доц. др Дубравка Сладић


Недостаје слика

др Дубравка Сладић

Доцент


Телефон021/485-2260
E-mail
Академско звањеДоцент

Дубравка Сладић је доцент на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Србија.  У току рада објавила је више од 30  научно/стручних радова (укључујући 7 радова у ИСИ часописима) и учествовала на већем броју пројеката. Аутор је монографије Семантичко оријентисани просторни системи. Области интересовања су геоинформационе технологије и системи, инфраструктура просторних података, сервисно оријентисана архитектура, технологије за прикупљање и обраду просторних података, стандардизација у области ГИС-а, примена геоинформационих технологија и система у различитим областима као што су катастар непокретности, водопривреда, пољопривреда, заштита животне средине, итд. Активно се служи енглеским језиком.

Доцент
20.06.2013.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом24.01.2013.01.06.2013.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Асистент са магистратуром29.03.2010.01.01.2013.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Стручни сарадник-Лаборант15.02.2009.01.03.2010.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Стручни сарадник-Лаборант15.02.2008.01.02.2009.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
НазивУ Установи
Дистрибуција тачног времена употребом ГПС технологије

Диплома

Рачунарске науке

Факултет техничких наука

2004

Стандардизована архитектура геоинформационог система водопривреде Србије

Магистратура

Аутоматика и управљање системима

Факултет техничких наука

2008

Модел онтологија просторних система

Докторат

Аутоматика и управљање системима

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D., Ristić A.: Spatial analysis of high-resolution urban thermal patterns in Vojvodina, Serbia, Geocarto International, 2014, Vol. 30, No 3-4, ISSN 1010-6049, UDK: DOI:10.1080/10106049.2014.985747
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., Petrovački D., Sladić D., Ristić A., Jovanović D., Pajić V., Vrtunski M., Ristić A.: ENVIRONMENTAL DATA IN SERBIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE - GEOPORTAL OF ECOLOGY (IF 2012 0.259), Journal of Environmental Protection and Ecology, 2012, Vol. 13, No. 3A, pp. 1997–2006, ISSN 1311-5065
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., Sladić D., Petrovački D., Ninkov T., Ristić A.: Metadata Catalogues in Spatial Information Systems (2009 IF = 0.167), Geodetski list, 2010, Vol. 64, No 4, pp. 313-334, ISSN 0016-710X, UDK: 528
(М23) Рад у међународном часописуRadulović A., Sladić D., Govedarica M.: Towards 3D Cadastre in Serbia: Development of Serbian Cadastral Domain Model doi:10.3390/ijgi6100312, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2017, Vol. 5, No 10, pp. 312-333, ISSN 2220-9964
(М23) Рад у међународном часописуPržulj Đ., Majstorović N., Sladić D., Radulović A., Govedarica M.: Domain model for cadastral systems with land use component http://dx.doi.org/10.1080/00396265.2017.1393602, Survey Review, 2017, ISSN 0039-6265
(М23) Рад у међународном часописуSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Pržulj Đ.: The Use of Ontologies in Cadastral Systems, DOI 10.2298/CSIS141031009S http://www.comsis.org/archive.php?show=ppricist01-2015 (2014 IF = 0.575), Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2015, Vol. 12, No 3, pp. 1033-1053, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуSladić D., Govedarica M., Pržulj Đ., Radulović A., Jovanović D., Ontology for real estate cadastre (IF 2012 - 0.290), Survey Review , 2013, ISSN: 0039-6265, Vol 45, pp. 357-371
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Ontology Based Software Architecture for Composition of Geospatial Services, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” din Timisoara,ROMANIA, 2013, Vol. 58, No 1, pp. 5-14, ISSN 1224-600X
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниSladić D.: Geoportal of Republika Srpska, 1. Modern Geodesy and Land Management, Novi Sad: University of Appl. Sciences TFH Georg Agricola (TFH) from Bohum, Germany and University of Novi Sad, Faculty of Tehnical Sciences (FTN) from Novi Sad, Serbia, 4-9 Novembar, 2013
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRistić A., Govedarica M., Pržulj Đ., Sladić D.: European cadastre in Serbia - domain model, 1. International Scientific Conference - Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields, Kladovo: University of Belgrade - Faculty of Civil Engineering, 24-26 Jun, 2011, pp. 45-49, ISBN 978-86-7518-135-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Govedarica M., Pržulj Đ., Sladić D.: European cadastre in Serbia - domain model, 1. International Scientific Conference - Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields, Kladovo: University of Belgrade - Faculty of Civil Engineering, 24-26 Jun, 2011, pp. 45-49, ISBN 978-86-7518-135-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGovedarica M., Sladić D., Jovanović D., Radulović A.: Cadastral and Hydrographic Data in Spatial Data Infrastructure of Republic of Srpska, 5. SDI Days 2013, Šibenik: Republic of Croatia - State Geodetic Administration, Gruška 20, HR-10000 Zagreb, Croatia, 26-27 Septembar, 2013, pp. 79-84, ISBN 978-953-293-520-2, UDK: 978-953-293-519-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D.: Open Satellite Data for the area of Serbia, 5. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2015), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11 Mart, 2015, pp. 111-116
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Rašić D.: THE USE OF ONTOLOGIES IN CADASTRAL SYSTEMS, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 9-13 Mart, 2014, pp. 256-261, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Software Architecture for Semantically Enhanced Composition of Geoservices in Cadastral Systems, 7. IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics - SACI, Temišvar: IEEE, 24-26 Maj, 2012, pp. 249-254, ISBN 978-1-4673-1014-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Jovanović D., Petrovački D.: Spatial Metadata and Ontologies in Cadastral Systems, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2012, pp. 11-22, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Radulović A.: A solution for efficient management of GIS data in urban planning, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Surveying Geology
