доц. др Татјана Бабић


Недостаје слика

др Татјана Бабић

Доцент


Телефон021/485-2415
E-mail
Академско звањеДоцент

Татјана Бабић је ро|ена 1970. године у Новом Саду где је завршила основну и средњу грађевинску школу “Јован Вукановић”, смер високоградња. Архитектонски факултет у Београду уписала је 1988. године. На четвртој години студија опредељује се за смер “Урбанистичка реконструкција и композиција”. Дипломирала је 1996. године код проф. др Михајла Тимотијевића са радом “ Стамбено-пословни центар Мала Пашићева у Новом Саду”. Исте године уписала је Магистарске студије из области “Савремена архитектура и урбанизам” на Факултету Техничких наука у Новом Саду. Стручни испит из области архитектуре положила је марта 1999. године. На Отвореном универзитету И.М.Коларац у Београду похађала је једногодишњи курс ‘Савремена архитектура-тематски приступ” и стекла диплому маја 2000. године. Од новембра 2003. добила је лиценцу за архитектонско пројектовање. Од оснивања смера Архитектуре на Факултету техничких наука у Новом Саду ради као стручни сарадник, а од јуна 1998. до данас као асистент приправник. Током 1996/97. године учествовала је у настави на следећим предметима: “Архитектонско и слободно цртање”, “Елементи и склопови зграда” и “Архитектонска анализа, функције и типологија И” где ради и школске 97/98 , 98/99 и 99/2000 године. У периоду 2002-2004. учествује у извођењу вежби на предметима “Архитектонско пројектовање И, ИИ, ИИИ” и “Архитектонско и слободно цртање,” као руководилац вежбања, а од 2004. и на предмету “Архитектонска анализа, функције и типологија ИИ,” такође као руководилац вежбања. У оквиру наставе на предметима: “Архитектонско и слободно цртање” и “Архитектонска анализа, функције и типологија ИИ” одржала је више предавања. Од 2007. године учествује у настави у оквиру предмета: “Увод у архитектонски дизајн” и “Пројектовање стамбених објеката и комплекса”.

Доцент
01.10.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник на пројекту01.09.2010.01.11.2011.Департман за архитектуру и урбанизам
Асистент приправник13.02.2007.01.12.2009.Департман за архитектуру и урбанизам
Стручни сарадник на пројекту01.01.2006.01.02.2007.Департман за архитектуру и урбанизам
Асистент приправник01.06.1998.01.12.2005.Департман за архитектуру и урбанизам
Асистент са магистратуром23.11.2014.Катедра за уметност
Асистент са магистратуром22.11.2011.Катедра за уметност
Асистент са докторатом01.08.2017.Катедра за сценски дизајн
НазивУ Установи
Стамбено-пословни центар Мала Пасицева у Новом Саду

Диплома

Архитектура

Архитектонски факултет

1996

Виле Новог Сада - контекст и континуитет у XX и почетком XXИ века

Магистратура

Архитектура

Факултет техничких наука

2010

Креативни процеси и могући исходи савремених архитектонсконских пракси; Студија случаја: Нови Сад од 1980 до 2010. године

