, ISSN 1450-5444.
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica Miro, Borisov Mirko, THE ANALYSIS OF DATA QUALITY OF TOPOGRAPHIC MAPS, JOURNAL GEODETSKI VESTNIK (IF 2010 0.215) ISSN 0351-0271
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica Miro, Boskovic Dubravka, Petrovacki Dusan, Ninkov Tosa, Ristic Aleksandar Metadata Catalogues in Spatial Information Systems (Review) GEODETSKI LIST, (2010), vol. 64 br. 4, str. 313-334 (IF 2009 0.167)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFlooding bank structure modelling using GPR, GNSS and airborne laser scanning technologies, 3. The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, Berlin: Senate Department for Urban Development Berlin, 30-2 Novembar, 2009, str. 99-103, ISBN 978-3-938373-93-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObject Based Image Analysis in Forestry Change Detection, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, , str. 231-236, ISBN 978-1-4244-7395-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOntology Development for Land Administration, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, , str. 437-442, ISBN 978-1-4244-7395-3
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаGenerating XML Based Specifications of Information Systems, ComSIS (Computer Science and Information Systems ISSN 1820-0214), 2004
(М51) Рад у водећем часопису националног значаја A Generator of SQL Schema Specifications, ComSIS (Computer Science and Information Systems ISSN 1820-0214), 2007
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоeTerraSoft - Sistem za upravljanje zamljisnom administracijom, 2002
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоProjektovanje i implementacija GPS mreže permanentnih stanica za celokupnu teritoriju Vojvodine, 2004
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду26.04.2012.
Ванредни професорГеоинформатикаФакултет техничких наука21.06.2007.
ДоцентИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука01.04.2002.
Асистент - стари називИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука15.11.1998.
Асистент приправникИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука22.02.1994.