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M., Pržulj Đ.: Ontology Development for Land Administration, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 2010, pp. 437-442, ISBN 978-1-4244-7395-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D.: Open Satellite Data for the area of Serbia, 5. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2015), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11 Mart, 2015, pp. 127-132, ISBN ISBN:978-86-85525-16
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGovedarica M., Sladić D., Jovanović D., Radulović A.: Cadastral and Hydrographic Data in Spatial Data Infrastructure of Republic of Srpska, 5. SDI Days 2013, Šibenik: Republic of Croatia - State Geodetic Administration, Gruška 20, HR-10000 Zagreb, Croatia, 26-27 Septembar, 2013, pp. 79-84, ISBN 978-953-293-520-2, UDK: 978-953-293-519-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини1. Bošković Dubravka; 2. Ristić Aleksandra; 3. Govedarica Miro; 4. Pržulj Đorđe; Ontology Development for Land Administration, IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY) (8 ; Subotica ; 2010), Str. 437-442, ISBN 978-1-4244-7395-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Jovanović D., Petrovački D.: Spatial Metadata and Ontologies in Cadastral Systems, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, pp. 11-22, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Semantic Metadata in Spatial Information Systems, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 8-10 Septembar, 2011, pp. 231-236, ISBN 978-1-4577-1973-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Ristić A.: A solution for efficient management of GIS data in urban planning, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Surveying Geology, SGEM, Bulgaria, 2011, pp. 355-362, ISBN 978-954-91818-1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Ristić A.: Semantic Metadata in Spatial Information Systems, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 8-10 Septembar, 2011, pp. 231-236, ISBN 978-1-4577-1973-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Sladić D., Govedarica M., Ristić A., Jovanović D.: Towards 3D Utility Network Cadastre: Extended Serbian LADM Country Profile, 6. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Delft: International Federation of Surveyors, 2-4 Oktobar, 2018, pp. 95-107, ISBN 978-87-92853-80-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJanečka K., Bydłosz J., Radulović A., Vučić N., Sladić D., Govedarica M.: Lessons learned from the Creation of the LADM based Country Profiles, 7. The 7th Land Administration Domain Model Workshop, Zagreb: International Federation of Surveyors (FIG) , 11-13 April, 2018, pp. 171-192, ISBN 978-87-92853-68-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGovedarica M., Radulović A., Sladić D., Popović D.: LADM – Experiences and Challenges in Implementation, 7. The 7th Land Administration Domain Model Workshop, Zagreb: International Federation of Surveyors (FIG) , 11-13 April, 2018, pp. 194-212, ISBN 978-87-92853-68-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Sladić D., Govedarica M.: Serbian Profile of the Land Administration Domain Model (8698) http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/p03g/P03G_radulovic_sladic_et_al_8698.pdf, 7. FIG Working Week 2017, Helsinki: International Federation of Surveyors - FIG, 29-2 Maj, 2017, pp. 1-13, ISBN ISSN 2307-4086
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović D., Govedarica M., Sladić D., Radulović A.: Geoportal of the Republic of Srpska, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: University of Novi Sad, 2012, pp. 23-33, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Ristić A.: Software Architecture for Semantically Enhanced Composition of Geoservices in Cadastral Systems, IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Timisoara, 2012, ISBN 978-1-4673-1014-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Software Architecture for Semantically Enhanced Composition of Geoservices in Cadastral Systems, 7. IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics - SACI, Temišvar: IEEE, 24-26 Maj, 2012, pp. 249-254, ISBN 978-1-4673-1014-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Processes in Cadastre: Process Model for Serbian 3D Cadastre, 6. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Delft: International Federation of Surveyors, 2-4 Oktobar, 2018, pp. 39-56, ISBN 978-87-92853-80-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Cadastral Records in Serbian Land Administration (8731), http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/ts01a/TS01A_sladic_radulovic_et_al_8731.pdf, 7. FIG Working Week 2017, Helsinki: International Federation of Surveyors: FIG, 29-2 Maj, 2017, pp. 1-11, ISBN 2307-4086
(М51) Рад у водећем часопису националног значаја1. Говедарица Миро; 2. Луковић Иван; 3. Бошковић Дубравка; Модел структуре података Геоинформационог система водопривреде Србије, Водопривреда, Југословенско друштво за одводњавање и наводњавање, Београд ISSN: 0350-0519, Vol. 39, No. 5-6, Стр. 326-336
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСладић Д., Вртунски М., Аларгић И., Радуловић А., Петровачки Д.: Развој Геопортала за мониторинг клизишта., Гласник српског географског друштва, Географски факултет, Београд, 2012, ИССН 0350-3593
(М52) Рад у часопису националног значајаСладић Д., Говедарица М., Радуловић А., Петровачки Д.: Семантичко означавање ОГЦ базираних геосервиса, Инфо М – Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, 2012, Вол. 42, пп. 29-36, ИССН 1451-4397
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСладић Д.: Модел онтологија просторних система, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2013
(М72) Одбрањен магистарски радБошковић Дубравка; Стандардизована архитектура геоинформационог система водопривреде Србије - магистарска теза
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду20.06.2013.
Асистент 1 - магистарАутоматика и управљање системима-геоинформатика29.03.2010.