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т., Илијин А., Стојаковић В., Којичић Д., Момиров М. (2013-2015): Циклус изложби и публикација Око архитектуре – Фотографија у архитектонском стваралаштву реализована у простору Друштва архитеката Новог Сада, мај-јул 2013. године; Организатор: Друштво архитеката Новог Сада, Подршка: Инжењерска комора Србије, Департман за архитектуру и урбанизам и Сцен, каталог са рецензијама: издавач Друштво архитеката Новог Сада, уредници: Бабић Т., Момиров М., Нови Сад, јануар 2015., ИСБН 978-86-908283-9-5, укупно 68 стр. приказана на: Међународној изложби поводом Конкурса за доделу Награде Ранко Радовић 2013, Мала сала Задужбине Илије Миросављевића Коларца, Београд, децембар 2014. године, каталог: Награда Ранко Радовић 2013, Издавач УЛУПУДС, Београд, ИСБН 978-86-6213-031-0, хттп://www.улупудс.орг.рс/награда-ранко-радовиц Међународној изложби 36. Салон архитектуре Отворено, Музеј примењене уметности, 29.март-30. април 2016, Београд, двојезични каталог, издавач Музеј примењене уметности,
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т., Момиров М. (2014): Истраживачки пројекат мултимедијалног карактера и изложба Подграђе подсве(с)т града, пиказан на: Међународној изложби Лабораторија простора, 22.12. 2015-20.1.2016., Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, двојезични каталог са рецензијом, издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, ИСБН 978-86-7892-910-6, стр. 94-95, у штампи хттп://www.сцен.унс.ац.рс/wп-цонтент/уплоадс/2017/03/ЛАБОРАТОРИЈА%20ПРОСТОРА_Електронски%20каталог%20излозбе_МСУВ.пдф , Међународној изложби поводом Конкурса за доделу Награде Ранко Радовић, Мала сала Задужбине Илије Миросављевића Коларца, Београд, децембар 2014. године, каталог: Награда Ранко Радовић 2014, Издавач УЛУПУДС, Београд, ИСБН 978-86-6213-036-5, хттп://www.улупудс.орг.рс/награда-ранко-радовиц, Међународној Изложби 36. Салон архитектуре 40 година од оснивања, Музеј примењене уметности, 26.март-18. мај 2014., Београд, двојезични каталог, издавач Музеј примењене уметности,
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т., Динуловић Р., Балзам Р., Митровић М.,(2010): Студентска радионица и изложба просторних инсталација Ка Европи, булеваром?, реализована у Ранжирној станици - Хала Колница у Новом Саду 21.12.2010. године приказана на: Међународној изложби поводом Конкурса за доделу Награде Ранко Радовић 2010, Мала сала Задужбине Илије Миросављевића Коларца, Београд, децембар 2011. године, каталог: Награда Ранко Радовић 2011, Издавач УЛУПУДС, Београд, ИСБН 978-86-6213-008-2, хттп://www.улупудс.орг.рс/награда-ранко-радовиц, Међународној изложби 34. Салон архитектуре У огледалу, Музеј примењене уметности, 28.март-30. април 2012., Београд, двојезични каталог, издавач Музеј примењене уметности, Београд, ИСБН 978-86-7415-154-9, стр.88, 204-205, Националној изложби 18. Салон архитектуре у Новом Саду, Студио М, Нови Сад, 2012., каталог 18 Салон архитектуре –часопис ДаНС бр. 75, јун 2012., издавач Друштво архитеката овог Сада, ИСБН 0351-9775
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом. Бабић Т., Момиров М., Беде А., Станојев И., Петровић М., Дабетић Р. (2014): Национална стручна манифестација и публикација 19. Салон архитектуре у Новом Саду ‒ ,,ЗаРАД архитектуре", реализована на више локација у Новом Саду, мај 2014.; Организатор: Друштво архитеката Новог Сада, Подршка: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање Аутономне покраине Војводине, Градска управа за културу града Новог Сада и Инжењерска комора Србије, каталог манифестације 19 Салон и дани архитектуре у Новом Саду, уредници: Бабић Т., Момиров М., Беде А., издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад, октобар 2014, ИСБН 0351-9775, укупно 80 стр. приказан на Међународној изложби поводом Конкурса за доделу Награде Ранко Радовић, Мала сала Задужбине Илије Миросављевића Коларца, Београд, децембар 2014. године, каталог: Награда Ранко Радовић 2014, Издавач УЛУПУДС, Београд, ИСБН 978-86-6213-036-5, хттп://www.улупудс.орг.рс/награда-ранко-радовиц,
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т., (2013): Истраживачки пројекат и видео рад ,,О простору Новог Сада (...) језиком архитектуре" реализован на Факултету техничких наука у Новом Саду, новембар-децембар 2013. године, приказан на Националној изложби 20. Салон архитектуре у Новом Саду, Железничка станица у Новом Саду, 3-12. јуна 2016., двојезични каталог 20 Салон и дани архитектуре Преспајање, издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад, 2016, ИССБ 0351-9775, стр.112, Видео рад реализован са Д. Димитровском, В. Ивковим и Н. Комел доступан хттпс://yоуту.бе/4гс-yНИотз8
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т., Балзам Р. (2013): Студентска радионица и изложба просторних инсталација ,,Лица Града" реализована у згради Факултета техничких наука у Новом Саду, 20. 12. 2011. године приказана на: Међународној изложби 35. Салон архитектуре ,,Још увек имамо архитектуру", Музеј примењене уметности, 27. март-30. април 2013, Београд, двојезични каталог, издавач Музеј примењене уметности, Београд, ИСБН 978-86-7415-161-7, стр. 74
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т., Динуловић Р. (2009): Студентска радионица и изложба ,,Догађај као средство промене доживљаја простора", организована на Факултету техничких наука у Новом Саду, 12. 12. 2009. године приказана на Међународној изложби поводом Конкурса за доделу Награде Ранко Радовић 2009, Мала сала Задужбине Илије Миросављевића Коларца, Београд, децембар 2010. године, галерија „Ђура Којић“, ФТН, Нови Сад, јануар 2011., каталог: Награда Ранко Радовић 2009, Издавач УЛУПУДС, Београд, 2010, ИСБН 978-86-82893-95-0 хттп://www.улупудс.орг.рс/награда-ранко-радовиц
