проф. др Дубравка Сладић


Недостаје слика

др Дубравка Сладић

Редовни професор


Телефон021/485-2260
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Дубравка Сладић је доцент на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Србија.  У току рада објавила је више од 30  научно/стручних радова (укључујући 7 радова у ИСИ часописима) и учествовала на већем броју пројеката. Аутор је монографије Семантичко оријентисани просторни системи. Области интересовања су геоинформационе технологије и системи, инфраструктура просторних података, сервисно оријентисана архитектура, технологије за прикупљање и обраду просторних података, стандардизација у области ГИС-а, примена геоинформационих технологија и система у различитим областима као што су катастар непокретности, водопривреда, пољопривреда, заштита животне средине, итд. Активно се служи енглеским језиком.

Редовни професор
20.06.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом24.01.2013.01.06.2013.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Асистент са магистратуром29.03.2010.01.01.2013.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Стручни сарадник-Лаборант15.02.2009.01.03.2010.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Стручни сарадник-Лаборант15.02.2008.01.02.2009.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Ванредни професор20.06.2019.19.06.2024.Катедра за системе, сигнале и управљање
Доцент20.06.2013.Катедра за системе, сигнале и управљање
НазивУ Установи
Дистрибуција тачног времена употребом ГПС технологије

Диплома

Рачунарске науке

Факултет техничких наука

2004

Стандардизована архитектура геоинформационог система водопривреде Србије

Магистратура

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Модел онтологија просторних система