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т., Јанев Ј. (2020):Интерактивна просторна интервенција „Дистанцирање: потреба за близином“, реализована у оквиру Лала фестивала 1, Центар за земљану архитектуру у Мошорину, 5.7.2020; приказан на: Међународној жирираној изложби 22 Салон архитектуре у Новом Саду, категорија: Експеримент у архитектури, Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад, 2020, каталог на српском и енглеском језику, издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад, ИСБН 978-86-81662-01-4, 2020.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т.; Јанев Ј. (2020): Просторна интервенција „Вечерња сцена: топлина заједништва”, реализована у оквиру Лала фестивала 2, Центар за земљану архитектуру у Мошорину, 6.9.2020; приказан на: Међународној жирираној изложби 22 Салону архитектуре у Новом Саду, категорија: Експеримент у архитектури, Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад, каталог на српском и енглеском језику, издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад, ИСБН 978-86-81662-01-4, 2020.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т., Јанев Ј (2020): Интерактивна просторна интервенција „Интеракција”, реализована у оквиру изложбе “Сценска лабораторија 2.0: Идеологија и(или) Шта да се ради”, Универзитетски парк, Нови Сад, 2019, каталог на српском и енглеском језику, са научном рецензијом; Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, ИСБН 978-86-6022-232-1, 2020; приказан на: Међународној жирираној изложби 42. Салон архитектуре, Упорно-отпорно, категорија: Експеримент и истраживање, Музеј примењене уметности у Београду, Београд, 2020, каталог на српском и енглеском језику, ИСБН 978-86-7415-220-1, 2020.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Бабић Т.; Јанев Ј.; Перишић А: Истраживачки пројекат и мултимедијална презентација “4 огледа о простору заједништва”, реализована у оквиру Лала фестивала, Центар за земљану архитектуру у Мошорину, 2020 И 2021. године, приказан на Међународној изложби поводом Конкурса за доделу Награде Ранко Радовић, Мала сала Задужбине Илије Миросављевића Коларца, Београд, децембар 2021. године, каталог: Награда Ранко Радовић 2021, Издавач УЛУПУДС, ИСБН 978-86-6213-103-4, 2021, Београд, хттп://www.улупудс.орг.рс/награда-ранко-радовиц,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBabić T., Kubet V., Nedučin D. (2011): Concepts of Functional Organization of Modern Dwelling Betwen Two World Wars in Novi Sad, PhIDAC, III International Symposium for Students of Doctoral Studies in the Fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, September 21‒23. 2011, Novi Sad, pp. 17-22, ISBN 978-86-7892-336-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBabić T., Balzam R., Krklješ M. (2012): Constancy and Changes in Architecture Under the Influence of Different Ideologies – A Case Study of the Marshalling Station Complex in Novi Sad, International Conference Architecture and Ideology, Serbia Faculty of Architecture University of Belgrade, Board of Ranko Radović Award, Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia, September 28 – 29, 2012, Belgrade, pp. 690-698, ISBN 978-86-7924-082-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLazor M., Babić T. (2015): Visibility of (in)visibility space ‒ place of project promotion in expendid field of arhitecture, International Interdisciplinary Scientific Conference: Radical Space In Between Disciplines, September 21‒23. 9. 2015, Novi Sad, pp. 51-61, ISBN: 978-86-7892-755-3
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаБалзам Р., Бабић Т.(2014): Културно-историјска вредност Соколског дома ‒ ‚Дома културе’ у Суботици, у Динуловић Р., Константиновић Д., Зековић М., уредници: Тематски зборник радова Архитектура објеката Домова културе у Републици Србији, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2014, ИСБН 978-86-7892-563-4 стр. 45-60
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBabić T., Balzam R.(2012): Istraživanje kroz projekat – novi oblici učenja arhitekture i savremene arhitektonske prakse“, PhIDAC, IV International Symposium for Students of Doctoral Studies in the Fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, 20‒21. septembar 2012, Niš, pp. 9-16, ISBN 978-86-88601-06
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаБабић Т. (2016): Креативни процеси и могући исходи савремених архитектонских пракси; Студија случаја: Нови Сад 1980-2010, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2016.
(М72) Одбрањен магистарски радБабић Т. (2010): Виле Новог Сада ‒ контекст и континуитет у XX и почетком XXИ века, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2010.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентСценска архитектура, техника и дизајн-сценска архитектура и техникаУниверзитет у Новом Саду01.10.2017.
АсистентУметност примењена на архитектури, технику и дизајнФакултет техничких наука23.11.2014.
Асистент 1 - магистарАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука22.11.2014.
АсистентУметност примењена на архитектури, технику и дизајнФакултет техничких наука22.11.2011.
Асистент приправникАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука13.02.2007.
Асистент приправникАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука21.05.1998.