Докторат

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Development of process model for Serbian cadastre, Land Use Policy, 2020, ISSN 0264-8377
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadulović A., Sladić D., Govedarica M., Ristić A., Jovanović D.: LADM Based Utility Network Cadastre in Serbia, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019, Vol. 8, No 5/206, pp. 1-19, ISSN 2220-9964
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D., Ristić A.: Spatial analysis of high-resolution urban thermal patterns in Vojvodina, Serbia, Geocarto International, 2014, Vol. 30, No 3-4, ISSN 1010-6049, UDK: DOI:10.1080/10106049.2014.985747
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBorisov M., Gavrilović M., Sladić D., Radulović A., Petrović V.: Comparative analysis of length differences between georeference surfaces, Geocarto International, 2020, Vol. 35, ISSN 1010-6049, UDK: DOI:10.1080/10106049.2020.1750065
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., Petrovački D., Sladić D., Ristić A., Jovanović D., Pajić V., Vrtunski M., Ristić A.: ENVIRONMENTAL DATA IN SERBIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE - GEOPORTAL OF ECOLOGY (IF 2012 0.259), Journal of Environmental Protection and Ecology, 2012, Vol. 13, No. 3A, pp. 1997–2006, ISSN 1311-5065
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., Sladić D., Petrovački D., Ninkov T., Ristić A.: Metadata Catalogues in Spatial Information Systems (2009 IF = 0.167), Geodetski list, 2010, Vol. 64, No 4, pp. 313-334, ISSN 0016-710X, UDK: 528
(М23) Рад у међународном часописуRadulović A., Sladić D., Govedarica M.: Towards 3D Cadastre in Serbia: Development of Serbian Cadastral Domain Model doi:10.3390/ijgi6100312, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2017, Vol. 5, No 10, pp. 312-333, ISSN 2220-9964
(М23) Рад у међународном часописуPržulj Đ., Majstorović N., Sladić D., Radulović A., Govedarica M.: Domain model for cadastral systems with land use component http://dx.doi.org/10.1080/00396265.2017.1393602, Survey Review, 2017, ISSN 0039-6265
(М23) Рад у међународном часописуSladić D., Govedarica M., Pržulj Đ., Radulović A., Jovanović D., Ontology for real estate cadastre (IF 2012 - 0.290), Survey Review , 2013, ISSN: 0039-6265, Vol 45, pp. 357-371
(М23) Рад у међународном часописуSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Pržulj Đ.: The Use of Ontologies in Cadastral Systems, DOI 10.2298/CSIS141031009S http://www.comsis.org/archive.php?show=ppricist01-2015 (2014 IF = 0.575), Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2015, Vol. 12, No 3, pp. 1033-1053, ISSN 1820-0214
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Ontology Based Software Architecture for Composition of Geospatial Services, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” din Timisoara,ROMANIA, 2013, Vol. 58, No 1, pp. 5-14, ISSN 1224-600X
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRistić A., Govedarica M., Pržulj Đ., Sladić D.: European cadastre in Serbia - domain model, 1. International Scientific Conference - Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields, Kladovo: University of Belgrade - Faculty of Civil Engineering, 24-26 Jun, 2011, pp. 45-49, ISBN 978-86-7518-135-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Govedarica M., Pržulj Đ., Sladić D.: European cadastre in Serbia - domain model, 1. International Scientific Conference - Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields, Kladovo: University of Belgrade - Faculty of Civil Engineering, 24-26 Jun, 2011, pp. 45-49, ISBN 978-86-7518-135-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниSladić D.: Geoportal of Republika Srpska, 1. Modern Geodesy and Land Management, Novi Sad: University of Appl. Sciences TFH Georg Agricola (TFH) from Bohum, Germany and University of Novi Sad, Faculty of Tehnical Sciences (FTN) from Novi Sad, Serbia, 4-9 Novembar, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGovedarica M., Sladić D., Jovanović D., Radulović A.: Cadastral and Hydrographic Data in Spatial Data Infrastructure of Republic of Srpska, 5. SDI Days 2013, Šibenik: Republic of Croatia - State Geodetic Administration, Gruška 20, HR-10000 Zagreb, Croatia, 26-27 Septembar, 2013, pp. 79-84, ISBN 978-953-293-520-2, UDK: 978-953-293-519-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D.: Open Satellite Data for the area of Serbia, 5. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2015), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11 Mart, 2015, pp. 111-116
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Rašić D.: THE USE OF ONTOLOGIES IN CADASTRAL SYSTEMS, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 9-13 Mart, 2014, pp. 256-261, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Software Architecture for Semantically Enhanced Composition of Geoservices in Cadastral Systems, 7. IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics - SACI, Temišvar: IEEE, 24-26 Maj, 2012, pp. 249-254, ISBN 978-1-4673-1014-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Jovanović D., Petrovački D.: Spatial Metadata and Ontologies in Cadastral Systems, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2012, pp. 11-22, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Radulović A.: A solution for efficient management of GIS data in urban planning, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Surveying Geology
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M., Pržulj Đ.: Ontology Development for Land Administration, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 2010, pp. 437-442, ISBN 978-1-4244-7395-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D.: Open Satellite Data for the area of Serbia, 5. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2015), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11 Mart, 2015, pp. 127-132, ISBN ISBN:978-86-85525-16
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGovedarica M., Sladić D., Jovanović D., Radulović A.: Cadastral and Hydrographic Data in Spatial Data Infrastructure of Republic of Srpska, 5. SDI Days 2013, Šibenik: Republic of Croatia - State Geodetic Administration, Gruška 20, HR-10000 Zagreb, Croatia, 26-27 Septembar, 2013, pp. 79-84, ISBN 978-953-293-520-2, UDK: 978-953-293-519-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини1. Bošković Dubravka; 2. Ristić Aleksandra; 3. Govedarica Miro; 4. Pržulj Đorđe; Ontology Development for Land Administration, IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY) (8 ; Subotica ; 2010), Str. 437-442, ISBN 978-1-4244-7395-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Jovanović D., Petrovački D.: Spatial Metadata and Ontologies in Cadastral Systems, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, pp. 11-22, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Semantic Metadata in Spatial Information Systems, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 8-10 Septembar, 2011, pp. 231-236, ISBN 978-1-4577-1973-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Ristić A.: A solution for efficient management of GIS data in urban planning, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Surveying Geology, SGEM, Bulgaria, 2011, pp. 355-362, ISBN 978-954-91818-1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Ristić A.: Semantic Metadata in Spatial Information Systems, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 8-10 Septembar, 2011, pp. 231-236, ISBN 978-1-4577-1973-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Processes in Cadastre: Process Model for Serbian 3D Cadastre, 6. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Delft: International Federation of Surveyors, 2-4 Oktobar, 2018, pp. 39-56, ISBN 978-87-92853-80-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Cadastral Records in Serbian Land Administration (8731), http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/ts01a/TS01A_sladic_radulovic_et_al_8731.pdf, 7. FIG Working Week 2017, Helsinki: International Federation of Surveyors: FIG, 29-2 Maj, 2017, pp. 1-11, ISBN 2307-4086
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Sladić D., Govedarica M., Ristić A., Jovanović D.: Towards 3D Utility Network Cadastre: Extended Serbian LADM Country Profile, 6. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Delft: International Federation of Surveyors, 2-4 Oktobar, 2018, pp. 95-107, ISBN 978-87-92853-80-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJanečka K., Bydłosz J., Radulović A., Vučić N., Sladić D., Govedarica M.: Lessons learned from the Creation of the LADM based Country Profiles, 7. The 7th Land Administration Domain Model Workshop, Zagreb: International Federation of Surveyors (FIG) , 11-13 April, 2018, pp. 171-192, ISBN 978-87-92853-68-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGovedarica M., Radulović A., Sladić D., Popović D.: LADM – Experiences and Challenges in Implementation, 7. The 7th Land Administration Domain Model Workshop, Zagreb: International Federation of Surveyors (FIG) , 11-13 April, 2018, pp. 194-212, ISBN 978-87-92853-68-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Sladić D., Govedarica M.: Serbian Profile of the Land Administration Domain Model (8698) http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/p03g/P03G_radulovic_sladic_et_al_8698.pdf, 7. FIG Working Week 2017, Helsinki: International Federation of Surveyors - FIG, 29-2 Maj, 2017, pp. 1-13, ISBN ISSN 2307-4086
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović D., Govedarica M., Sladić D., Radulović A.: Geoportal of the Republic of Srpska, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: University of Novi Sad, 2012, pp. 23-33, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Ristić A.: Software Architecture for Semantically Enhanced Composition of Geoservices in Cadastral Systems, IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Timisoara, 2012, ISBN 978-1-4673-1014-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Software Architecture for Semantically Enhanced Composition of Geoservices in Cadastral Systems, 7. IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics - SACI, Temišvar: IEEE, 24-26 Maj, 2012, pp. 249-254, ISBN 978-1-4673-1014-7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСладић Д., Вртунски М., Аларгић И., Радуловић А., Петровачки Д.: Развој Геопортала за мониторинг клизишта., Гласник српског географског друштва, Географски факултет, Београд, 2012, ИССН 0350-3593
(М51) Рад у водећем часопису националног значаја1. Говедарица Миро; 2. Луковић Иван; 3. Бошковић Дубравка; Модел структуре података Геоинформационог система водопривреде Србије, Водопривреда, Југословенско друштво за одводњавање и наводњавање, Београд ISSN: 0350-0519, Vol. 39, No. 5-6, Стр. 326-336
(М52) Рад у часопису националног значајаСладић Д., Говедарица М., Радуловић А., Петровачки Д.: Семантичко означавање ОГЦ базираних геосервиса, Инфо М – Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, 2012, Вол. 42, пп. 29-36, ИССН 1451-4397
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСладић Д.: Модел онтологија просторних система, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2013
(М72) Одбрањен магистарски радБошковић Дубравка; Стандардизована архитектура геоинформационог система водопривреде Србије - магистарска теза
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду28.03.2024.
Ванредни професорГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду20.06.2019.
ДоцентГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду20.06.2013.
Асистент 1 - магистарАутоматика и управљање системима-геоинформатика29.03.2010.